GE Capital Bank rychle roste díky úvěrům poskytnutým drobným klientům a malým a středním firmám

 • Čistý zisk k 30 červnu 2003 dosáhl 770,7 mil. Kč (meziroční růst o 73 %)
 • Objem úvěrů poskytnutých klientům vrostl na 24,2 mld. Kč (růst o 59,7 %)
 • Kapitálová přiměřenost ve výši 33,8 %
 • 684 000 klientů (růst o 13 %) má více než 900 000 depozitních účtů (růst o 11 %)

  Zisk GE Capital Bank vzrostl v prvním pololetí o 73 %

   

  Čistý zisk GE Capital Bank 770,75 mil. Kč, který vytvořila k 30. červnu 2003, představuje meziroční růst o 72,5 %. Ve stejném období loňského roku totiž banka vykázala čistý zisk ve výši 446,87 mil. Kč. (jde o výsledky podle amerických účetních standardů US GAAP, které jsou srovnatelné s mezinárodními účetními standardy). Čistý zisk na zaměstnance se k 30. červnu tohoto roku meziročně zvýšil o 64 %, když dosáhl výše 817 tisíc Kč (jde o anualizovaný údaj). Ve stejném období loňského roku byl čistý zisk přepočtený na jednoho zaměstnance 498 tisíc Kč. GE Capital Bank měla v pololetí tohoto roku 1887 zaměstnanců.

  O zdravém růstu GE Capital Bank svědčí i další ukazatele - rentabilita průměrných aktiv (ROA) měla k 30. červnu 2003 hodnotu 2,8 % (meziroční růst o 63,8 %) a rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROE) činila 19,6 % (v porovnání s prvním pololetím 2002 došlo k růstu o 45,7%).

  „Vývoj těchto ukazatelů svědčí o zdravém a efektivním růstu GE Capital Bank. Naši klienti v nás mají stabilního a finančně silného partnera, a to i díky našemu členství ve skupině General Electric, která je nevětší světovou firmou. Žádná jiná banka na českém trhu nemůže klientům nabídnout tuto záruku stability“, řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank. „Růst našeho zisku je přímo úměrný růstu objemu úvěrů, které jsme poskytli, a rostoucímu zájmu klientů o naše produkty a služby. Všechny naše úvěrové produkty mají velký úspěch – od Osobní půjčky Expres po Malou podnikatelskou půjčku určenou malým a středním firmám. V druhé polovině roku budeme vytvářet rezervy na portfolio klasifikovaných úvěrů, které GE koupila od Komerční banky. Nepředpokládám proto, že za celý rok 2003 dosáhneme stejné míry růstu zisku, jakou jsme zaznamenali v jeho první polovině. Na druhou stranu však očekávám, že v oblasti našich úvěrových produktů budeme v dalším období pokračovat v úspěšné expanzi na trhu,“ dodává Gerard Ryan.

  GE Capital Bank měla konci června letošního roku bilanční sumu 54,1 mld. Kč. Meziroční růst o 2,8 mld. Kč představuje změnu o 5,4 %.

  Objem úvěrů, které GE Capital Bank poskytla klientům, dosáhl k 30. červnu 2003 výše 24,2 mld. Kč. Při srovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy objem úvěrového portfolia činil 15,1 mld. Kč, došlo k růstu o 59,7 %. Nárůst úvěrů je dán zejména růstem objemu spotřebitelských půjček, hypoték a úvěrů malým a středním firmám.

  I přes tento dynamický růst objemu poskytnutých úvěrů si GE Capital Bank udržuje jednu z největších kapitálových přiměřeností na českém trhu. Ke konci června měl kapitálový přiměřenost GE Capital Bank hodnotu 33,8 %

  Objem vkladů přijatých od klientů se meziročně zvýšil o 1,8 mld. Kč, když k 30. červnu letošního roku spravovala GE Capital Bank vklady ve výši 45,1 mld. Kč a ve stejném období loňského roku 43,3 mld. Kč.

   

  GE Capital Bank zaznamenala výrazný růst úvěrů poskytnutých drobným klientům a malým a středním firmám

   

  Růst hospodářských výsledků dosažený v prvním pololetí byl podmíněn růstem obchodních výsledků. Pokračoval vzestup zájmu klientů o Osobní půjčku Expres, což je neúčelový spotřebitelský úvěr poskytovaný na počkání. Služby, které jsou s ním spojené, rozšířila GE Capital Bank letos v prvním pololetí o telefonní linku Expres půjčky 841 141 141, kde se klienti během pár minut dozvědí, jak velkou půjčku mohou získat. I tato služba přispěla k růstu objemu poskytnutých Osobních půjček Expres – k 30. červnu činil stav úvěrového portfolia 9,5 mld. Kč. Meziročně se tak objem portfolia Expres půjček zvýšil o 40 %:

  GE Capital Bank pokračovala v prvním pololetí 2003 v razantní úvěrové expanzi na trhu malých a středních firem. Poskytla jim úvěry v objemu o 45 % větším než ve srovnatelném období minulého roku. V absolutních číslech se jednalo o růst z 3,3 miliardy Kč, dosažených v první polovině roku 2002, na 4,8 miliardy Kč v prvním pololetí roku 2003. GE Capital Bank se orientuje na úvěrování malých a středních firem a má pro ně připravenou řadu produktů, které vycházejí z jejich požadavků. Patří mezi ně především Malá podnikatelská půjčka a Malý podnikatelský kontokorent.

  Vedle růstu zájmu komerčních klientů o úvěry roste i zájem o depozitní produkty. Počet běžných účtů, které GE Capital Bank vede malým a středním firmám, přesáhl v první polovině letošního roku 90 tisíc, což představuje nárůst o téměř 10 % proti srovnatelnému období loňského roku.

  Meziroční růst dosáhla GE Capital Bank i v objemu poskytnutých hypoték. K 30. červnu poskytla GE Capital Bank 4125 hypoték v celkovém objemu 4,048 mld Kč. V meziročním srovnání je to růst o 80,3 % v počtu a o 88,9 v % objemu hypoték. Zájem o hypotéky GE Capital Bank byl v prvním pololetí podpořen představením několika novinek – tří variant hypoték, které umožňují klientům zvolit si pro ně optimální podobu hypotéky. Novinkou byl i neúčelový doplňkový úvěr k hypotéce.

  GE Capital Bank měla k 30. červnu tohoto roku 683 478 klientů (meziroční růst o téměř 13 %), kterým vedla 897 351 depozitních účtů (růst o 11 %).

   

  GE Capital Bank je inovátorem bankovního trhu

   

  K produktům, o něž mají klienti GE Capital Bank zájem, patří i nástroje přímého bankovnictví. V prvním pololetí letošního roku došlo k prudkému růstu zejména u Internet Banky – meziročně se počet Internet Banky zvýšil k 30. červnu 2003 o 170 % na 143 tisíc.

  Zájem o přímé bankovnictví souvisí i s úspěchem běžného účtu GEnius, v jehož rámci si klienti mohou zvolit dva libovolné nástroje přímého bankovnictví. Nejčastěji využívaným nástrojem je Internet Banka a Mobil Banka.

  Kvalitu produktů a služeb GE Capital Bank neoceňují svým zájmem pouze klienti, ale i odborníci. Svědčí o tom ocenění, která GE Capital Bank získala v poslední době. V polovině května tohoto roku získala banka titul „Zaměstnavatel roku 2003“. Další ocenění získala GE Capital Bank letos v květnu v rámci soutěže Rhodos – ceny za firemní image. GE Capital Bank obdržela hned dvě první místa - v kategoriích „Banky“ a „Přímé bankovnictví“. V loňském roce zvítězila GE Capital Bank v rámci soutěže „MasterCard Banka roku“ v kategorii Nejdynamičtější banka roku 2002 a v kategorii Účet roku 2002. Tímto účtem byl vyhlášen běžný účet GEnius.

  Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank