GE Capital Bank poskytuje zemědělcům hypotéku na nákup půdy

GE Capital Bank začala od 1. března 2004 poskytovat dlouhodobý hypoteční úvěr na nákup zemědělské půdy. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) poskytne zemědělcům, kteří od GE Capital Bank získají tuto hypotéku, úrokovou dotaci 4,5 % p. a.

„GE Capital Bank má s financováním zemědělců velké zkušenosti. Rozumíme jejich potřebám a vždy jsme je považovali za perspektivní klienty. Úzce jsme při jejich financování spolupracovali i s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, o čemž svědčí i fakt, že GE Capital Bank se podílí na celkovém objemu úvěrů do zemědělství s podporou PGRLF více než 21 %. Je proto logické, že jsme jednou z prvních bank, která zemědělcům nabídne hypotéku na nákup zemědělské půdy s dotací PGRLF,“ řekl Martin Jarolím, manažer produktů pro zemědělské subjekty GE Capital Bank.

Dlouhodobý hypoteční úvěr na nákup zemědělské půdy je určen právnickým a fyzickým osobám (samostatně hospodařícím rolníkům). Minimální výše úvěru je 300 tisíc Kč. Maximální výši úvěru GE Capital Bank nijak neomezuje. Splatnost hypotečního úvěru je 10 až 20 let, přičemž je oddělené splácení jistiny a úroků.

Klient si může sám zvolit, zda využije nabídku na plovoucí úrokovou sazbu nebo fixní úrokovou sazbu s fixací na jeden rok či pět let. Úrokové sazby budou stanovovány individuálně. Úroková dotace od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu je 4,5 % p. a. - klientova reálná úroková sazba tedy bude od 1 % p. a. Úrokovou dotaci získají zemědělci od PGRLF v rámci jeho podprogramu Půda. Jeho cílem je podpořit nákup nestátní zemědělské a omezeně lesní půdy.

GE Capital Bank bude poskytovat úvěry max. do výše 90% kupní ceny, přičemž úvěr bude jištěn nakupovanou půdou a případné dozajištění úvěru bude banka řešit dle individuálního úvěrového případu. Odhad půdy budou provádět smluvní odhadci GE Capital Bank.

Postup získání hypotéky na nákup zemědělské půdy s úrokovou dotací PGRLF:

  • Klient kontaktuje GE Capital Bank.
  • Klient předloží PGRLF žádost o dotaci včetně odhadu ceny pozemku vypracovaného smluvním znalcem GE Capital Bank.
  • PGRLF rozhodne o dotaci a vydá nezávazný příslib o dotaci.
  • GE Capital Bank rozhodne na základě finanční analýzy klienta o poskytnutí úvěru a uzavře s ním úvěrovou smlouvu.
  • Klient podá návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.
  • PGRLF poskytne dotaci na základě předložené úvěrové smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
  • Klient čerpá finanční prostředky od GE Capital Bank na nákup půdy.

    Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank