GE Capital Bank poskytla v prvním čtvrtletí o téměř 50 % více spotřebitelských úvěrů než loni

Objem Osobních půjček Expres se ke konci prvního čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil o 36 %. GE Capital Bank zaznamenává trvalý růst zájmu o spotřebitelské úvěry. Klientům vedle návštěvy poboček nabízí i další možnosti jak získat půjčku - internet či telefon. Nyní GE Capital Bank přichází s několika změnami na www.exprespujcka.cz, jejímž prostřednictvím lze úvěr získat.

Zájem o spotřebitelské úvěry GE Capital Bank dokazuje růst počtu a objemu poskytnutých Osobních půjček Expres v prvním čtvrtletí letošního roku. K 31. březnu poskytla GE Capital Bank 310 tisíc spotřebitelských úvěrů v objemu 10,9 miliardy Kč. V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2003, kdy počet Osobních půjček Expres činil 210 tisíc a objem 8,1 mld. Kč, došlo k růstu počtu úvěrů o 48 % a objemu o 36 %.

„V prvním čtvrtletí letošního roku jsme zaznamenali výrazný růst zájmu o úvěry ze strany retailových klientů. Během prvních tří měsíců jsme poskytli u Osobní půjčky Expres nové úvěry za 1,8 mld. Kč. Jenom v březnu jsme tento spotřebitelský úvěr poskytli za 730 mil. Kč, což je historicky nejvyšší měsíční objem. Stejně dynamicky jako o Osobní půjčku Expres roste zájem i o ostatní úvěrové produkty – hypotéky a kontokorent Flexikredit. Pouze v březnu jsme retailovým klientům poskytli prostřednictvím těchto tří produktů půjčky za více než 1 miliardu korun,“ řekl Jan Rollo, ředitel retailového bankovnictví GE Capital Bank.

„Prostor pro další růst spotřebitelských úvěrů na našem trhu je stále velký. Podíl bankovních spotřebitelských úvěru na HDP je v České republice 8 %. V Rakousku je však 31 %, v Německu 45 % a průměr v EU je dokonce 52 %. Tak vysoké penetrace spotřebitelských půjček jako v USA, kde je podíl úvěrů na HDP 85 %, jistě nedosáhneme, ale přiblížit se například zmíněnému Rakousku, kde jsou podobné modely chování klientů bank, považuji za reálné,“ řekl Radko Šindrbal, manažer spotřebitelských úvěrů GE Capital Bank. „Podle našich zjištění deklaruje téměř 1/3 populace v České republice ve věku od 25 do 55 let zájem využít půjčku. Největší zájem je přitom o půjčky do 100 tisíc korun,“ řekl Radko Šindrbal.

GE Capital Bank má na trhu spotřebitelských půjček významné místo. Nejen výší poskytnutých úvěrů, ale i díky určování standardu kvality produktů - jako první peněžní ústav v České republice začala GE Capital Bank v listopadu 1999 poskytovat neúčelovou půjčku bez jakýchkoliv požadavků na ručení a s rozhodnutím o jejím možném poskytnutí na počkání – Osobní půjčku Expres. Rovněž jako první peněžní ústav na trhu umožňuje GE Capital Bank od roku 2001 získat spotřebitelský úvěr Osobní půjčka Expres i neklientům prostřednictvím internetu.

 • www.exprespujcka.cz

  GE Capital Bank na základě zkušeností s dosavadním poskytováním Osobní půjčky Expres prostřednictvím internetu provedla úpravy, které poskytují klientům větší komfort. Jde o tyto změny:

 • Nový design stránek www.exprespujcka.cz
 • Automatická kontrola správnosti vyplněných údajů (např. rodného čísla), která zabrání odeslání špatných informací. Klientům je k dispozici průběžná nápověda.
 • Současní klienti GE Capital Bank mají možnost získat pomocí internetu maximální výši Osobní půjčky Expres, stejně jako při podání žádosti na pobočkách.
 • Klienti mohou pomocí www.exprespujcka.cz získat spolu s úvěrem pojištění pro případ neschopnosti splácet úvěr.
 • O získání půjčky jsou klienti informováni také telefonicky.

  Zájemci o spotřebitelský úvěr vyplní na internetových stránkách www.exprespujcka.cz žádost o Osobní Expres půjčku. Uvedou do ní základní informace o sobě (např. bydliště, výši příjmu, zaměstnavatele, telefon) a specifikují půjčku, o níž mají zájem (výši úvěru, dobu splatnosti).

  Po odeslání vyplněné žádosti se klient obratem dozví, zda mu GE Capital Bank půjčku poskytne. Následně klient na pobočce GE Capital Bank podepíše smlouvu o poskytnutí úvěru a nejdéle do 24 hodin má peníze k dispozici.

 • Telefonní linka Osobní půjčky Expres 841 141 141

  GE Capital Bank umožňuje zájemcům o úvěr od loňského dubna získat prostřednictvím telefonní linky Osobní půjčky Expres předběžnou informaci, zda získají úvěr, v jaké výši a jaká bude jejich měsíční splátka.

  „Za rok fungování telefonní linky Osobní půjčky Expres se na ní uskutečnilo 140 tisíc telefonátů. Vzhledem k 24 hodinové provozní době 7 dní v týdnu této linky to znamená, že v průměru každé čtyři minuty volá jeden zájemce o úvěr,“ řekla Monika Königová, produktová manažerka Osobní půjčky Expres.

  Klient v krátkém rozhovoru, který trvá přibližně tři minuty, operátorovi na telefonní lince Osobní půjčky Expres sdělí několik běžných údajů nutných ke stanovení svého úvěrového rámce (jméno a příjmení, rodinný stav, měsíční příjem atd.).

  Na základě těchto údajů klient získá od operátora obratem nejen informaci, jak velkou půjčku může od GE Capital Bank získat, ale dozví se i výši měsíční splátky a informace o dokladech, které si má na nejbližší obchodní místo přinést (dva doklady totožnosti, potvrzení o příjmu a doklad pro ověření adresy). Operátor mu sdělí i adresu nejbližší pobočky, na kterou jsou následně odeslány informace získané při rozhovoru na telefonní lince 841 141 141 tak, aby konečná žádost o půjčku byla na pobočce pro klienta jen otázkou několika minut.

 • Infolimit

  GE Capital Bank svým klientům poskytuje i službu Infolimit. Jejím prostřednictvím se mohou průběžně informovat, jak velkou půjčku jim může banka v daném okamžiku nabídnout. Na začátku každého měsíce jsou automaticky vyhodnoceny informace, které má banka o běžném účtu daného klienta a na jejich základě je klientovi nabídnuta aktuální výše půjčky, kterou je mu GE Capital Bank připravena kdykoliv poskytnout. Tyto informační limity jsou platné vždy po dobu následujícího kalendářního měsíce a jejich výši si klient může zjistit prostřednictvím Internet Banky, Mobil Banky, Telefon Banky, při osobní návštěvě pobočky GE Capital Bank a na výpisu z běžného účtu vedeného u GE Capital Bank.

  Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank