GE Capital Bank poskytla malým a středním firmám úvěry za 9,4 mld. Kč

V loňském roce poskytla GE Capital Bank malým a středním firmám úvěry za 9,4 mld. Kč. V porovnání s rokem 2002, kdy jim poskytla úvěry za 6,9 mld. Kč, jde o meziroční růst objemu nově poskytnutých úvěrů o 36 %.

GE Capital Bank považuje segment malých a středních firem za perspektivní již od svého vstupu na český bankovní trh v roce 1998. Rozvíjení produktů a služeb pro tuto klientelu není tedy otázkou posledního roku, jak jsme toho nyní na českém bankovním trhu svědky, ale je to výsledek dlouhodobé strategie. To se projevuje i na dynamickém růstu objemu úvěrů poskytnutých malým a středním firmám,“ řekl Radomil Štumpa, ředitel komerčního bankovnictví GE Capital Bank.

Za celý loňský rok poskytla GE Capital Bank malým a středním firmám 9,5 tisíce úvěrů v objemu 9,408 mld. Kč. Nejvíce úvěrů poskytla v červenci (objem 989 mil. Kč) a v prosinci (objem 937 mil. Kč).

Radomil Štumpa k tomu dodal: „I v tomto roce chceme pokračovat v úvěrové expanzi na trhu malých a středních firem. Faktorem, který to ovlivní, bude další zpřístupnění úvěrových produktů. Podstatná pro malé a střední firmy je zejména rychlost poskytnutí úvěru a malá administrativní náročnost jeho vyřízení. Proto například přišla GE Capital Bank na trh s úvěry, které lze získat do dvou dnů.“

Na růst objemu úvěrů poskytnutých v loňském roce malým a středním firmám měly vliv právě standardizované úvěrové produkty jako Malá podnikatelská půjčka a Malý podnikatelský kontokorent, které umožňují získat úvěr do dvou dnů od podání žádosti.

  • Malá podnikatelská půjčka

    Výhodou Malé podnikatelské půjčky je nejen neúčelovost úvěru, ale i rychlost jejího vyřízení. Efektivní schvalovací proces GE Capital Bank umožňuje rozhodnout o poskytnutí úvěru do dvou pracovních dnů. Banka poskytuje Malou podnikatelskou půjčku od 500 tisíc do 3 milionů korun. Splatnost úvěru je až pět let. Úvěr je jištěn nemovitostí, jejíž odhad je nezávislými znalci zpracováván přednostně.

  • Malý podnikatelský kontokorent

    Prostřednictvím Malého podnikatelského kontokorentu klienti získají úvěrový rámec až do výše 500 000 Kč. Finanční prostředky klienti čerpají podle vlastního uvážení a úroky platí pouze z čerpané částky. Banka poskytne kontokorent do dvou pracovních dnů od dodání dokumentace, stávajícím klientům do jednoho dne. GE Capital Bank nevyžaduje v případě Malého podnikatelského kontokorentu ručení hmotným majetkem.

    Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank