GE Capital Bank poskytla malým a středním firmám o 45 % více úvěrů

GE Capital Bank poskytla v prvním pololetí letošního roku podnikatelům a firmám úvěry v objemu o 45 % větším než ve srovnatelném období minulého roku. V absolutních číslech se jednalo o růst z 3,3 miliardy Kč, dosažených v první polovině roku 2002, na 4,8 miliardy Kč v prvním pololetí roku 2003. GE Capital Bank tak pokračuje v razantní úvěrové expanzi na trhu malých a středních firem.

Jen za červen 2003 poskytla GE Capital Bank úvěry malým a středním firmám v objemu téměř jedné miliardy Kč. „Růst zájmu podnikatelů a firem o naše úvěrové produkty je dán neustálým zjednodušováním a zrychlováním procesu jejich poskytnutí. Dnes poskytujeme komerčním klientům úvěr standardně do dvou dnů,“ uvedl Jan Rollo, ředitel komerčního bankovnictví GE Capital Bank. „Očekáváme, že náš růst v oblasti úvěrů pro malé a střední firmy bude pokračovat,“ dodal Jan Rollo.

Pro ilustraci dynamiky růstu může sloužit fakt, že objem úvěrů, které GE Capital Bank poskytla malým a středním podnikům za prvních šest měsíců letošního roku, je téměř čtyřikrát vyšší než ve srovnatelném období roku 2000. O rostoucí úvěrové expanzi svědčí i další srovnání – objem úvěrů poskytnutých pouze během letošního června (tj. 1 mld. Kč) je téměř stejný jako výše úvěrů poskytnutá za celé první pololetí 2000.

Vedle růstu zájmu komerčních klientů o úvěry roste zájem i o depozitní produkty. Počet běžných účtů, které GE Capital Bank vede malým a středním firmám, přesáhl v první polovině letošního roku 90 tisíc, což představuje nárůst o téměř 10 % proti srovnatelnému období loňského roku.

GE Capital Bank se orientuje na úvěrování malých a středních firem a má pro ně připravenou řadu produktů, které vycházejí z jejich požadavků. Patří mezi ně především Malá podnikatelská půjčka a Malý podnikatelský kontokorent.

Výhodou Malé podnikatelské půjčky je nejen neúčelovost úvěru, ale i rychlost jejího vyřízení. Efektivní schvalovací proces GE Capital Bank umožňuje rozhodnout o poskytnutí úvěru do dvou pracovních dnů. Banka poskytuje Malou podnikatelskou půjčku od 500 tisíc do 3 milionů korun. Splatnost úvěru je až pět let. Úvěr je jištěn nemovitostí, jejíž odhad je nezávislými znalci zpracováván přednostně.

Dalším jednoduchým úvěrovým produktem je Malý podnikatelský kontokorent, prostřednictvím kterého klienti získají úvěrový rámec až do výše 500 000 Kč. Finanční prostředky klienti čerpají podle vlastního uvážení. Banka poskytne kontokorent do dvou pracovních dnů od dodání dokumentace, stávajícím klientům do jednoho dne. GE Capital Bank nevyžaduje v případě Malého podnikatelského kontokorentu ručení hmotným majetkem.

Jan Rollo, ředitel komerčního bankovnictví GE Capital Bank