GE Capital Bank poskytla klientům 460 tisíc nástrojů přímého bankovnictví

GE Capital Bank si díky 165 tisícům klientů využívajících její Mobil Banku udržuje vedoucí postavení na českém trhu GSM bankovnictví. Největší nárůst počtu klientů však zaznamenává u internetového bankovnictví – její Internet Banku si zřídilo přes 151 tisíc klientů. Spolu s třetím nástrojem přímého bankovnictví Telefon Bankou, kterou má téměř 143 tisíc klientů, tak GE Capital Bank poskytla svým klientům 460 tisíc nástrojů přímého bankovnictví (údaje jsou k 1. září 2003). GE Capital Bank tak patří k bankám s nejvyšší penetrací přímého bankovnictví – přes 55 % klientů má alespoň jeden nástroj přímého bankovnictví.

Vysoká 55% penetrace svědčí o zájmu klientů o přímé bankovnictví GE Capital Bank. Výrazný růst počtu uživatelů přímého bankovnictví se projevil i na počtu transakcí. Klienti GE Capital Bank provedli v srpnu 2003 elektronicky 1,5 mil. transakcí (což je o 12 % více než v lednu 2003). Představuje to 75 % všech transakcí uskutečněných klienty banky v tomto měsíci. Tento podíl stále roste.

Internet Banka

Internetové bankovnictví začala GE Capital Bank poskytovat v listopadu 2001. Na začátku loňského roku ji využívalo přes 7700 klientů. Počátkem letošního roku to bylo již 101 tisíc a k počátku září to bylo již 151 tisíc (meziroční růst o 116 %). Internet Banka je zřízena k 27,3 % retailových běžných účtů.

„Dynamického růstu našeho internetového bankovnictví jsme dosáhli zejména díky Internet Bance GEnius, kterou jsme zavedli loni v březnu. Internet Banku GEnius využívá 112 tisíc klientů. Dalších téměř 40 tisíc klientů si zřídilo Internet Banku Standard. Díky 151 tisícům uživatelů internetového bankovnictví patří GE Capital Bank k nejsilnějším bankám v tomto segmentu přímého bankovnictví," řekl Pavel Folprecht, manažer přímého bankovnictví GE Capital Bank.

V rámci internetového bankovnictví mají klienti největší zájem o zjišťování zůstatku a jednorázové platební příkazy.

GE Capital Bank rozšiřuje funkčnosti internetového bankovnictví podle zájmu klientů. Nyní rozšířila Internet Banku o možnost dobíjení předplacených telefonních karet dvou operátorů (podrobnosti viz zvláštní tisková zpráva). V blízké době chystá GE Capital Bank další rozšíření služeb poskytovaných v rámci přímého bankovnictví – jde například o zasílání podmíněných SMS zpráv z Internet Banky GEnius (dosud klienti mohli tuto službu využívat pouze v rámci Internet Banky Standard).

Klienti si mohou v rámci Internet Banky nastavit zasílání podmíněných SMS zpráv, které je informují o překročení či poklesu zůstatku na účtu nad či pod stanovenou hranici, o přečerpání účtu do nepovoleného debetu či informace o příchozích a odchozích platbách. Klienti se tak například dozví, že jim přišla na účet výplata nebo dlouho očekávaná platba, nebo naopak byla provedena jimi zadaná transakce.

Mobil Banka

Mobil Banka je nejúspěšnějším nástrojem přímého bankovnictví GE Capital Bank. GE Capital Bank má díky 164 tisícům klientů, kteří ji využívají, vedoucí postavení na českém trhu GSM bankovnictví. V minulosti tuto pozici prokázala například i tím, že jako jedna z prvních začala mobilní bankovnictví nabízet v síti všech tří operátorů. Mobil Banka je zřízena k 32,7 % retailových běžných účtů.

Nejčastěji využívané funkčnosti Mobil Banky (pořadí podle počtu klientů) <
1. Zjištění zůstatku (v průměru využijí klienti tuto funkčnost 5,5krát měsíčně)
2. Dobíjení předplacených telefonních karet (v průměru využijí klienti tuto funkčnost 2,2krát měsíčně)
3. Jednorázové platební příkazy (v průměru využijí klienti tuto funkčnost 3,2krát měsíčně)
4. Historie transakcí (v průměru využijí klienti tuto funkčnost 3,1krát měsíčně)
5. Založení trvalého platebního příkazu (v průměru využijí klienti tuto funkčnost 1,3krát)
6. Infolimit (v průměru využijí klienti tuto funkčnost 1,5krát měsíčně)

Velmi využívanou funkčností je dobíjení předplacených telefonních karet. Klienti v průměrů dobíjí telefonní karty dvakrát měsíčně a průměrná částka jedné transakce je 300 Kč. Měsíčně je z Mobil Banky provedeno přibližně 100 tisíc dobití předplacených telefonních karet..

„Zájem klientů o dobíjení předplacených telefonních karet byl jedním z důvodů, proč tuto funkčnost nabízíme nyní i v rámci Internet Banky,“ řekla Pavlína Jiříková, manažerka retailového bankovnictví GE Capital Bank.

Běžný účet GEnius

„Růst zájmu o přímé bankovnictví GE Capital Bank je úzce spojen s běžným účtem GEnius, který jsme uvedli na trh loni v březnu. V jeho rámci si totiž klienti mohou zvolit vedení dvou libovolných nástrojů přímého bankovnictví,“ řekla Pavlína Jiříková.

Od loňského března si běžný účet GEnius již zřídilo přes 137 tisíc klientů.

Běžný účet GEnius umožňuje klientům provádět standardní operace platebního styku, čerpat účet do minusu, jednou měsíčně získat poštou výpis z účtu, obsluhovat účet pomocí dvou kanálů přímého bankovnictví, které si klient sám zvolí (Mobil Banka, Telefon Banka, Internet Banka GEnius, Internet Banka Standard) a posílat či přijímat e-maily na vlastní personalizované internetové stránce www.genius.cz.

Běžný účet GEnius zvítězil v loňském roce v rámci soutěže „MasterCard Banka roku 2002“ v kategorii „Účet roku 2002“. Petra Kopecká, manažerka komunikace GE Capital Bank