GE Capital Bank poskytla čtvrtinu komerčních úvěrů zemědělcům

GE Capital Bank má dlouhodobě významnou pozici v oblasti úvěrování zemědělských subjektů. Jedna čtvrtina úvěrů komerčním subjektům byla poskytnuta právě zemědělcům. Svou vedoucí pozici na trhu potvrdila GE Capital Bank i při poskytování dlouhodobých hypotečních úvěrů na nákup zemědělské půdy s úrokovou dotací Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Více než dvě třetiny žádostí schválných PGRLF totiž patří klientům GE Capital Bank.

GE Capital Bank se dlouhodobě orientuje v oblasti komerčního bankovnictví výhradně na malé a střední podniky. Ke konci května letošního roku jim poskytla úvěry za 13,4 mld. Kč. Ve stejném období loňského roku to bylo 10,3 mld. Kč – došlo tedy k meziročnímu nárůstu o 30 %.

Významnou část těchto úvěrů tvoří půjčky, které GE Capital Bank poskytla zemědělským subjektům. K 31. květnu letošního roku jim GE Capital Bank poskytla úvěry za 3,2 mld. Kč. Při srovnání se stejným obdobím roku 2003, kdy objem úvěrů zemědělským subjektům činil 2,5 mld. Kč, došlo k meziročnímu růstu o 27 %.

„GE Capital Bank má s financováním zemědělců dlouhodobé zkušenosti. Rozumíme jejich potřebám a vždy jsme je považovali za perspektivní klienty. Svědčí o tom již to, že 24 % úvěrů, které jsme poskytli podnikatelům a firmám, čerpali právě zemědělci,“ řekl Martin Jarolím, manažer produktů pro zemědělské subjekty GE Capital Bank.

GE Capital Bank nabízí zemědělcům řadu speciálně jim určených úvěrových produktů. „Zemědělci tvoří specifickou skupinu komerčních klientů, kteří se charakterem svého podnikání a svými potřebami vymykají ostatním klientům. Mezi tyto specifické rysy patří například sezónní charakter zemědělské prvovýroby. Proto jim nabízíme produkty, které na tyto jejich potřeby a požadavky reagují. Jedná se o provozní úvěry k financování předsezónních a sezónních prací, úvěry k financování zásob zemědělských komodit, hypoteční úvěry k financování nákupu zemědělské půdy a investiční úvěry k financování zemědělské techniky,“ vysvětluje Martin Jarolím.

GE Capital Bank pomáhá zemědělcům i se získáním dotací. Jde například o financování projektů, na které budou klienti čerpat dotace ze Strukturálních fondů EU, při nichž GE Capital Bank může využít své zkušenosti z financování z předvstupních programů SAPARD. Významnou roli má i spolupráce s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF).

„O úzké spolupráci s PGRLF, která umožňuje našim klientů získávat pro své financování podporu, svědčí fakt, že GE Capital Bank se podílí na celkovém počtu úvěrů do zemědělství s podporou PGRLF téměř 22 %. Přitom 2/3 úvěrů poskytnutých GE Capital Bank zemědělcům jsou s podporou PGRLF,“ řekl Martin Jarolím, manažer produktů pro zemědělské subjekty GE Capital Bank.

Financování zemědělské půdy

Nejaktuálnějším projektem, na němž GE Capital Bank s PGRLF spolupracuje, je dlouhodobý hypoteční úvěr na nákup zemědělské půdy s úrokovou dotací PGRLF ve výši až 6,5 % (na úvěr ve výši max. 10 mil. Kč). Dotace v rámci programu Půda je 4,5 % a 2 % v rámci programu Mládí.

„GE Capital Bank již schválila více než dvě desítky žádostí na financování zemědělské půdy v celkové výši blížící se 100 mil. Kč. PGRLF k 9. červnu vystavil 14 příslibů poskytnutí dotace a z toho v deseti případech šlo o klienty GE Capital Bank. Celková výměra půdy nakupované pomocí úvěrů, na něž PGRLF přislíbil dotaci, je 989 hektarů a z toho 881 hektarů připadá na klienty GE Capital Bank,“ řekl Martin Jarolím.

Dlouhodobý hypoteční úvěr na nákup zemědělské půdy je určen právnickým a fyzickým osobám (samostatně hospodařícím rolníkům). Minimální výše úvěru je 300 tisíc Kč. Maximální výši úvěru GE Capital Bank nijak neomezuje. Splatnost hypotečního úvěru je 10 až 20 let, přičemž je oddělené splácení jistiny a úroků.

Klient si může sám zvolit, zda využije nabídku na plovoucí úrokovou sazbu nebo fixní úrokovou sazbu s fixací na jeden rok či pět let. Úrokové sazby budou stanovovány individuálně. Úrokovou dotaci získají zemědělci od PGRLF v rámci jeho podprogramu Půda. Jeho cílem je podpořit nákup nestátní zemědělské a omezeně lesní půdy. „Přibližně 92 % zemědělců totiž hospodaří na pronajatých pozemcích. Naší společnou snahou s PGRLF tedy je umožnit zemědělcům získat prostředky na nákup pozemků, na nichž hospodaří, do osobního vlastnictví “ vysvětluje Martin Jarolím.

GE Capital Bank poskytuje úvěry na nákup půdy max. do výše 90 % kupní ceny, přičemž úvěr je jištěn nakupovanou půdou a případné dozajištění úvěru bude banka řešit dle individuálního úvěrového případu. Odhad půdy provádí smluvní odhadci GE Capital Bank.

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank