GE Capital Bank nabízí výhodné služby pro zdravotnické subjekty

Nemocnice, lékaři i lékárníci mají možnost využít výhodných služeb GE Capital Bank. Zdravotnickým subjektům banka nabízí levnější vedení účtů i snížené poplatky za bezhotovostní platební styk.

V oblasti komerčního bankovnictví se GE Capital Bank zaměřuje zejména na služby a produkty pro segment malých a středních podniků. Významnou skupinou klientů z tohoto segmentu jsou zdravotnické subjekty – státní a soukromé nemocnice, malé i větší lékařské praxe, nebo lékárny.

„Zdravotnickým subjektům nabízí GE Capital Bank zvýhodněné bankovní služby. Za vedení běžného účtu s měsíčním zasíláním výpisu poštou vždy jednou měsíčně zaplatí zdravotnické subjekty pouze 30 Kč,“ řekl ředitel komerčního bankovnictví GE Capital Bank Radomil Štumpa.

Hlavní výhody pro zdravotnické subjekty představuje výrazně levnější provádění bezhotovostního platebního styku. Zúčtování účetní položky příchozích plateb je zdravotnickým subjektům zpoplatněno 3 Kč (namísto standardních 5 Kč), stejně jako zúčtování účetní položky vzniklé z hladkých plateb. Zadání platebního příkazu na obchodním místě stojí 12 Kč (namísto standardních 16 Kč). Zúčtování inkasa na svůj účet mají zdravotnické subjekty u GE Capital Bank zcela zdarma (namísto standardních 3 Kč).

„Další výhodou, kterou poskytujeme klientům z řad zdravotnických subjektů, je vstřícnější přístup GE Capital Bank při žádostech o poskytnutí Malé podnikatelské půjčky. Tu nyní zdravotníci využívají velmi často,“ řekl Radomil Štumpa.

Výhodou Malé podnikatelské půjčky je nejen neúčelovost úvěru ale i rychlost jejího vyřízení. Efektivní schvalovací proces GE Capital Bank umožňuje rozhodnout o poskytnutí úvěru do 3 pracovních dnů. Banka poskytuje Malou podnikatelskou půjčku od 500 tisíc do 5 milionů korun. Splatnost úvěru je až šest let. Úvěr je jištěn nemovitostí, jejíž odhad je nezávislými znalci zpracováván přednostně.

V současnosti tvoří podíl lékařských praxí, soukromých i státních nemocnic a lékáren přibližně 9,72 % z celkovém počtu firemních klientů GE Capital Bank.

Vedle úvěrových produktů mají malé a střední firmy velký zájem o využívání nástrojů přímého bankovnictví. GE Capital Bank jim nabízí například Internet Banku, Mobil Banku a především homebanking BankKlient, který je určen speciálně pro firemní subjekty. BankKlient totiž reaguje na specifické požadavky firem, jako je například přenos dat do účetních systémů či síťový provoz.

Díky tomu, že firmy najdou v nabídce GE Capital Bank všechny produkty přímého bankovnictví, které odpovídají jejich konkrétním potřebám, má GE Capital Bank vysoký podíl elektronických transakcí. V prvním pololetí letošního roku činily elektronické transakce téměř 73 % všech platebních operací, které komerční klienti provedli. Podíl elektronických transakcí má dlouhodobě rostoucí trend – počátkem letošního roku byl 70 %, na počátku roku 2003 byl 60 % a na konci roku 2001 se pohyboval okolo 35 %.

Na rostoucím objemu provedených elektronických transakcí má homebankingový program BankKlient výrazný podíl. Při jeho využívání mohou firmy ušetřit výrazné částky díky tomu, že u transakcí provedených prostřednictvím přímého bankovnictví jsou poplatky nižší než při jejich zadání na obchodním místě. Například zdravotnická firma, jež dostává výpis z účtu v měsíčním intervalu poštou a provede 40 odchozích transakcí celkově měsíčně ušetří 255 Kč.

GE Capital Bank patří v oblasti úvěrování malých a středních firem k vedoucím bankám na českém trhu. GE Capital Bank poskytla ve druhém čtvrtletí letošního roku malým a středním podnikům nové úvěry v objemu 3,311 miliardy Kč. V porovnání s druhým čtvrtletím loňského roku, kdy jim poskytla úvěry za 2,634 miliardy Kč, jde o meziroční nárůst objemu o 26 %. GE Capital Bank tak pokračuje ve výrazné úvěrové expanzi v tomto segmentu komerčních klientů.

Celkové portfolio úvěrů poskytnutých klientům z řad malých a středních podniků činilo k 30. červnu letošního roku 12,776 miliardy Kč. V porovnání s koncem června loňského roku se celkové portfolio úvěrů poskytnutých tomuto segmentu klientů zvýšilo o 35 % (k 30. červnu 2003 byl jeho objem 9,466 miliardy Kč).

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank