GE Capital Bank nabízí hypotéku kombinovanou s kapitálovým životním pojištěním

GE Capital Bank nyní nabízí svým klientům možnost využít kombinovaný produkt, hypotéku s životním pojištěním. Díky této možnosti žadatel o hypotéku zajistí svoji rodinu před nečekanými událostmi po celou dobu jejího trvání.

Hypotéka nabízená společně s kapitálovým životním pojištěním je hypotečním úvěrem s odkladem splátky jistiny a jejím jednorázovým uhrazením na konci doby splatnosti. Pojistka vždy kryje riziko smrti (+ je možné další připojištění), a to vždy minimálně na výši poskytnuté hypotéky. V případě úmrtí (nebo např. plné invalidity) si tak žadatel o hypotéku může být jist, že jeho rodina zůstane zajištěna a bude moci hypotéku splatit z přidělené pojistné částky.

Pojistka přitom musí vždy skončit spolu se splatností hypotéky. Hypotéka musí být vždy splacena maximálně do 65 let věku klienta (tato věková hranice je stejná jako u klasických hypotečních úvěrů).

Klient splácí po dobu splatnosti bance pouze úrok z hypotečního úvěru v konstantní výši, pojišťovně pak hradí pojistné ze životní pojistky. Po uplynutí pojistné doby je přidělením pojistné částky jednorázově splacena i jistina hypotečního úvěru. Při dobrém hospodaření pojišťovny může klient navíc získat další výnos připsaný za zhodnocení spořící složky kapitálové životní pojistky.

Klient může u hypotéky kombinované s kapitálovým životním pojištěním uplatňovat nejen odpočet z daňového základu ve výši ročně zaplacených úroků z hypotéky (po celou dobu placení úroků), ale i daňový odpočet ze životního pojištění až do výše 12 tisíc korun ročně.

GE Capital Bank nyní hypotéku kombinovanou s kapitálovým životním pojištěním nabízí ve spolupráci s pojišťovnou Generali.

Již od vstupu GE Capital Bank na hypoteční trh v květnu 2000 patří k hlavním charakteristikám tohoto produktu rychlost. Hypotéka je zpracována do pěti dnů od předání požadovaných dokumentů. Jde o standardní lhůtu vyřízení Hypotéky – bez toho, aby si banka účtovala poplatek za expresní zpracování. Hypotéka je poskytována od 300 tis. Kč. Doba splatnosti je 5 až 20 let.

Martin Techman, manažer hypoték GE Capital Bank