GE Capital Bank má 300 bankomatů

GE Capital Bank dnes zahájila provoz svého 300. bankomatu. Tento bankomat je umístěn v Praze u výstupu ze stanice metra Flora na nově otevřeném obchodním místě GE Capital Bank. K radikálnímu rozšíření své bankomatové sítě přistoupila GE Capital Bank počátkem roku 2001. Tehdy měla instalováno 70 bankomatů a rozšíření jejich počtu na současných 300 přístrojů znamená nárůst za dva a půl roku o 329 %.

Rozšířením bankomatové sítě na 300 přístrojů získala GE Capital Bank 4. nejširší síť bankomatů na českém trhu. V instalaci nových bankomatů chce GE Capital Bank pokračovat a do konce roku plánuje provozovat 330 bankomatů.

„Při zahájení masivních instalací jsme na počátku roku 2001 navázali na již existující síť 70 bankomatů. Rozšíření sítě na současných 300 bankomatů znamenalo nejen instalace do nových lokalit, ale také výměnu původních již nevyhovujících 70 bankomatů. V současné době již GE Capital Bank provozuje ve své síti výhradně moderní bankomaty Wincor-Nixdorf,“ řekl Jiří Chmelař, manažer bankomatové sítě GE Capital Bank. „Nové bankomaty nám do budoucna umožní rozšířit služby, které jejich prostřednictvím klientům chceme poskytovat. Jsou připraveny i na akceptaci čipových karet v okamžiku, kdy se jejich užití rozšíří v ČR,“ dodává Jiří Chmelař.

V těchto dnech GE Capital Bank na svých bankomatech spustila novou službu – informování klientů o novinkách ve svých produktech a službách. Na obrazovce bankomatu jsou tak klienti informování krátkým sdělením o novinkách, které jim GE Capital Bank nabízí.

Standardní službou, kterou GE Capital Bank klientům na svých bankomatech nabízí, je tisk aktuálního zůstatku, který má klient na svém účtu, na bankomatové stvrzence při každém výběru. Pro klienty je podstatné, že jde skutečně o aktuální informaci, která je on-line získávána z bankovního systému GE Capital Bank. Takže zůstatek je již snížen například i o daný výběr z bankomatu. Klient se tedy při každém výběru dozví, kolik v daném okamžiku skutečně na svém účtu má. Na bankomatové stvrzence poskytuje GE Capital Bank klientům i aktuální informace o svých produktech a službách.

Rozšiřování bankomatové sítě GE Capital Bank souvisí s růstem počtu vydaných platebních karet a tedy i se zájmem klientů o výběry z bankomatů. Na počátku roku 2001, kdy začalo rozšiřování bankomatové sítě, vydala GE Capital Bank svým klientům 175 tisíc platebních karet. Ke konci prvního pololetí letošního roku to bylo již 417 tisíc mezinárodních platebních karet. Růst zaznamenávají samozřejmě i počty a objemy výběrů z bankomatů GE Capital Bank. Například během prvního pololetí loňského roku se uskutečnilo 3,3 milionů výběrů v objemu 8,9 mld. Kč (z toho bylo 1,9 milionů výběrů v objemu 5,7 mld. Kč klienty GE Capital Bank). V letošním prvním pololetí to bylo 4,9 milionů výběrů v objemu 13,9 mld. Kč (3,1 milionů výběrů v objemu 9,9 mld. Kč klienty GE Capital Bank).

Klienti GE Capital Bank začínají již dlouhodoběji dávat přednost výběrům z bankomatů GE Capital Bank před výběry z bankomatů jiných bank. Ze všech výběrů provedených klienty GE Capital Bank v roce 2000 bylo uskutečněno 20 % na bankomatech GE Capital Bank, v roce 2001 27 %, v roce 2002 51 % a letos v prvním pololetí již 63 %. Vývoj počtu bankomatů GE Capital Bank

Petra Kopecká, manažerka externí komunikace GE Capital Bank