GE Capital Bank již vyplatila většinu vkladů bývalých klientů Union banky i Plzeňské banky

GE Capital Bank vyplatila během deseti měsíců 111 tisíc bývalých klientů Union banky, kteří jejím prostřednictvím získali od Fondu pojištění vkladů 12,2 mld. Kč. Vyplaceno bylo již téměř 83 % klientů a 99 % objemu vkladů.

Celkem měla GE Capital Bank vyplatit 133 874 klientům bývalých klientů Union banky (jde o klienty s korunovými depozity, devizovými vklady a klienty, u nichž byla výplata vkladů vázána na vyrovnání jejich úvěrových závazků vůči Union bance) vklady v objemu 12,386 mld. Kč. Vyplaceno bylo dosud 12,217 mld. Kč (tj. 99 %) 110 818 klientům (tj. 83 %).

GE Capital Bank zahájila výplatu klientů Union banky v sobotu 17. května 2003. Pro zajištění co nejhladšího průběhu výplaty vkladů otevřela GE Capital Bank po tři soboty mimořádně svých 78 vybraných obchodních míst pouze pro klienty Union banky. Tato místa byla také určena pro hotovostní výplaty vkladů. V pracovní dny mohli – a stále mohou – klienti využít pro výplatu všech 182 obchodních míst GE Capital Bank.

„Drtivá většina vkladů bývalých klientů Union banky byla vyplacena během několika týdnů po zahájení výplat. Již ke konci července bylo vyplaceno 94 % objemu vkladů. Nyní po deseti měsících je vyplaceno 99 %. Za důležité považuji, že jsme zvládli bez jakýchkoliv větších problémů první největší vlnu zájmu o výběr vkladů bývalými klienty Union banky. Nebyla přitom nijak ovlivněna kvalita služeb poskytovaných našim současným klientům. Za potěšitelné považuji i to, že řadu bývalých klientů Union banky jsme přesvědčili o kvalitě našich služeb, dali nám svou důvěru a rozhodli se využít nadále služeb GE Capital Bank. 36 % vkladů vyplacených bezhotovostně směřovalo totiž na účty vedené u naší banky,“ řekl Jan Rollo, ředitel retailového bankovnictví GE Capital Bank.

Většina bývalých klientů Union banky dala přednost bezhotovostní výplatě vkladů. Přibližně 72 % objemu vkladů bylo totiž vyplaceno bezhotovostně.

Výplat vkladů bývalým klientům Union banky bude v této podobě probíhat i nadále. Vyplatit zbývá ještě 23 tisíc klientů a 169 mil. Kč. Tito klienti si mohou své pojištěné vklady na obchodních místech GE Capital Bank vybrat po dobu pěti let, tedy do 17. května 2008.

Výplata klientů Plzeňské banky

GE Capital Bank rovněž vyplácí pojištěné vklady bývalým klientům Plzeňské banky. Hotovostní výplata probíhá na třech obchodních místech GE Capital Bank v Plzni. Pro bezhotovostní výplatu si mohou klienti zvolit kterékoli obchodní místo GE Capital Bank.

Doposud GE Capital Bank vyplatila vklady v objemu 135 mil. Kč 1372 klientům. Vyplaceno tak bylo 74 % klientů a 99 % objemu vkladů. Zbývá vyplatit ještě vklady za 1,4 mil. Kč 482 bývalým klientům Plzeňské banky.

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank