GE Capital Bank již poskytla hypotéky na družstevní byty za 76 milionů korun

GE Capital Bank patří k prvním bankám na českém trhu, které nabízí financování nákupu družstevního bytu pomocí hypotéky. Klientům to GE Capital Bank umožňuje již od září 2002 a dosud poskytla na nákup družstevních bytů hypotéky v objemu 75,7 mil. Kč.

Ke specifickým rysům českého realitního trhu patří velký podíl bytů v družstevním vlastnictví. Zájemci o jejich koupi však museli jejich nákup financovat z vlastních zdrojů či pomocí spotřebitelských úvěrů. Většina hypotečních bank totiž zatím neumožňuje k jejich nákupu použít hypotéku. K výjimkám patří GE Capital Bank, která vyšla vstříc zájmu těchto klientů a již od září roku 2002 standardně poskytuje hypotéky na družstevní byty.

Družstevní byty však nelze použít jako zástavu za hypoteční úvěr. Proto GE Capital Bank poskytne hypotéku na nákup družstevního bytu, když klient jako zástavu nabídne jinou nemovitost v osobním vlastnictví (jedinou podmínkou je, že musí být na území České republiky). Tato nemovitost přitom nemusí být ve vlastnictví klienta, který chce hypotéku získat – může ji vlastnit kdokoli jiný, kdo dá souhlas k jejímu použití jako zástavy. „Nejčastěji to jsou rodiče či jiný příbuzný. Obvykle se setkáváme s tím, že rodiče chtějí umožnit svým potomkům nákup družstevního bytu, a proto souhlasí se zastavením svého bytu či domu. Pro klienta je to výhodné i v tom, že může získat hypotéku až na 100 % ceny družstevního bytu, pokud je hodnota zástavy vyšší než cena družstevního bytu,“ řekl Stanislav Rokos, manažer hypoték GE Capital Bank.

Pokud v budoucnu dojde k převedení družstevního bytu do vlastnictví klienta, může požádat GE Capital Bank o převedení zástavního práva na zakoupený byt a vyvázat tak z hypotéky původní nemovitost – tedy například byt rodičů. Jak dodává Stanislav Rokos: „Převedení zástavního práva nepředstavuje pro GE Capital Bank žádný problém – jedinou podmínkou je, aby hodnota bytu v době převodu byla v dostatečné výši proti zůstatku úvěru - obvykle tomu tak je. Pokud klient navíc potřebuje hotovost na odkoupení družstevního bytu do osobního vlastnictví, půjčíme mu i na tento odkup.“

Družstevní byt lze financovat prostřednictvím jakékoliv ze tří variant hypotéky GE Capital Bank, které umožňují klientům zvolit si optimální podobu hypotéky, jež nejvíce odpovídá jejich potřebám. Klienti mají například možnost získat hypotéku bez poplatku za zřízení úvěrového účtu a bez poplatku za vedení. S výběrem optimální varianty pomůže klientům osobní hypoteční bankéř. Klienti jsou již na první schůzce informováni o výši úrokové sazby, kterou jim banka bude garantovat. Osobní hypoteční bankéř pomůže klientům s vyřízením veškerých potřebných náležitostí a provede je celým procesem získání nového bydlení. I při pružnosti podmínek hypotéky a osobní servis hypotečního bankéře získávají v GE Capital Bank zájemci skutečnou úrokovou sazbu hypoték nižší, než je celostátní průměr úrokových sazeb u hypoték.

Součástí hypotéky může být i velmi výhodné pojištění schopnosti splácet. Pokud si ho klient zřídí, hradí za něj pojišťovna splátky hypotéky v případě pracovní neschopnosti, plné a trvalé invalidity a úmrtí. Součástí pojistného krytí je i unikátní pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

GE Capital Bank umožňuje předčasné splacení hypotéky bez sankcí. Pokud klient při uzavření hypotéky využije možnost zřídit si mimořádnou splátku, může kdykoliv předčasně splatit část úvěru bez jakýchkoli sankcí – a to i mimo dobu konce fixace úrokové sazby.

Klienti mohou k hypotéce získat doplňkový neúčelový úvěr. Lze ho například využít pro nákup zařízení nového bydlení – banka totiž nijak neomezuje, na co jsou prostředky získané jeho prostřednictvím použity. Neúčelový úvěr je poskytován do výše jednoho milionu korun se splatností 5 až 30 let.

Ke konci loňského roku poskytla GE Capital Bank 5466 hypoték v objemu 4,70 mld. Kč. V porovnání s koncem roku 2002, kdy banka poskytla 3138 hypoték ve výši 2,68 mld. Kč, tak došlo k růstu počtu hypoték o 74 % a objemu o 75 %.

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank