Flexi Provoz od GE Money Bank – provozní financování malých a středních podniků bez ručení nemovitostí

Od začátku února mohou podnikatelé získat u GE Money Bank kontokorentní úvěr Flexi Provoz, který je univerzálním nástrojem k financování provozních potřeb malých a středních firem. V závislosti na velikosti podnikatelského subjektu jej GE Money Bank poskytuje až do výše 5 milionů korun, a to bez nutnosti ručení nemovitostí či prokazování účelu čerpání.

„GE Money Bank dlouhodobě sleduje trendy vývoje ekonomiky a uváděním inovativních produktů se snaží podpořit podnikatelské aktivity, které přispívají k ekonomickému růstu,“
říká Jiří Patera, ředitel oddělení úvěrových produktů pro firemní klienty GE Money Bank, a upřesňuje: Za rok 2011 jsme zaznamenali ve srovnání s rokem 2010 nárůst celkového objemu nově poskytnutých firemních úvěrů o 19,4 %, zatímco trh jen 3,4 %. Z toho provozní úvěry poskytnuté GE Money Bank meziročně vzrostly dokonce o 27,4 %.

Vyšší prodej provozních úvěrů je dán především rostoucím zájmem malých a středních podniků o finanční rezervu pro případ nečekaných výdajů. Dobrým důvodem zvolit tento produkt je možnost růstu poptávky po českém exportu v důsledku oslabující koruny. Zvýšené náklady spojené s odpovědí podniku na takovou poptávku přitom může pokrýt právě nově nabízený provozní úvěr Flexi Provoz od GE Money Bank.

Flexi Provoz - univerzální finanční rezerva na provozní výdaje

  • Kontokorentní úvěr ve výši od 300 tisíc až do 5 milionů korun
  • Bez nutnosti ručení nemovitostí a bez prokazování účelu čerpání
  • Rychlé rozhodnutí o poskytnutí: standardně do 3 dnů od dodání potřebných podkladů
  • Úvěr poskytuje banka na 12 měsíců s automatickou obnovou při splnění podmínek


  • Flexi Provoz je určen malým a středním firmám s účetním obratem do 100 milionů korun ročně, a to jak stávajícím, tak novým klientům banky. Předpokladem pro poskytnutí úvěru je doba podnikání, předložení finančních a daňových výkazů alespoň za 2 roky a bezdlužnost. Předběžné posouzení úvěru provede GE Money Bank již v okamžiku podání žádosti a první čerpání bude klientovi umožněno následující den po podepsání smlouvy. Finanční rezervu pak mohou podniky využívat až do výše 25 % ročního účetního obratu.

    Pavel Zúbek,

    tiskový mluvčí GE Money Bank