Firmy investují do kvalitnějšího vzdělávání zaměstnanců, koučink se stává standardem

Osm z deseti firem působících v ČR ve srovnání s předchozím rokem více investuje do kvality vzdělávání svých zaměstnanců. Firmy preferují menší počet dražších rozvojových aktivit. Současně 96 % společností považuje za standardní a vysoce efektivní nástroj koučink, který používají v běžné denní praxi. Vyplynulo to z výsledků třetího ročníku nezávislého projektu Benchmarking, jehož iniciátorem je GE Money Bank a realizátorem společnost top vision.

„Díky otevřenosti a ochotě sdílet i citlivá interní data významnými firmami z širokého spektra oborů jsme vytvořili fungující a spolupracující odbornou platformu,“ říká Radka Pekelská, personální ředitelka GE Money Bank. „Letošní ročník se nám podařilo vylepšit tím, že jsme díky využití standardizované sady otázek vytvořili stabilní srovnávací základnu, díky které můžeme sledovat trendy i menší změny. Zjistili jsme, že firmy raději posílají zaměstnance na kratší, ale intenzivnější a kvalitnější školení, v jejichž výběru a zajištění roste význam HR profesionálů,“ dodává Radka Pekelská.

Třetího ročníku projektu Benchmarking se zúčastnilo 26 zástupců společností, patřících mezi nejvýznamnější hráče na trhu. Zastoupeny byly firmy z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky, stavebnictví, výroby, ICT, farmacie a FMCG s obdobnou velikostí, které disponují vyspělým systémem vzdělávání. Odborným garantem projektu byla jako v předchozím ročníku Petra Slabá, nezávislá konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů.

Cílem projektu Benchmarking je hodnocení kvality různých řešení firemního vzdělávání, srovnání rozsahu investic do vzdělávání a porovnání základních systémů firemního vzdělávání tak, jak jsou skutečně využívány v každodenní praxi. Tento ročník akce byl specifický tím, že se díky spolupráci 20 stabilních partnerů podařilo vytvořit dobrou základnu pro interpretaci dat a validaci souhrnných výsledků.

Výsledky projektu Benchmarking 2012
• Osm z deseti firem investuje do vzdělávání svých zaměstnanců stejný nebo větší objem prostředků jako v předchozím roce.
• Medián v počtu tréninkových dní poklesl z 3,5 dne v roce 2011 na 2,6 dne v roce 2012 v poměru k celkovému počtu zaměstnanců.
• Tři ze čtyř firem nabízí vzdělávání prostřednictvím interního katalogu. Firmy se však posouvají směrem ke větší kontrole v přístupu ke vzdělávání: o pět procent se snížila možnost samostatného výběru na volném trhu, zatímco se zvýšily možnosti výběru u vybraných dodavatelů.
• Přes standardně klesající zájem o jazykové vzdělávání se podle výsledků průzkumu o 2 % zvýšila interní nabídka v této oblasti.
• V 96 % firem je koučink považován za vysoce efektivní nástroj a je běžně používán jako součást rozvojových aktivit.
• Firmy při výběru zaměstnanců, kteří se budou rozvíjet v rámci nemandatorního vzdělávání, dávají více na výstupy z interních procesů, význam doporučení a nominací nadřízených klesá.

Pavel Zúbek,
tiskový mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Pavel Zúbek, mobil: +420 725 420 107, tel.: +420 224 442 120, e-mail: pavel.zubek@ge.com