Firmy i v době krize investují do vzdělávání svých zaměstnanců

Firmy i v době krize investují do vzdělávání svých zaměstnanců, vede interní vzdělávání v hard skills, jazyky a e-learning jsou na ústupu
Devět z deseti významných firem působících v Česku nešetřilo v loňském roce na investicích určených na rozvoj svých zaměstnanců. Objem financí, které do této oblasti byly alokovány, se buď nezměnil, nebo dokonce vzrostl. Bezmála dvě třetiny firemních respondentů neočekávají pokles prostředků ve firemním vzdělávání ani v letošním, tzv. krizovém roce. Vyplynulo to z výsledků nezávislého projektu Benchmarking, který porovnává přístupy k firemnímu vzdělávání v nejvýznamnějších společnostech. Iniciátorem projektu je GE Money Bank, realizátorem pak vzdělávací společnost top vision.


„Především bych chtěla poděkovat účastníkům průzkumu za jejich otevřenost sdílet interní data o vzdělávání. Jsem příjemně překvapena, že významné společnosti navyšují rozpočty pro tuto oblast a to i v období krize,“
říká Radka Pekelská, personální ředitelka GE Money Bank. „Hlavním smyslem těchto investic je podpořit konkurenceschopnost firmy a neustále rozvíjet dovednosti lidí v dynamicky se měnícím prostředí. V drtivé většině námi sledovaných oblastí a ukazatelů jsme zaznamenali pozitivní vývoj. Povzbuzující je, že HR profesionálové umí obhájit investice do vzdělávání,“ dodává Radka Pekelská.

Mapování přístupu firem ke vzdělávání proběhlo v minulém roce v rámci projektu Benchmarking již podruhé. Spolupráce GE Money Bank a společnosti top vision je v něm zaštítěna odbornou garancí Petry Slabé. Projektu se zúčastnilo 36 nejvlivnějších společností z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky, stavebnictví, výroby, ICT, farmacie a FMCG. Šlo o firmy s obdobnou velikostí a vyspělým systémem vzdělávání. Kromě zjištění a porovnání přístupů k řešení firemního vzdělávání bylo cílem projektu také zhodnocení kvalit jednotlivých řešení, srovnání rozsahu investic do vzdělávání a zejména vytvoření platformy pro vzájemnou výměnu zkušeností a nápadů na zlepšení vzdělávání.

Výsledky projektu Benchmarking 2011


  • Čtyři z deseti sledovaných firem v loňském roce zvýšily oproti předchozímu roku své rozpočty na vzdělávání. Necelá polovina pak tyto výdaje zachovala na stejné úrovni.
  • Došlo ke zvýšení průměrného počtu realizovaných tréninkových dní na osobu: z 3,9 v roce 2010 na 4,5 v roce 2011.
  • Velmi aktivní jsou firmy při tvorbě rozvojových programů pro své zaměstnance. Víc než třetina ze sledovaných firem nabízí dokonce 6 a více typů rozvojových programů. V nich pak účastníci stráví průměrně 7 tréninkových dní. Určeny jsou především manažerům a specifickým skupinám zaměstnanců označovaných jako „talenti,“ „s vysokým potenciálem“ nebo „vysoce výkonní.“
  • Změnila se struktura investic do vzdělávání. Firmy vydávají více prostředků na odborné vzdělávání (hard skills), vstupní školení, ale také do takzvaných soft skills. Škrty ve firemních rozpočtech postihly výuku jazyků a e-learning.
  • 83 % firem dává v případě interního školení přednost lektorům z řad vlastních zaměstnanců. Interní lektoři se věnují především produktovému a specifickému internímu vzdělávání, vstupnímu školení a hard skills.
  • Jen třetina, a to především velkých společností, využívá interní kouče. Na plný úvazek dokonce pouze 5 % oslovených firem. Nejčastěji jde o manažerský koučink a koučink obchodních procesů.


  • Pavel Zúbek,

    tiskový mluvčí GE Money Bank