Expres Business – snadný úvěr pro podnikatele


GE Money Bank se rozhodla využít své zkušenosti s poskytováním úspěšného retailového úvěru Expres půjčka a začala nabízet komerčním klientům - podnikatelům a právnickým osobám - úvěr Expres Business. V GE Money Bank tak mohou podnikatelé nyní získat neúčelový úvěr až do výše půl milionu korun - postačí jim k tomu předložit daňové přiznání a předběžné rozhodnutí o poskytnutí půjčky jim banka sdělí během několika minut od podání žádosti. Tímto novým úvěrem, který umožňuje podnikatelům získat rychle a snadno neúčelový úvěr, potvrzuje GE Money Bank svou vedoucí pozici v úvěrování malých a středních firem.

Od března nabízí GE Money Bank fyzickým osobám-podnikatelům a právnickým osobám nový úvěr - Expres Business. Jde o neúčelový úvěr, takže podnikatelé nemusí dokládat účel, na nějž chtějí peníze využit. Klient se dozví předběžné rozhodnutí o schválení úvěrů do několika minut od podání žádosti a peníze jsou mu připsány na účet nejpozději do dvou dnů. Podání žádosti o Expres Business a jeho zpracování je zdarma.

GE Money Bank poskytuje Expres Business v objemu 40 000 až 500 000 Kč. Výhodou je, že fyzické osoby-podnikatelé u úvěru do 200 000 Kč nemusí bance poskytnout žádné jištění (u úvěrů nad 200 tisíc je jako ručení vyžadována směnka, právnické osoby ji musí předložit vždy). Podnikatelé tedy nemusí mít k jištění např. nemovitost nebo jiný movitý majetek.

Dobu splatnosti si mohou podnikatelé zvolit od 24 do 60 měsíců. Úroková sazba Expres Business se odvíjí od velikosti úvěru a je od 9,5 % p.a. do 13,9 % p. a. Pro podnikatele je důležité i to, že výše měsíční splátky je po celou dobu splácení fixní - mají tedy vždy platby spojené s půjčkou pod kontrolou.

Výrazným ulehčením pro podnikatele je i rychlost a jednoduchost získání Expres Business. GE Money Bank postačí, když zájemce o úvěr předloží jedno daňové přiznání (v případě, že žadatel o úvěr podniká pouze jeden rok) nebo dvě daňová přiznání (pokud žadatel podniká delší dobu). Expres Business je tedy dostupný i pro začínající podnikatele.

Dále pak banka při žádosti o úvěr vyžaduje již jen základní dokumenty identifikující žadatele:
· Fyzické osoby podnikatelé : živnostenský list či koncesní listinu a občanský průkaz.
· Právnické osoby : výpis z obchodního rejstříku a občanský průkaz žadatele.

Každý klient musí samozřejmě poskytnou bance ještě kontaktní údaje (adresa sídla/místa podnikání, trvalého bydliště, kontaktní adresa, telefon).

„Hlavní cílovou skupinou pro Expres Business jsou živnostníci (fyzické osoby podnikatelé) s ročním obratem do 50 mil. Kč a o velikosti firmy do 9 zaměstnanců. Předpokládáme, že typickým žadatelem o Expres Business budou například lékaři, veterináři, advokáti, řemeslníci, daňoví poradci, malé školící firmy, rodinné pensiony či restaurace, malé prodejny či drobní provozovatelé různých služeb. O Expres Business však může samozřejmě požádat jakýkoliv podnikatel či právnická osoba,“ řekl Radko Šindrbal, manažer úvěrů Expres Business.

O Expres Business mohou podnikatelé a firmy požádat i prostřednictvím internetových stránek www.geuver.cz. „ Je to jedna z cest, kterou pomáháme podnikatelům a firmám urychlit získání půjčky,“ řekl Radko Šidnrbal. Podle zamýšleného způsobu financování si žadatel na hlavní stránce www.geuver.cz jednoduše vybere z nabízených možností žádost o typ úvěru, který vyhovuje jeho potřebám. Vyplnění jednotlivých fází formuláře je jednoduché a po odeslání je žádost o úvěr nebo o informace odeslána na komerčního bankéře GE Money Bank. Ten pak klienta kontaktuje a dojedná s ním schůzku k předání potřebných dokumentů a uzavření úvěrové smlouvy.

Při přípravě úvěru Expres Business vycházela GE Money Bank z výzkumu mezi podnikateli. Podle výsledku šetření považuje 66 % podnikatelů za optimální úvěr do půl milionu korun. Měsíční splátka do 8000 je přijatelná pro 72 % dotázaných podnikatelů. GE Money Bank se ve výzkumu ptala také na ochotu ručit - v různých podobách akceptuje ručení pouze od 5 % do 12 % dotázaných podnikatelů. Doba schválení a čerpání úvěru do 4 dnů je akceptovatelná pro 90 % dotázaných. Pobočku kvůli úvěru je 71 % podnikatelů ochotno navštívit maximálně dvakrát. 61 % dotázaných akceptuje, když při žádosti o úvěr předloží maximálně čtyři dokumenty.

Využití zkušeností z retailových úvěrů

GE Money Bank využila při přípravě úvěru Expres Business své zkušenosti s retailovým úvěrem Expres půjčka. GE Money Bank byla první bankou na českém trhu, která začala nabízet spotřebitelský neúčelový úvěr bez zajištění s vyřízením na počkání. Díky automatickému schvalovacímu procesu rozhoduje GE Money Bank o schválení Expres půjčky obvykle jen 1,5 až 3 minuty, průměrná doba od podpisu smlouvy o Expres půjčce do připsání peněz na účet klienta činí 20 minut. Jednoduchost vyřízení spolu s rychlostí celého procesu - od žádosti přes schválení až po připsání peněz - dělá z Expres půjčky jeden z nejžádanějších úvěrových produktů na českém trhu.

„Implementace zkušeností z poskytování retailových úvěrů je podle nás cestou, jak rozvíjet úvěrové produkty pro malé a střední firmy,“ řekl Radko Šidnrbal manažer úvěru Expres Business.

I v oblasti retailových úvěrů přišla GE Money Bank od počátku března s novinkou. Od 1. března do 31. května 2005 mohou zájemci využít nabídky „Půjčky v akci“ od GE Money Bank. V rámci ní mohou žadatelé získat Expres půjčku ve výši 50, 70 a 90 tisíc Kč se splatností 72 měsíců. Pro tyto částky nabízí banka nejnižší garantované splátky na trhu - např. splátka úvěru ve výši 50 tisíc Kč činí jen 999 Kč měsíčně. Nabídka „Půjčky v akci“ navazuje na podobnou nabídku z konce loňského roku, která se na trhu setkala s velkým zájmem.

GE Money Bank má významné postavení v úvěrování malých a středních firem

GE Money Bank se na produkty pro malé a střední firmy orientuje od svého vstupu na český trh v roce 1998. V roce 2004 se jí podařilo výrazně posílit svou pozici na trhu úvěrů pro tyto subjekty. Celkové portfolio úvěrů dosáhlo k 31. prosinci 2004 objemu 13,910 miliardy Kč a vzrostlo tak meziročně o 30 %. Objem nově poskytnutých úvěrů za rok 2004 dosáhl hodnoty 11,715 miliardy Kč a zaznamenal tak meziroční nárůst o 28 %.

V únoru představila GE Money Bank nový úvěr Operativ Business, jehož prostřednictvím mohou podnikatelé získat 300 tisíc Kč až 5 milionů Kč a jeho použití není účelově vázáno. Klienti si mohou vybrat formu čerpání - kontokorentní nebo revolvingový úvěr. Splatnost úvěru je až 3 roky, přičemž není potřeba úvěr každoročně obnovovat, klient může čerpat úvěr již tři dny po dodání potřebných dokladů. Úvěr je zajištěný nemovitostí.
Velký zájem měli v loňském roce klienti z řad malých a středních podniků především o Flexi Business (dříve Malý podnikatelský kontokorent), Universal Business (dříve Malá podnikatelská půjčka) a provozní úvěry. Právě u půjčky Universal Business v loňském roce GE Money Bank prodloužila dobu splatnosti a zvýšila částku, kterou si mohou podnikatelé půjčit.

Výhodou úvěru Universal Business je nejen neúčelovost úvěru, ale i rychlost jeho vyřízení. Efektivní schvalovací proces GE Money Bank umožňuje rozhodnout o poskytnutí úvěru do tří pracovních dnů od dodání dokumentace. Banka poskytuje Universal Business od 300 tisíc do 5 milionů korun. Splatnost úvěru je až šest let. Úvěr je jištěn nemovitostí, jejíž odhad je nezávislými znalci zpracováván přednostně.

Prostřednictvím kontokorentního úvěru Flexi Business klienti získají úvěrový rámec až do výše 500 000 Kč. Finanční prostředky klienti čerpají podle vlastního uvážení a úroky platí pouze z čerpané částky. Banka poskytne kontokorent do dvou pracovních dnů od dodání dokumentace, stávajícím klientům do jednoho dne. GE Money Bank nevyžaduje v případě kontokorentu Flexi Business ručení hmotným majetkem.


Eva Chaloupková,
manažerka komunikace GE Money Bank