EU Servis pomohl podnikatelům s projekty za téměř 4 miliardy korun

Přes 1400 projektů za 17 měsíců

Poradenství a finance na více než 1400 projektů v celkové hodnotě téměř 4 miliardy korun poskytla podnikatelům v rámci služby EU Servis GE Money Bank. Od března 2007 tak spolu s dceřinou společností AgroConsult Bohemia pomohla firmám ze sektorů zemědělství, ekoenergie a lehký průmysl s čerpáním veřejné podpory z evropských fondů. 80 % všech konzultovaných žádostí o dotace a záruky přichází od zemědělců.

Službu EU Servis, od jejího uvedení v březnu 2007, využilo již více než 1750 podnikatelů, z nichž 1400 současně jednalo nebo jedná o spolufinancování úvěrem od GE Money Bank. 80 % žadatelů o veřejnou podporu tvoří zemědělci a zhruba 10% podíl připadá jak na podnikatele v lehkém průmyslu, tak na ekoenergetické projekty.

„Nejčastěji využívanou formou veřejné podpory mezi podnikateli, o kterou usiluje přes 85 % žadatelů, jsou dotace. Její průměrná hodnota se u malých a středních podniků pohybuje kolem 2,5 milionu korun. V případě projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie je výše dotace mnohonásobně vyšší, nezřídka i 40 milionů korun,“
říká Mojmír Severin, ředitel společnosti AgroConsult Bohemia.

Praxe ukazuje, že největším překvapením pro podnikatele stále zůstávají administrativní náročnost a délka rozhodování o udělení dotace. Z tohoto důvodu zhruba 15 % z nich volí rychlejší formy podpory - zvýhodněné záruky od Českomoravské záruční a rozvojové banky nebo od International Finance Corporation. Ty slouží jako dodatečný nástroj zajištění poskytnutého bankovního úvěru. Jeho průměrná výše se pohybuje kolem 22,5 milionu korun.

„Pro podnikatele, který uvažuje o podání žádosti o veřejnou podporu, je mnohem výhodnější, když do plánování svého projektu zapojí banku i specializovaného poradce na samém počátku jeho realizace. Snáze tak naplní podmínky, které jsou nezbytné pro hladký průběh čerpání dotací, záruk i pro získání úvěru“,
doporučuje Zdeněk Toušek, manažer programu EU Servis GE Money Bank, a dodává: „Naše spojení s AgroConsultem Bohemia pak podnikatelům celý proces ještě více usnadňuje.“

EU Servis je komplexní program, který zahrnuje konzultace o možnostech financování projektu, identifikaci vhodného programu podpory v rámci dotačního auditu, pomoc při zpracování žádosti o podporu, návrh financování projektu úvěrem i zhodnocení průběhu realizace projektu.

Nad rámec služby EU Servis GE Money Bank ve spolupráci s AgroConsultem Bohemia a regionálními Hospodářskými komorami organizuje také odborné semináře zaměřené na praktické zkušenosti se získáváním veřejné podpory a bankovního financování pro malé a střední podnikatele. Po brněnském a zlínském budou ještě letos následovat na přelomu srpna a září setkání v Českých Budějovicích a Plzni.

Více informací na: www.gemoney.cz/mmb/cz/2/uvery/eu-servis


Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank