ESAP je cesta k úsporám energie od GE Money Bank

Nová služba ESAP (Energy SAvings Projects) od GE Money Bank usnadňuje firmám financování energeticky úsporných projektů v průmyslu a pomáhá při využití veřejné podpory. A nejen to. Banka zájemcům poskytuje komplexní servis včetně zajištění základního stanovení potenciálu úspor a vypracování konkrétního projektu.

„Rostoucí ceny energií nutí podnikatele k efektivnějšímu hospodaření. Služba ESAP od GE Money Bank jim usnadňuje přístup k odbornému poradenství, dotacím i financím na energeticky úsporná řešení
,“ říká sektorový manažer GE Money Bank Zdeněk Toušek. Ke snížení závislosti na dodavatelích energií a dopadů cenového růstu vedou nejen úspory, ale také výroba vlastní elektřiny. V rámci služby ESAP jsme již pomáhali s projekty zaměřenými na využití odpadního tepla (tzv. rekuperace), tepelnou izolaci budov či změnu zdroje energie“ dodává Toušek.

Vedle identifikace příležitostí pro energetické úspory a posouzení projektu z pohledu veřejné podpory je součástí služby ESAP také studie proveditelnosti a včasné zajištění zdrojů financování projektu. Následně GE Money Bank nabízí technickou pomoc a asistenci při realizaci projektu včetně výběrových řízení. Na určení potenciálu úspor banka spolupracuje s respektovanými odborníky.

Z hlediska samotného úvěrového produktu je nejzajímavější možnost financování až 100 % investice a flexibilita v nastavení splátek dle cash-flow projektu. Úvěrové produkty ESAP mohou využít fyzické a právnické osoby podnikající na území ČR s ročním obratem nad 75 milionů korun.

Více informací na www.gemoney.cz/ESAP


Markéta Dvořáčková,

tisková mluvčí GE Money Bank