Dvě třetiny rodičů chtějí dětem založit účet, aby je naučili lépe hospodařit

Dětský účet má v České republice již každé čtvrté dítě

Dvě třetiny rodičů považují za užitečné založit svým potomkům dětský účet. Hlavním důvodem pro jeho založení je podle nich fakt, že se dítě lépe naučí hospodařit s penězi. Další velkou výhodu dětského konta vidí rodiče rovněž v možnosti naspořit dětem peníze do dospělosti. K tomuto účelu ho využívá více než třetina z nich, další pětina o spoření pro děti uvažuje. Vyplynulo to z průzkumu, který v dubnu letošního roku uskutečnila GE Money Bank v celé České republice.

„Již čtvrtina dětí v České republice má vlastní účet a zájem o dětské účty se neustále zvyšuje. Každý třetí rodič v současnosti uvažuje o založení dětského konta pro svého potomka. GE Money Bank proto vychází stoupající poptávce rodičů vstříc a od května nabízí účet Dětský Genius,“ říká Monika Kubovcová, ředitelka produktů retailového bankovnictví GE Money Bank.

Naučte dítě hospodařit
Podle výsledků průzkumu GE Money Bank, je hlavním motivem pro založení dětského účtu snaha naučit dítě hospodařit se svěřenými prostředky. “V první fázi zakládají rodiče účty dětem kvůli spoření peněžních prostředků. Starší děti se pak prostřednictvím účtu učí hospodařit s vlastními financemi. To vše samozřejmě pod dohledem rodičů,“ uvádí Monika Kubovcová.„Zvládnutí hospodaření s penězi by mělo být v dnešní době základní dovedností. Pokud se mu dítě naučí již od mládí, má velkou výhodu,“ dodává Monika Kubovcová. Účet přitom zakládají rodiče dětem nejčastěji ve věku od narození do pěti let a studentům od patnácti let.

Kapesné ano nebo ne?
Výsledky průzkumu GE Money Bank také ukázaly, že klasickému kapesnému již pomalu odzvonilo. Většina rodičů totiž nedává svým dětem kapesné pravidelně, ale spíše podle potřeby. Pravidelně přispívají finančně dětem jen čtyři rodiče z deseti, většinou jednou měsíčně. Výše kapesného, nejčastěji dosahuje 250 korun měsíčně, tuto částku uvedla téměř polovina rodičů, kteří kapesné vyplácí. Kredit do mobilního telefonu ve většině případů do kapesného zahrnutý není a děti jej dostávají zvlášť. Každý druhý rodič přispívá měsíčně svým dětem na volání z mobilního telefonu částkou do 250 korun.

Tatínkové jsou štědřejší
Zajímavé srovnání je mezi muži a ženami, co se týká výše kapesného. Více než pětina mužů uvedla, že celková částka, kterou měsíčně dítěti dá, přesahuje jeden tisíc korun. Takto vysoké kapesné uvedlo jen jedno procento žen. Naopak ženy nad muži vedou co do pravidelnosti vyplácení kapesného. Zatímco téměř dvě třetiny tatínků dávají peníze dětem, jen když je o to požádají, zhruba 45 procent maminek přispívají dětem pravidelně, ať už denně, týdně nebo měsíčně.

Kontrola doménou starších
Hospodaření s penězi svým dětem kontroluje přibližně polovina rodičů. Čím jsou rodiče starší, tím větší tendenci mají k dohledu nad svým potomkem, zatímco mladí spíše nechávají odpovědnost na dítěti.

Exkluzivní průzkum GE Money Bank byl proveden při příležitosti uvedení nového účtu. Dětský Genius na trh. Průzkum byl proveden na vzorku 300 rodičů v České republice.

Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank