Dotace úroků z úvěrů na nákup půdy letos naposledy

Je jen otázkou času, kdy bude příjem žádostí o dotace ukončen

Program Půda, který umožňuje získat 3% dotaci úroků z úvěrů na nákup zemědělské půdy, bude k 31. prosinci letošního roku definitivně ukončen. Vzhledem k cenám pozemků není příspěvek, který úspěšným žadatelům Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) poskytuje, zanedbatelný. Dá se očekávat, že letošní zájem zemědělců převýší možnosti Fondu a ten bude nucen příjem žádostí o podporu zastavit dříve než s koncem roku. Příhodná doba pro zvýhodněný nákup půdy je tedy právě nyní. Nejúspěšnějšími žadateli o dotace úroků jsou dlouhodobě klienti GE Money Bank. Banka zemědělcům, kromě pomoci se získáním veřejné podpory, nabízí také výhodný hypotéční úvěr na nákup půdy. Celkový objem prostředků, který jim pro tyto účely doposud poskytla, překročil již 1 miliardu korun.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) poskytuje dotace úrokové sazby na nákup nestátní zemědělské půdy. V rámci programu Půda mají zemědělci možnost získat zpět tři procenta z úroků, které za úvěr zaplatí. Zájemcům do čtyřiceti let věku může být podpora navýšena ještě o jedno procento.

„Klienti GE Money Bank jsou historicky nejúspěšnější v čerpání dotací úrokových sazeb úvěrů na nákup půdy. Polovina všech dotací z PGRLF míří k zemědělcům, kteří k financování nákupu zemědělské půdy využili úvěr od GE Money Bank,“ říká manažerka zemědělských produktů GE Money Bank Iva Prokopová. „Vlastnictví zemědělské půdy je jednou z klíčových otázek pro každého zemědělce. Proto ti, kteří s nákupem půdy ještě váhají, mají nyní jednu z posledních příležitostí, jak půdu pořídit ještě za výhodných podmínek, tedy s využitím dotací,“ dodala Iva Prokopová.

Zemědělci v ČR z 90 % hospodaří na pronajaté půdě a s nákupem půdy váhají. Častým argumentem je především výše investice, kterou si nákup půdy žádá. Přitom příjem dalších dotací z EU i státního rozpočtu závisí na obhospodařované ploše. V případě nákupu zemědělské půdy poskytuje GE Money Bank dlouhodobý hypotéční úvěr. Podmínky tohoto úvěru odpovídají podmínkám podpory PGRLF.

Výhodou hypotéčního úvěru na nákup půdy od GE Money Bank je možnost získat půjčku formou schváleného limitu. Jeho výši si klient může určit i před tím, než začne s konkrétními vlastníky jednat. Po schválení limitu má až dvanáct měsíců na to, aby s majiteli(em) půdy zahájil jednání o prodeji, uzavřel kupní smlouvy a jednotlivé nákupy financoval. Velkou výhodou limitu na nákup půdy je jistota finančních prostředků, protože výše limitu je již schválena a mezi bankou a klientem je podepsána úvěrová smlouva.

Specifikace úvěru na Financování nákupu zemědělské půdy:
· Minimální výše úvěru je 300 tisíc korun (maximální výše není omezena)
· Úvěr až do výše 90 % kupní ceny zemědělské půdy
· Splatnost úvěru od 10 do 20 let
· Zajištění úvěru nakupovanou zemědělskou půdou
· Dotace PGRLF na úhradu části úroků se poskytuje na úvěr ve výši max. 10 mil. korun (úvěr lze poskytnout i bez dotace PGRLF)
· Úrokové sazby k tomuto úvěru jsou sjednávány individuálně a mohou být jak plovoucí, tak fixní (fixace na 1 rok až 10 let). Typ úrokových sazeb lze v průběhu splácení měnit.

GE Money Bank má kromě úvěrů na financování nákupu zemědělské půdy také širokou škálu produktů určených speciálně pro zemědělce. Jde o Financování nákupu zemědělské techniky, Provozní financování zemědělských subjektů a ostatní investiční úvěry, které lze využít na investice i bez dotací z fondů EU. Prostřednictvím služby EU Servis GE Money Bank nabízí zprostředkování kompletního poradenství při žádání a správě dotací z fondů EU.

Více informací získáte na webových stránkách www.gemoney.cz/agroprodukty


Milan Kříž,
tiskový mluvčí GE Money Bank