Dobrovolnická organizace Elfun oslavila 75 let svého trvání vysazením jilmu

Zaměstnanci GE Consumer Finance Česká a Slovenská republika (GE Capital Bank, GE Capital Leasing a GE Capital Multiservis) vysadili před svojí centrálou v Praze – Vyskočilově ulici čtyřmetrový jilm. Tento strom má ve znaku organizace Elfun sdružující zaměstnance General Electric z celého světa, kteří jsou ochotni pomáhat v rámci dobrovolnického hnutí. Elfun slaví v letošním roce již 75 let své existence.

Organizace Elfun (zkratka vznikla spojením slov „Electric Fund“) je hnutím dobrovolníků z řad zaměstnanců General Electric, kteří pomáhají v nejrůznějších oblastech a místech po celém světě. Důležitou součástí činnosti tohoto sdružení je především dobrovolnická práce ve prospěch svého okolí. V současné době GE Elfun sdružuje více než 40 000 členů ve 27 zemích světa, přičemž dobrovolníci GE Elfun na celém světě ročně odpracují více než milion hodin. Snaží se pomáhat především při podpoře vzdělávání dětí a poskytovat podporu postiženým občanům. Organizace Elfun byla založena v roce 1928 a v letošním roce tedy slaví 75 let své existence.

V České republice působí Elfun od roku 2000 a za dobu své existence se jeho příznivci podíleli již na desítkách různých forem aktivit: organizované dárcovství krve ve spolupráci s Červeným křížem, čištění lesa ve spolupráci s Nadací pro Jizerské hory, čištění Moravského krasu, sportovní a zábavné akce pro děti v Dětském domově Charlotty Masarykové v Praze, sbírky šatstva či pomoc oblastem postižených povodněmi.

Po celém světě probíhají v komunitách Elfunu různé formy oslav 75 let jeho existence. Připojila se k nim i Česká republika. Čeští členové Elfunu chtěli zvolit takovou formu oslav, aby jen nezazněla slova, ale něco trvalého zůstalo. Symbolem Elfunu je zelený, vzrostlý strom. Na Den stromů 20. října 2003 proto na prostranství před sídlem centrály GE Capital Bank ve Vyskočilově ulici v Praze, vysadili téměř čtyři metry vzrostlý jilm. Výsadby se aktivně zúčastnil country manažer GE Consumer Finance pan Gerard Ryan a prezident sdružení Elfun v České republice pan Todd Esposito.

Petra Kopecká, manažerka komunikace GE Capital Bank