Dobrovolníci ze sdružení GE Volunteers Elfun regenerují oblast Poskla v CHKO Beskydy

Dobrovolníci ze sdružení GE Volunteers Elfun budou celý den v sobotu 5. 9. 2009 čistit od náletových dřevin oblast Poskla, která se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Do této lokality se vrací již potřetí, aby pomohli obnovit původní ráz krajiny a zachránili unikátní rostliny této oblasti. Celé akce se budou poprvé účastnit také děti z dětských domovů, se kterými sdružení GE Volunteers Elfun v Ostravě dlouhodobě spolupracuje. O regeneraci oblasti Poskla, která má titul přírodní památky, se postará 12 zaměstnanců GE Money ze sdružení GE Volunteers Elfun a několik desítek dětí z dětských domovů v Ostravě Hrabové a Slezské Ostravě.

„Do oblasti Poskla se vracíme již potřetí, abychom pomohli obnovit původní ráz krajiny a spálili náletové dřeviny, které v oblasti páchají velké škody. Chceme také pomoci zachovat krajinu pro budoucí generace v takovém stavu, jak jí znali naši předkové,“ říká Tina Theodorou, manažerka CSR projektů GE Money v ČR. „Tento rok je ovšem výjimečný v tom, že s sebou bereme i děti z dětských domovů. Chceme jim především zpestřit den zajímavým výletem spojeným s ochranou životního prostředí. Z jejich reakcí cítíme, že se na tuto akci velmi těší, a o to mám jde v první řadě,“ dodává Tina Theodorou.

Z Ostravy se 12 dobrovolníků společně s dětmi z dětských domovů v Ostravě Hrabové a Slezské Ostravě do Poskla vydá v sobotu 5. 9. 2009 v 8 hodin ráno. Celý den pak stráví čištěním této přírodní památky nacházející se v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Již potřetí se zaměstnanci GE Money ze sdružení dobrovolníků GE Volunteers Elfun vrací do stejné lokality, aby zachovali původní ráz krajiny i pro budoucí generace. Poprvé s sebou na pomoc berou též děti z dětských domovů.

Předmětem ochrany PP Poskla je zachování rozličných typů nelesních společenstev vázaných na geomorfologii terénu a vodní režim. V roce 1976 zde započaly asanační zásahy ochrany přírody založené na likvidaci náletu. Od roku 1994 se datuje soustavná péče o celé chráněné území spočívající v odstraňování náletových dřevin a pravidelném kosení koncem léta. Tato činnost má zřetelně pozitivní dopad na výskyt vzácných a ohrožených druhů.

Co je GE Volunteers Elfun?
GE Volunteers Elfun sdružuje dobrovolníky z řad zaměstnanců všech společností koncernu General Electric po celém světě. V České republice ve sdružení působí téměř 400 zaměstnanců. Jeho cílem je podporovat zdejší společnost ve třech hlavních oblastech: děti a vzdělání, znevýhodnění spoluobčané a životní prostředí. Dobrovolníci se tak věnují desítkám aktivit - například organizovanému dárcovství krve, sportovním, zábavním a vzdělávacím programům v základních školách, obnově lesního porostu na Pálavě, likvidaci přírodních kalamit a dalším.

Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money