Dobrovolníci z GE Volunteers odpracovali v roce 2010 po celé republice 8 693 hodin


Zdarma odvedli tolik práce, jako 54 lidí, kteří by pracovali po celý měsíc, každý den osm hodin.


Dobrovolníci z GE Volunteers v roce 2010 odpracovali celkem 8 693 dobrovolnických hodin, tedy o třetinu více než v loňském roce. Téměř 800 dobrovolníků z řad zaměstnanců GE Money se v uplynulém roce účastnilo 89 akcí zacílených na odstranění následků katastrof, podpory neziskových organizací, ochrany přírody nebo pomoci dětem či seniorům. GE Volunteers pomáhají ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu. Mezi nejrozsáhlejší akce patřila obnova Krkonošského národního parku a pomoc při sázení stromků na Šumavě. Dále například práce při odstraňování následků bleskových povodní na Moravě a Liberecku nebo nákup vánočních dárků pro děti v dětských domovech.

„Počet účastníků se nám podařilo za minulý rok zvýšit o neuvěřitelných 70 %. Naší velkou výhodou je, že dokážeme zareagovat okamžitě na aktuální potřeby lidí v nouzi, jako v případě loňských záplav v Libereckém kraji. Dále se věnujeme tradičním aktivitám, během kterých jsme v loňském roce napekli stovky buchet a koláčů a darovali desítky litrů krve. Sbírka potravin na Liberecku zase pomohla obyvatelům azylového domu a celorepublikově jsme se dokázali spojit při nákupu a distribuci vánočních dárků pro stovky dětí z celkem 16 dětských domovů,“
říká Jitka Chlupáčová, koordinátorka GE Volunteers.

Sdružení GE Volunteers se zaměřuje na čtyři oblasti: Děti a vzdělávání, Senioři, Znevýhodnění spoluobčané a Životní prostředí. Věnuje se jednak tradičním projektům jako je například pravidelné pečení zaměstnanců pro charitu, jarmarky chráněných dílen nebo darování krve. Zároveň se snaží reagovat na aktuální potřeby lidí v nouzi, jako tomu bylo například během loňských bleskových záplav na Moravě a v Libereckém kraji nebo v případě vánoční sbírky potravin pro azylový dům v Liberci.

V rámci aktivit zaměřující se na oblasti práce s lidmi, udělali dobrovolníci radost mnoha dětem z dětských domovů, seniorům a znevýhodněným spoluobčanům. Uspořádali pro ně oslavy dětských dnů, velikonoční a vánoční besídky, kreativní dílny a zajímavé výlety. Zároveň v několika dětských domovech, školách a domovech pro seniory pomohli s vylepšením jejich prostředí.

Během aktivit na podporu životního prostředí strávili dobrovolníci z GE Volunteers spoustu víkendů prací v přírodě. Pomohli například se sázením stromků na Šumavě a v Liberci, úklidem náletových dřevin v Beskydech, jarním úklidem v oblasti Pálavy a Kutné hory nebo prací v Krkonoších, kde se likvidovala kleč. K dalším aktivitám patřilo uklízení v zoologických zahradách v Liberci, Plzni, Dvoře Králové a v ZOO Ohrada, kde zaměstnanci GE pomáhali také se zlepšením celkového vzhledu zahrad.

Bleskové záplavy na Liberecku

Dobrovolníci jsou schopni jednat okamžitě, jako například při ničivých povodních na Moravě nebo v Libereckém kraji. V druhém případě skupina 50 dobrovolníků GE Volunteers zamířila hned 2 dny po povodních do zasažené oblasti pomáhat s monitorováním a odklízením škod. Mezi všemi zaměstnanci GE Money byla také zorganizována finanční sbírka, během které se vybralo celkem 53 898 Kč, které putovaly dobrovolnické organizaci ADRA.

Spolupráce s UNICEF

Zaměstnanci GE Money ze sdružení dobrovolníků GE Volunteers v uplynulém roce také podpořili projekt UNICEF zaměřený na podporu osiřelých dětí třetího světa. Ve dnech 10. 6. a 12. 6. 2010 Česká televize vysílala dokument „Zapomenuté děti“, v rámci kterého měli diváci šanci prostřednictvím telefonu přispět na konto UNICEF. Příchozí telefony po oba dny obsluhovalo více než 200 telefonních operátorů Centra zákaznických služeb GE Money v Ostravě. Dobrovolníci z GE Money pracovali bez nároku na mzdu jako dobrovolníci GE Volunteers.

Zároveň se dobrovolníci zapojili do projektu Panenka UNICEF, kdy nejprve panenky sami šili a poté je prodávali v rámci jarmarku. Tyto panenky se prodávají za jednotnou cenu 600 Kč za kus, což pokryje roční očkování dětí v rozvojových zemích proti 6 smrtelným nemocem. Celkově v rámci této akce tak pomohli dobrovolníci zachránit život 63 dětem.

GE Money Bank pak navázala na dlouhodobou spolupráci s UNICEF tím, že jako první banka v Evropě 14. prosince 2010 zavedla na svých bankomatech přímou volbu pro poukázání finančního příspěvku na konto UNICEF. Do dnešního dne poukázali klienti banky na UNICEF téměř 300 tisíc Kč.

***

Co je
GE Volunteers?
GE Volunteers je více než sto let staré celosvětové dobrovolnické hnutí společnosti General Electric (GE), které sdružuje tisíce dobrovolníků v téměř 50 zemích světa. Dobrovolníci GE Volunteers se zaměřují na služby komunitám, ve kterých působí, důraz je kladen zejména na vzdělávání, zdravotní péči, životní prostředí a rozvoj komunitních center.

V České Republice působí GE Volunteers jako občanské sdružení financované GE Money Bank. Mimo zaměstnance GE Money Bank sdružuje také dobrovolníky z řad jejich známých a příbuzných a také zaměstnance dalších společností GE v České republice. Cílem občanského sdružení GE Volunteers v České Republice je podporovat společnost ve čtyřech hlavních oblastech: děti a vzdělání, senioři, znevýhodnění spoluobčané a životní prostředí. GE Money se snaží prostřednictvím sdružení GE Volunteers přispívat k rozvoji společnosti, ve které působí, společně s projektem finančního vzdělávání Rozumíme penězům a s projektem na podporu podnikání žen Život nápadům. Více o GE Volunteers najdete na stránkách GE Money Bank, na facebooku či na webových stránkách banky.

Pavel Zúbek

tiskový mluvčí GE Money Bank