Dobrovolníci z GE Volunteers ELFUN pomáhali v zaplavených oblastechZaměstnanci GE Money Bank ze sdružení dobrovolníků GE Volunteers ELFUN pořádají tento týden dvě dobročinné akce. Ve středu pomáhalo 50 dobrovolníků v zaplavených oblastech na Liberecku. S sebou přivezli také materiální pomoc ve formě úklidových pomůcek a oblečení, mezi zaměstnanci GE Money Bank dále probíhá finanční sbírka pro zaplavené oblasti. O víkendu se dobrovolníci z GE Volunteers ELFUN chystají čistit Krkonošský národní park.

„Máme za sebou další rychlou a neočekávanou akci
GE Volunteers ELFUN. Zaměstnanci banky se vybavili pracovním oděvem a nářadím a vyrazili do domácností v obcích Frýdlant a Raspenava, aby zde ve spolupráci s dobrovolnickou organizací ADRA prováděli primární monitoring situace. Dobrovolníci byli proškoleni ve vyplňování dotazníků, které pomáhají určit, kde a jaká pomoc je nejakutnější. Na základě vyhodnocení dotazníků je poté domácnostem směřována konkrétní pomoc dle jejich skutečných potřeb a naléhavosti. Zároveň naši dobrovolníci v obcích roznesli materiální pomoc a pomohli s odklízením škod,“ říká Jitka Chlupáčová, spoluorganizátorka akce a zástupce sdružení dobrovolníků GE Volunteers ELFUN.

Dobrovolníci z GE Volunteers ELFUN navíc iniciovali finanční a materiální sbírku na pomoc postiženým povodní. Zaměstnanci GE Money Bank mezi sebou vybrali zachovalé oblečení, pracovní nářadí, hygienické a desinfekční přípravky apod. a dovezli je těm, kteří je potřebovali. Na speciální účet, založený pro tuto událost, zaměstnanci GE Money Bank posílají až do konce tohoto týdne peněžní příspěvky. Tyto peníze budou předány opět dobrovolnické organizaci ADRA, která působí na místě od začátku.

Záchrana KRNAP
O tomto víkendu, tedy 14. 8. až 15. 8., se zúčastní celkem 70 dobrovolníků z GE Volunteers ELFUN úklidu v Krkonošském národním parku v oblasti povodí Labe. Účastníci zde budou čistit vybraná území od rozsáhlé kleče. Borovice kleč se v Krkonoších natolik přemnožila, že ohrožuje místní chráněné rostliny i zvířata. V celých Krkonoších je nutné pořezat 179 hektarů kleče, proto si na tuto akci zaměstnanci GE Money Bank a jejich přátelé vyhradili celý víkend, a ve svém volném čase pomáhají.

Co je GE Volunteers ELFUN?
GE Volunteers ELFUN sdružuje dobrovolníky z řad zaměstnanců GE Money v České republice a jejich přátel. Cílem sdružení je podporovat společnost ve čtyřech hlavních oblastech: děti a vzdělání, senioři, znevýhodnění spoluobčané a životní prostředí. Dobrovolníci z řad zaměstnanců GE Money se věnují desítkám aktivit, např. organizovanému dárcovství krve, sportovním, zábavním a vzdělávacím programům v základních školách a dětských domovech, obnově lesních porostů, likvidací kalamit atd. Ve sdružení dnes působí již více než 500 zaměstnanců GE Money z České republiky. V loňském roce se jim podařilo odpracovat přes 6000 hodin. Celková pomoc českých dobrovolníků z řad zaměstnanců General Electric byla v roce 2009 vyčíslena na základě LGB metodiky Fóra dárců na 2 260 000 Kč.


Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank