Dobrovolníci z GE Money za první pololetí 2009 odpracovali již 3700 hodin na dobročinných akcích

D:\Documents and Settings\123031701\Desktop\temporary\2009_07_21_TZ_GEMB_Dobrovolnici_GE_Volunteers_Elfun_pololetni_shrnuti.rtf Zaměstnanci GE Money ze sdružení dobrovolníků GE Volunteers Elfun odpracovali od ledna do června tohoto roku 3700 dobrovolnických hodin. Strávili tedy více než 462 osmihodinových pracovních dní na charitativních akcích po celé republice. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 se jedná o trojnásobný nárůst počtu hodin věnovaných dobročinným účelům. Na 242 dobrovolníků pomáhalo organizovat dohromady 51 akcí, mezi které patří například celorepubliková roadshow o bezpečnosti dětí na cestách pořádaná nadací Besip. Zaměstnanci GE Money také zajišťovali sportovní hry dětských domovů v Moravskoslezském kraji, a v rámci projektu Veselá škola/ka malovali školy, nebo podpořili akci „Darujte sebe!“ zaměřenou na pomoc týraným dětem.

GE Volunteers Elfun se soustředí na charitativní pomoc ve třech základních oblastech - děti a jejich vzdělání, pomoc znevýhodněným občanům a uchování životního prostředí. Proto klademe silný důraz na dobrovolnickou pomoc s pořádáním a organizací akcí zaměřených na tyto tři cíle, stejně jako na finanční pomoc,“ říká Tina Theodorou, manažerka CSR projektů GE Money v ČR. „Velmi si ceníme, že zaměstnanci GE Money sdružení v GE Volunteers Elfun si stále více uvědomují, že pomáhat potřebným a přispívat ke zlepšení prostředí kolem nás je důležité - zvláště v období zhoršené ekonomické situace. Skupina GE Money dobrovolnickou činnost aktivně podporuje a pomoc v našem okolí, kde působíme, je součástí naší firemní kultury a strategie - svědčí o tom i více než trojnásobný nárůst počtu námi odpracovaných hodin za první polovinu roku 2009,“ dodává Petr Karel, president dobrovolnické organizace GE Volunteers Elfun a člen užšího vedení skupiny GE Money.

První pololetí roku 2009 bylo pro dobrovolnické sdružení zaměstnanců GE Money s názvem GE Volunteers Elfun více než úspěšné. Ve srovnání s první polovinou roku 2008 dobrovolníci odpracovali třikrát více hodin na různých charitativních, sportovních nebo vzdělávacích akcích. Dohromady se na akcích podílelo 242 zaměstnanců. To znamená, že každý z nich odpracoval více než 15 dobrovolnických hodin.

Dle mezinárodně uznávané metodiky LBG, která definuje náklady vynaložené na dárcovské aktivity a veřejně prospěšné projekty je možné vyčíslit účinky dopadu těchto prostředků. Konkrétně v případě charitativních prací dobrovolníku ze sdružení GE Volunteers Elfun lze dle této metodiky vyčíslit hodnotu jejich aktivit přibližně na 518 tisíc korun.

GE Volunteers Elfun se od ledna do června 2009 podílel nejen organizačně, ale často také finančně na 51 akcích v ČR. To je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o deset akcí více. Dobrovolníci se účastnili nejen regionálně zaměřených jednorázových akcí, jako je projekt Veselá škola/ka v rámci kterého malovali školy na veselo na Královéhradecku, v Praze a v Brně, nebo Regionálních sportovních her dětských domovů v Moravskoslezském kraji, kterých se účastnilo více než 120 dětí z dětských domovů. GE Volunteers Elfun také pomáhal na celorepublikově zaměřených akcích, příkladem může být roadshow o bezpečnosti na cestách s názvem Bezpečně a hravě s nadací Besip. Velmi úspěšnou novinkou byl také úklid ZOO v Liberci, kterého se účastnilo přes 40 dobrovolníků z Elfunu, kteří dohromady odpracovali téměř 650 hodin.

Zaměstnanci GE Money rovněž pořádají pravidelné každoroční akce, jako například pečení sladkostí a pečiva, kdy své výrobky následně prodávají kolegům. Výtěžek z prodeje putuje na pomoc sdružení Pomocné tlapky, které cvičí asistenční psy pro zdravotně postižené. Pečení v GE Money v roce 2009 proběhlo již pětkrát a zaměstnanci mezi sebou vybrali dohromady více než 28 tisíc korun. Pro srovnání, v minulém roce se za celý rok vybralo přibližně 23 tisíc korun. Zatímco za celý rok 2008 uspořádal GE Volunteers Elfun Veselou školu šestkrát, za první pololetí tohoto roku již proběhly akce čtyři - v Brně, Praze, Březhradě a Smiřicích.

Bezpečně a hravě s nadací Besip

Mezi největší dobročinné akce, na kterých se zaměstnanci ze sdružení GE Volunteers Elfun tento rok organizačně i finančně podílí, je celorepubliková roadshow nazvaná Bezpečně a hravě s nadací Besip. Akci zaměřenou na rodiny s dětmi pořádá nadace Besip společně s Ministerstvem dopravy a jejím cílem je rozšířit a upevnit bezpečnostní návyky dětí a rodičů na cestách. Jde o sérii akcí v celkem šesti městech po celé České republice, kde zaměstnanci GE Money pomáhají organizačně zabezpečit některá výuková a sportovní stanoviště. Elfun také poskytl 160 tisíc korun na pronájem simulátoru nárazu automobilu v rychlosti 30 km/hod a zabezpečuje i různé dárky a ceny za účast na stanovištích. Roadshow proběhla v Praze, Poděbradech, Dvoře Králové, Brně, Pardubicích a v souvislosti s Horáckou rallye na Třebíčsku.

Regionální sportovní hry dětských domovů v Moravskoslezském kraji

V polovině května 2009 proběhly v Moravskoslezském kraji regionální sportovní hry dětských domovů. Účastnilo se jich na 120 dětí z celkem 16 dětských domovů z Moravy a Slezska, které soutěžily v různých sportovních disciplínách. 13 dobrovolníků z Elfunu pomáhalo na hrách organizačně i v roli rozhodčích zabezpečit turnaj ve fotbale a hry lehké atletiky. Hry byly organizovány Dětským domovem a Školní jídelnou Na Vizině.

Co je
GE Volunteers Elfun?
GE Volunteers Elfun sdružuje dobrovolníky z řad zaměstnanců GE Money v České republice. Cílem sdružení je podporovat společnost ve třech hlavních oblastech: děti a vzdělání, znevýhodnění spoluobčané a životní prostředí. Dobrovolníci z řad zaměstnanců GE Money se věnují desítkám aktivit, např. organizovanému dárcovství krve, sportovním, zábavním a vzdělávacím programům v základních školách, obnově lesního porostu na Pálavě, likvidaci kalamity v Tatrách atd. Ve sdružení působí dohromady téměř 400 zaměstnanců GE Money z České republiky.


Milan Kříž,

tiskový mluvčí GE Money