Dobrovolníci z GE Money odpracovali na Ostravsku 1831 hodinCelkem 1831 dobrovolnických hodin odpracovali zaměstnanci GE Money Bank z dobrovolnické organizace GE Volunteers Elfun loni v Moravskoslezském kraji, aby pomohli těm, kdo to potřebují. Celkem se na Ostravsku v loňském roce realizovalo 31 akcí, při kterých dobrovolníci pomáhali ve svém volném čase dětem, seniorům, znevýhodněným spoluobčanům, a také přispívali k ochraně životního prostředí. Sdružení rovněž spoluorganizovalo v Ostravě koncert pro Haiti, který obětem zemětřesení vynesl 16 075 korun. V rámci organizace GE Volunteers Elfun jsou dobrovolníci na severní Moravě jedni z nejaktivnějších. Sami odpracovali téměř třetinu všech odpracovaných hodin organizace v Česku.


„Dobrovolnická organizace GE Volunteers Elfun je aktivní ve všech zemích, kde společnosti ze skupiny General Electric (GE) působí. Jednotlivé aktivity provádějí dobrovolníci ve svém vlastním volném čase a zajímavostí je, že osobní zapojení našich dobrovolníků v Moravskoslezském kraji je po Praze druhé největší ze všech regionů u nás,“
říká Jiří Báča, prezident dobrovolnické organizace GE Volunteers Elfun. „Jednou z nejvýznamnějších akcí v roce 2009 byly regionální sportovní hry pro děti z dětských domovů. Jednalo se o organizačně poměrně náročnou aktivitu, ale radost dětí a jejich výkony v rámci nejrůznějších disciplín pro nás byly tou největší odměnou,“ říká Dagmar Zachariášová, koordinátorka aktivit GE Volunteers Elfun v Moravskoslezském kraji.

V roce 2009 byli zaměstnanci GE Money v Moravskoslezském kraji velmi aktivní. Nejčastěji se jednalo o charitativní, sportovní nebo vzdělávací akce. Dohromady se na akcích podílelo více než 180 zaměstnanců. To znamená, že každý z nich odpracoval ve svém volnu více než 10 dobrovolnických hodin.

Regionální sportovní hry dětských domovů

V polovině května 2009 proběhly v Moravskoslezském kraji regionální sportovní hry dětských domovů. Účastnilo se jich na 120 dětí z celkem 16 dětských domovů z Moravy a Slezska, které soutěžily v různých sportovních disciplínách. 13 zaměstnanců GE Money pomáhalo na hrách organizačně i v roli rozhodčích zabezpečit turnaj ve fotbale a hry lehké atletiky. Hry byly organizovány Dětským domovem a Školní jídelnou Na Vizině.

Další aktivity na Ostravsku

Mezi další významné aktivity GE Volunteers Elfun patřilo v průběhu minulého roku například pravidelné darování krve nebo pomoc při jarním klestění a úpravách prostor v Azylovém domě pro matky s dětmi ve Frýdlantu nad Ostravicí. Zaměstnanci GE Money se rovněž pravidelně účastnili úklidu v CHKO Beskydy Poskla, do níž se zapojilo více než 30 dobrovolníků a pomáhalo se jak na české, tak i na polské straně hranice. Na své si v loňském roce přišli i senioři, kterým sdružení ve spolupráci s domovy pro seniory zrealizovalo několik tvůrčích dílen.

Elfun v roce 2009 v celorepublikovém měřítku

Zaměstnanci GE Money ze sdružení dobrovolníků GE Volunteers Elfun se v roce 2009 účastnili řady dobročinných projektů. Na 464 dobrovolníků pomáhalo organizovat dohromady 83 akcí, při kterých odpracovali celkem 6555,5 hodin. Mezi nejrozsáhlejší patřila například celorepubliková roadshow o bezpečnosti dětí na cestách pořádaná nadací Besip, organizace jízdy vlaku Sira Nicholase Wintona, úklid zoologických zahrad v Liberci či Hradci králové, malování škol a školek po celé republice a mnoho dalších projektů.

Dobrovolníci z Elfun dlouhodobě spolupracují s několika charitami či organizací ADRA. V roce 2009 se však sdružení nově spojilo i s českým výborem pro UNICEF. V říjnu pak společně zorganizovaly první pečení pro děti, na kterém se prodávalo vlastnoručně připravené pečivo. „Je-li výsledkem práce dětí určitý výrobek, snažíme se nejen pomoci zapojením našich dobrovolníků, ale také znásobit efektivitu tím, že výrobek nabídneme formou prodeje nebo dražby. V rámci našich aktivit, jako jsou například i jarmarky, si pak mohou lidé výrobek zakoupit. Výtěžek je následně použit na nákup hraček či zdravotních pomůcek,“ říká Jiří Báča.

Co je
GE Volunteers Elfun?
GE Volunteers Elfun sdružuje dobrovolníky z řad zaměstnanců GE Money v České republice. Cílem sdružení je podporovat společnost ve čtyřech hlavních oblastech: děti a vzdělání, senioři, znevýhodnění spoluobčané a životní prostředí. Dobrovolníci z řad zaměstnanců GE Money se věnují desítkám aktivit, např. organizovanému dárcovství krve, sportovním, zábavním a vzdělávacím programům v základních školách, obnově lesního porostu na Pálavě, likvidaci kalamity v Tatrách atd. Ve sdružení působí dohromady téměř 400 zaměstnanců GE Money z České republiky.Markéta Dvořáčková,

tisková mluvčí GE Money Bank