Dobrovolníci z GE Money Bank v roce 2015 odpracovali 10238 hodin

Členové organizace GE Volunteers se v loňském roce 2015 zúčastnili více než dvou set dobrovolnických akcí. Do projektů zaměřených na pomoc dětem, znevýhodněným občanům, seniorům i životnímu prostředí se každoročně zapojuje i vrcholný management firmy. GE Money Bank se také snaží o zvýšení finanční gramotnosti na základních a mateřských školách projektem Rozumíme penězům vloni prošlo 132 škol, od jeho začátku v roce 2006 pak přes 26 tisíc dětí. V rámci grantového „Programu podpory potřebných“ poskytla GE Money Bank v roce 2015 částku 2 miliony korun na více než 53 projektů v rámci celé České republiky.

„Za loňský rok jsme pro naše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky připravili více než 200 akcí, díky kterým se nám podařilo podpořit 56 organizací. Celkově se zapojilo 590 dobrovolníků. Společně odpracovali 10 238 hodin, což je přes 1 200 pracovních dní, “ popisuje Zuzana Pokorná z dobrovolnické organizace GE Volunteers. Dobrovolníci se například podíleli na opravách a malování prostor Thomayerovy nemocnice v Praze. Dlouhodobě také spolupracují s Národním parkem Šumava, kde pomáhají s revitalizací rašelinišť, sází stromky a staví kolem nich oplocení a udržují běžecké trasy před zimní sezónou. Za šest let zde vysázeli přes 52 tisíc nových stromů.

Dobrovolníci z GE Volunteers také trávili čas se seniory v Domově důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě, kde za poslední tři roky pobyli několik prodloužených víkendů. Mezi členy organizace je i vrcholný management GE Money Bank, který vloni ve spolupráci s občanským sdružením Ochrana fauny ČR vybudoval ve Voticích relaxační stezku pro chůzi naboso. 

Finanční vzdělávání již od mateřské školy

Od roku 2006 usilují GE Money Bank a občanské sdružení AISIS o zvýšení finanční gramotnosti českých dětí. Vzdělávací program Rozumíme penězům, akreditovaný Ministerstvem školství, připravuje žáky pomocí příkladů modelových domácností na situace, do kterých by se reálně v životě mohli dostat, a učí je přemýšlet nad hodnotou peněz.

Do programu Rozumíme penězům se v roce 2015 zapojilo 132 základních škol, od začátku projektu jich celkově bylo 310 ve 14 krajích, z toho 69 škol mateřských. Vzdělávací program také nabízí řadu multimediálních výukových materiálů a seminářů pro pedagogy. Jen za rok 2015 se projektu zúčastnilo 469 učitelů mateřských a základních škol. Celkově prošlo programem od jeho počátku více než 26 141 dětí, 3 269 pedagogů a tým 94 odborných lektorů zaměstnanců GE Money Bank.

Grantový program pro znevýhodněné občany

Regionální „Program podpory potřebných“ každoročně přispívá organizacím se zaměřením na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, pomáhá dětským domovům, centrům náhradní rodinné péče a speciálním mateřským a základním školám. V roce 2015 rozdělila GE Money Bank 2 miliony korun na celkem 53 projektů ze 46 organizací. Umožnila tak například pořízení nových terapeutických pomůcek pro centrum péče o handicapované Alka o.p.s, Hospic Anežky České, Hospicovou péči sv. Zdislavy, Hospic sv. Jana N. Neumanna či Hospic Dobrého Pastýře.

Díky napojení na GE Volunteers pomáhá „Program podpory potřebných“ organizacím nejen finančně, ale také energií a časem dobrovolníků. „Často navštěvujeme spřátelené organizace a domovy a společně s jejich členy pořádáme různé aktivity. Velký ohlas mají třeba velikonoční a vánoční workshopy. Vždy je velmi povzbudivé vidět, že naše snažení přináší výsledky a radost potřebným,“ uzavírá Zuzana Pokorná.

O GE Volunteers

Dobrovolnická organizace GE Volunteers je důležitou součástí společenské odpovědnosti GE Money Bank. Každý rok odpracují zaměstnanci banky, jejich rodinní příslušníci a přátelé na projektech zaměřených na podporu seniorů, znevýhodněných osob, dětí, vzdělávání a životního prostředí tisíce hodin. Počet akcí realizovaných každý rok v jednotlivých regionech už překročil dvě stovky. Na přímou pomoc je navázána i pomoc finanční z grantového Programu podpory potřebných.

O projektu Rozumíme penězům

Realizátorem projektu Rozumíme penězům je občanské sdružení AISIS, finančním expertem a jedním z tvůrců projektu je GE Money Bank. Cílovou skupinou jsou žáci základních a mateřských škol a jejich učitelé. Záměrem projektu je zvýšení finanční gramotnosti školáků, snahou je naučit děti základům zodpovědného přístupu ke správě osobních financí. Dosud jím prošlo přes 26 000 žáků a finančními experty z banky bylo proškoleno téměř 3 300 učitelů. Projekt od svých počátků kontinuálně rozšiřuje základnu proškolených učitelů, ale i žáků. Především nárůst v počtu proškolených učitelů je markantní a představuje dobrou základnu pro výuku finanční gramotnosti i v budoucnu. Ambicí je rozšířit projekt do všech krajů, aby měly všechny děti v ČR možnost dozvědět se co nejvíce o tom, jak spravovat rodinný rozpočet.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro média na www.gemoney.cz.