Dobrovolníci pomáhali před Velikonoci seniorům i dětem

S Velikonoci se pojí mnoho krásných zvyků a tradic, ale bohužel ne všichni je mohou trávit doma s rodinou. Dobrovolnická organizace GE Volunteers, kterou tvoří zaměstnanci GE Money Bank a jejich blízcí, již patnáct let pomáhá s přípravami velikonočních oslav v domech pro seniory a institucích se zaměřením na děti. Letos se 55 dobrovolníků rozjelo na celkem 11 míst v České republice, kde malováním kraslic, pletením pomlázek a výrobou velikonočních dekorací společně s dětmi i seniory strávilo celkem 313 hodin.

„Podstatou naší činnosti je nejenom fyzicky a finančně pomáhat s nejrůznějšími úpravami prostor, ve kterých senioři, znevýhodněné osoby a dětí tráví čas. Velkou část tvoří také určitá forma psychické podpory, která leckdy spočívá v naprosto běžných věcech, jako je povídání si, zpívání, hraní her, chození na výlety či tvorba nejrůznějších výrobků, jako tomu bylo právě v případě velikonočních dobrovolnických akcí,“ říká Zuzana Pokorná z organizace GE Volunteers.

Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

Klientům Domova důchodců sv. Zdislavy pomáhali lidé z GE Volunteers s výrobou velikonočních dekorací, například v podobě papírových vajíček, kuřátek, včelek a velikonočních přání. S domovem spolupracuje GE Money Bank od jara 2014 formou prodloužených víkendů. Mezi oblíbené činnosti tamních seniorů patří nejrůznější soutěže, kvízy, křížovky, hádanky, skrývačky či posezení s harmonikou a zpěvem.

Dům s pečovatelskou službou v Divišově

Výroba velikonočních květináčků a pomlázek, ale i sázení růží, probíhaly za pomoci GE Volunteers v Domě s pečovatelskou službou v Divišově. Od roku 2013 se v rámci spolupráce již konaly nejrůznější akce a výlety, například heligonkářské odpoledne či návštěvy kina.

Dům s pečovatelskou službou ve Slezské Ostravě

Velikonoční dekorace z juty zkrášlily díky šikovným rukám seniorů a drobné pomoci GE Volunteers Dům s pečovatelskou službou ve Slezské Ostravě. Při jejich tvorbě nechyběl smích ani společný zpěv. Senioři se s dobrovolníky znají ze společných návštěv kin a výletů po ostravském okolí.

Dětský domov a Školní jídelna v Ostravě-Hrabové

Výsledkem dobrovolnické pomoci v dětském domově v Ostravě-Hrabové jsou velikonoční kalendáře a dekorace, které děti vyrobily ubrouskovou metodou. Kromě výtvarných aktivit spočívá dlouhodobá spolupráce s GE Volnuteers především v organizování výletů pro děti.

Sdružení postižené dítě v Táboře

Výroba velikonočních květináčků je jen jednou z mnoha dobrovolnických aktivit, které se během téměř desetileté spolupráce GE Volunteers se Sdružením postižené dítě konaly. Mezi dětmi jsou nejoblíbenější výlety do Zoo, sportovní odpoledne se soutěžemi, malování hrnečků či mikulášská besídka. V rámci společné spolupráce s občanským sdružením Ochrana fauny ČR děti i dospělí vyrábějí ptačí budky či domečky pro brouky. GE Money Banks věnovalo Sdružení postižené dítě již sedm grantů a v rámci korporátní soutěže pro něj vyhrálo 5000 dolarů.

Speciální ZŠ Velká Bíteš

Díky dobrovolníkům z GE Vonuteers si žáci speciální základní školy ve Velké Bíteši vyzkoušeli, jak se pletou pomlázky a vyrábějí velikonoční ozdoby. V minulosti již proběhlo například sportovní dopoledne se soutěžemi či výlet do ZOO. GE Money Bank podpořila školu také třemi granty.

Dětská psychiatrie v Thomayerově nemocnici v Praze

Velikonoční ozdoby zkrášlily také oddělení dětské psychiatrie v Thomayerově nemocnici. Dobrovolníci z GE Volunteers pomáhali hospitalizovaným dětem s malováním kraslic, zdobením květináčů ubrouskovou metodou a dalšími dekoracemi s velikonoční tematikou. Díky spolupráci, která začala v roce 2011, již byly děti i na Matějské pouti či lezecké stěně. GE Money Bank pomohla také s rekonstrukcí oddělení a úpravou hracího koutku.

Dětský domov a Školní jídelna v Radkově

Zdobení květináčů ubrouskovou metodou si díky GE Volunteers vyzkoušely také děti z dětského domova v Radkově. Spolupráci s touto institucí navázala GE Money Bank teprve nedávno, jistě se však bude dále rozvíjet, jako je tomu v případě ostatních dobrovolnických projektů.

O GE Volunteers

Dobrovolnická organizace GE Volunteers je důležitou součástí společenské odpovědnosti GE Money Bank. Každý rok odpracují zaměstnanci banky, jejich rodinní příslušníci a přátele na projektech zaměřených na podporu seniorů, znevýhodněných osob, dětí, vzdělávání a životního prostředí tisíce hodin. Počet akcí realizovaných každý rok v jednotlivých regionech už daleko překročil stovku. Na přímou pomoc je navázána i pomoc finanční z grantového Programu podpory potřebných.

 

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank


 

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

 

Ogilvy Public Relations

Milan Kříž, tel.: 221 998 237, 602 266 316, e-mail: milan.kriz@ogilvy.com

Libor Procházka, tel.: 221 998 267, 725 385 869, e-mail: libor.prochazka@ogilvy.com

nebo Servis pro media na www.gemoney.cz