Dobrovolníci GE Money Bank loni odpracovali 1 rok a 15 dní zdarma na dobročinných projektech

Jeden rok a patnáct dní, tedy celkem 9 142 hodin, odpracovali v loňském roce zdarma dobrovolníci GE Volunteers z řad zaměstnanců GE Money Bank. Celkem realizovali v různých regionech republiky 124 veřejně prospěšných projektů, do nichž se zapojilo 658 dobrovolníků. Své finanční znalosti tak předali více než 200 učitelům na základních školách v rámci projektu Rozumíme penězům, darovali 82 litrů krve a prodali vlastní pekařské výrobky v hodnotě 166 000 korun pro dobročinné účely. Pomáhali také při obnově šumavského lesa a zorganizovali řadu akcí v dětských domovech i domovech pro seniory. Největší pozornost dobrovolníci loni věnovali právě pomoci seniorům.

GE Volunteers dlouhodobě spolupracuje s řadou základních a středních škol, dětských domovů, domovů pro seniory a jiných neziskových organizací po celé České republice. „Aktivity našich dobrovolníků jsou výjimečné v tom, že vznikají ze skutečné potřeby. Jednotlivé projekty, na kterých budeme pracovat, nediktuje vedení banky, ale navrhují je samotní dobrovolníci podle toho, co považují za nejnaléhavější udělat přímo v místě, kde sami žijí a pracují. Vycházíme z toho, že oni znají potřeby své obce nebo kraje nejlépe,“ říká Markéta Vaňková, manažerka společenské odpovědnosti GE Money Bank.

Z iniciativy dobrovolníků také vznikla v loňském roce větší potřeba zaměřit se na projekty na pomoc seniorům. „Delší dobu pozorujeme, že věková skupina seniorů je v naší společnosti jednou z nejohroženějších a že se častěji než jiné věkové skupiny dostávají na okraj společnosti. Naši dobrovolníci jsou přesvědčeni, že je na čase, aby se karta obrátila a abychom začali věnovat seniorům větší pozornost. Proto jsme loni věnovali více sil právě jim,“ doplňuje Markéta Vaňková.

Příklady realizovaných programů pro seniory v roce 2012

V Ostravě probíhá spolupráce s Domovem pro seniory Hlučín, Hladnovská a Heřmanická. Jejich obyvatelům jsme mimo jiné zprostředkovali seminář na velmi aktuální téma Stop kriminalitě na seniorech, filmové představení Líbáš jako ďábel, připravili zábavné odpoledne nebo zorganizovali nejrůznější výlety do přírody (např. za krásami Opavska), do nově otevřeného nákupní centra Nová Karolína či muzea hornictví Vysoké pece.

V Praze GE Volunteers spolupracuje s Domovem Sue Ryder, kde naši dobrovolníci pomáhali se sbírkou Kufr pro Sue Ryder nebo se zúčastnili charitativního fotbalového turnaje, na kterém se podíleli i organizačně.


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Pavel Zúbek, mobil: +420 725 420 107, tel.: +420 224 442 120, e-mail: pavel.zubek@ge.com