Dobíjení přes Internet Banku je mezi klienty stále oblíbenější

Dobíjení kreditu do mobilních telefonů prostřednictvím Internet Banky vykazuje stálý růst a jen v dubnu klienti GE Capital Bank dobili ze svých účtů kredity za 3 miliony Kč. V květnu to bylo již více než 3,5 milionu Kč. Od počátku letošního roku činil objem dobití předplacených telefonních SIM karet pomocí Internet Banky 14,6 mil. Kč. Celkem klienti GE Capital Bank v letošním roce dobili mobilní telefony (jak prostřednictvím Internet Banky tak Mobil Banky) v objemu 121,6 mil. Kč.

Od loňského září umožňuje GE Capital Bank dobíjení kreditu mobilních telefonů v síti operátorů Eurotelu a Oskara pomocí Internet Banky. Během posledních čtyři měsíců roku 2003 klienti GE Capital Bank více dobíjeli kredit u Eurotelu, ale od ledna 2004 je situace opačná a klienti dobíjí více mobilní telefony v síti Oskar. Průměrná dobíjená částka je u Oskara 460 Kč a u Eurotelu 315 Kč.

Výhodou dobíjení mobilních telefonů pomocí Internet Banky je pohodlí a přehlednost. Internet Banka totiž nabízí k dobíjení řadu dalších funkcí. Například po zadání telefonního čísla, které chce klient dobít, se toto číslo automaticky uloží do seznamu telefonních čísel. Tuto informaci lze doplnit i o jméno. Při opakovaném dobíjení si již klient pouze pohodlně vybere číslo ze svého seznamu. GE Capital Bank také umožňuje, aby uživatel z Internet Banky spolu s dobitým kreditem zaslal příjemci kreditu libovolný text ve formě SMS zprávy. Současně je možné, aby si klient nechal zaslat potvrzení o dobití na jakýkoli mobilní telefon.

GE Capital Bank nabízí dobíjení předplacené telefonní SIM karty nejen prostřednictvím Internet Banky, ale samozřejmě i pomocí Mobil Banky. Tuto službu mohou v rámci své Mobil Banky využít klienti GE Capital Bank v síti všech tří operátorů. „Dobíjení kreditů v rámci Mobil Banky patří k nejvíce využívaným funkcím. Každý měsíc si jejím prostřednictvím dobije mobilní telefon přibližně 40 tisíc klientů a od počátku roku pomocí Mobil Banky naši klienti dobili kredity za 107 mil. Kč. Zájem o tuto službu je však stabilní a dobíjení přes Mobil Banku lze již považovat za saturované. Na rozdíl od toho dobíjení pomocí Internet Banky zaznamenává stálý růst počtu i objemu transakcí,“ řekl Pavel Folprecht, manažer přímého bankovnictví GE Capital Bank.

Jak v Internet Bance, tak v Mobil Bance mohou klienti dobíjet vlastní nebo cizí předplacenou SIM kartu – například svých příbuzných či známých.

Celkem v loňské roce dobili klienti GE Capital Bank prostřednictvím Internet Banky a Mobil Banky mobilní telefony za více než 311 milionů korun. Největší zájem byl o tuto službu poslední den roku 2003, kdy svůj či cizí kredit navýšilo více než devět tisíc klientů o téměř čtyři miliony korun. V závěru roku se zvýšila i průměrně dobíjená částka, která přesáhla 420 korun.

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank