Do společensky prospěšných aktivit GE Money se v roce 2011 zapojil rekordní počet 936 dobrovolníků


V loňském roce odpracovali dobrovolníci z GE Volunteers přes 8 400 hodin, kterými podpořili 93 projektů po celé republice. Do společensky prospěšných aktivit se zapojilo celkem 936 dobrovolníků z řad zaměstnanců GE Money Bank, jejich rodin a přátel. Pracovali ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. A výsledek? Předali své finanční znalosti 250 učitelům základních škol v rámci projektu Rozumíme penězům, darovali 105 litrů krve a prodali vlastní pekařské výrobky v hodnotě přes 140 tisíc korun, které věnovali na dobročinné účely. Zorganizovali také řadu akcí v dětských domovech i domovech pro seniory, nebo pomáhali při obnově šumavského lesa.


„Zájem zaměstnanců GE Money Bank a míra jejich aktivního zapojení do dobrovolnických projektů je mezi českými firmami opravdu unikátní. Hnacím motorem GE Volunteers jsou přitom sami zaměstnanci, kteří mimo pracovní povinnosti věnují svůj čas organizaci a aktivní účasti na dobročinných akcích,“
říká Jitka Chlupáčová, koordinátorka GE Volunteers, a dodává: „Možnost přicházet s vlastními nápady dává navíc zaměstnancům příležitost pomáhat tam, kde sami vnímají největší potřebu. Díky tomu se v minulém roce podařilo zrealizovat i řadu nových projektů.“

Kromě pravidelných aktivit zorganizovali v roce 2011 dobrovolníci z GE Volunteers například lezecké závody nevidomých, kterým předcházely pravidelné tréninky. Společně s Nadací Naše dítě uskutečnili osvětovou kampaň Stop násilí na dětech, která probíhala od na 46 pobočkách GE Money Bank. Přínosná byla také spolupráce s dobrovolnickou organizací ADRA v projektu Natoč film a vyhraj, který mapoval pohled mládeže na dobrovolnictví. Pro děti účastnící se projektu finanční gramotnosti Rozumíme penězům uspořádali první letní školu, která je učila zodpovědnému zacházení s penězi. GE Volunteers působí po celém území České republiky již od roku 1999.

Co je GE Volunteers?

GE Volunteers je více než sto let staré celosvětové dobrovolnické hnutí společnosti General Electric (GE), které sdružuje tisíce dobrovolníků v téměř 50 zemích světa. Dobrovolníci GE Volunteers se zaměřují na služby komunitám, ve kterých působí, důraz je kladen zejména na vzdělávání, zdravotní péči, životní prostředí a rozvoj komunitních center. V České Republice působí GE Volunteers jako občanské sdružení financované GE Money Bank. Mimo zaměstnance GE Money Bank sdružuje také dobrovolníky z řad jejich známých a příbuzných a také zaměstnance dalších společností GE v ČR.

Cílem občanského sdružení GE Volunteers v České republice je podporovat společnost ve čtyřech hlavních oblastech: děti a vzdělání, senioři, znevýhodnění spoluobčané a životní prostředí. Společně s projektem finančního vzdělávání Rozumíme penězům, grantovým Programem na podporu potřebným a s projektem na podporu podnikání žen Život nápadům se tak GE Money snaží přispívat k rozvoji společnosti, ve které působí. Více o GE Volunteers a dalších projektech společenské odpovědnosti GE Money Bank najdete na stránkách www.gemoney.cz nebo na www.facebook.com/gemoney.cz.


Pavel Zúbek,

tiskový mluvčí GE Money Bank