Do konce června mohou zemědělci žádat o dotace na poradenství

Startuje čtvrté kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Až do 30. června mohou čeští zemědělci předkládat žádosti o veřejnou podporu na využívání poradenských služeb. Děje se tak v rámci právě zahájeného čtvrtého kola podávání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013. Horní hranice dotace, která může činit až 80 % ceny za služby ministerstvem akreditovaného poradce, je 1500 eur, tedy zhruba 37 tisíc korun. Pro čtvrté kolo jsou celkově vyčleněny prostředky zhruba ve výši 44 milionů korun.


„Díky partnerství GE Money Bank a ministerstvem akreditované poradenské společnosti AgroConsult Bohemia, jsme schopni zemědělcům zajistit komplexní služby. Pomůžeme jim jak se získáním dotací z evropských fondů, tak s předfinancováním nebo spolufinancováním jejich investičních záměrů,“
říká Iva Prokopová, manažerka sektoru zemědělství GE Money Bank, a dodává: “Nyní zemědělcům radíme, aby využili příležitost a zažádali o dotaci na poradenství.“

„Cílem dotovaného poradenství je především seznámit zemědělce s novými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, nezávadnosti potravin, péče o hospodářská zvířata, rostlinolékařství a obnovy ekologické stability zemědělské krajiny. Jejich dodržování bude v brzké době nezbytné pro hladký průběh získávání evropských dotací na zemědělské projekty,“
doplňuje Mojmír Severin, ředitel společnosti AgroConsult Bohemia.

Kromě dotací na využívání poradenských služeb se mohou zemědělci v rámci čtvrtého kola podávání žádostí ucházet o veřejnou podporu na: přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, podporu cestovního ruchu a na další odborné vzdělávání a informační činnost.

Podrobná pravidla poskytování dotací na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství. Příjem žádostí probíhá v pracovních dnech vždy do třinácti hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.


Blanka Bělovská,
specialista komunikace GE Money Bank