Díky informacím z registrů schvaluje GE Capital Bank více úvěrů

GE Capital Bank využívá ve schvalovacím procesu informace z úvěrového registru a z registru ztracených či neplatných dokladů. Díky těmto informacím schvaluje úvěry i klientům, se kterými nemá žádnou předchozí zkušenost, a zároveň včas eliminuje podvodníky s neplatnými doklady, kteří by negativně ovlivnili kvalitu celého úvěrového portfolia banky a tím i objemy úvěrů nově příchozím.

Za první rok existence českého úvěrového registru fyzických osob, jehož členy je pět největších českých bank, se zvýšil počet záznamů - tj. úvěrových smluv v registru - o 72 % a počet tzv. „úvěrových klientů“ bank v registru o 37 %. V květnu 2003 byly v registru obsaženy informace o 2 388 713 klientech České spořitelny, Komerční banky, ČSOB, HVB a GE Capital Bank a tyto banky položily ve stejném měsíci registru 68 387 dotazů. „Je vidět, že banky začaly klientům s pozitivním záznamem v registru mnohem více věřit. To se odrazilo v růstu počtu bankovních klientů, kteří dostávají úvěr, a zejména v počtu poskytnutých úvěrů,“ řekl Tomáš Denemark, předseda představenstva CCB - Czech Credit Bureau, a.s., která je tvůrcem a provozovatelem úvěrového registru.

GE Capital Bank využívá úvěrového registru jako standardní součást schvalovacího procesu žádostí fyzických osob o úvěr (Osobní půjčku Expres, kontokorentní úvěr Flexikredit či hypotéku). V úvěrovém registru sleduje zadlužení klienta u ostatních finančních institucí a charakter jeho zadlužení včetně platební morálky. Na základě údajů z registru může být žádost klienta o úvěr zamítnuta nebo naopak schválena rychleji – v případě, že údaje o klientovi jsou pozitivní. Počet dotazů na úvěrový registr se u GE Capital Bank zvýšil ze 3 tisíc zaznamenaných v červenci 2002 na 10 tisíc zaznamenaných v červenci 2003.

Součástí schvalovacího procesu je však mimo dotaz na úvěrový registr také ověření pravosti dokladu, kterým žadatel dokládá svoji totožnost. Nejčastější cestou je dotaz na databázi Ministerstva vnitra České republiky, které eviduje všechny ztracené či zcizené doklady totožnosti. GE Capital Bank využívá této možnosti kontroly dokladů více jak stokrát denně, což má příznivý dopad na eliminaci žadatelů s neplatnými doklady.

„Díky dobré spolupráci s MVČR se nám daří předcházet několika desítkám úvěrových podvodů měsíčně,“ říká Pavel Vyhnálek, ředitel útvaru rizik GE Capital Bank. „V jednom nedávném případě na naší pobočce na Karlově náměstí v Praze jsme v průběhu zpracování žádosti identifikovali na základě databáze MVČR zcizený doklad totožnosti, informovali neprodleně Policii ČR a ta pachatele zadržela přímo před naším obchodním místem,“ dodal Vyhnálek.

Přestože se počet půjček poskytnutých GE Capital Bank fyzickým osobám meziročně řádově zvyšuje (k 30. červnu 2003 dosáhl objem úvěrového portfolia Osobní půjčky Expres od GE Capital Bank 9,5 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 40 %), počet žadatelů o půjčku na základě neplatných či zcizených dokladů meziročně v GE Capital Bank klesá.

„Možnost ověřit informace o klientech v úvěrovém registru a pravosti jeho dokladů v databázi MVČR zvýšila naši úroveň znalostí o klientovi a měla tak nepřímý dopad na počet a objem poskytovaných půjček GE Capital Bank. Rizikovost v souvislosti s poskytováním úvěrů se snížila, jelikož máme nyní možnost odfiltrovat hned na začátku problémové klienty, kteří se například na základě neplatných či zcizených dokladů snaží úvěr získat. Pokud jsou však informace o klientovi pozitivní, zrychlí to proces schvalování žádosti a klient odchází během krátké doby spokojen ,“ uzavřel Pavel Vyhnálek.

Petra Kopecká, manažerka externí komunikace GE Capital Bank