Dětský Genius - nové konto s nadstandardní úrokovou sazbou a pojištěním

Za každý založený účet Dětský Genius přispěje GE Money Bank Českému výboru pro UNICEF

GE Money Bank nabízí od května nové konto Dětský Genius, které je určeno dětem od narození do 15 let. Jeho součástí je kromě běžného účtu s nadstandardní roční úrokovou sazbou ve výši 2,5 procenta, také unikátní pojistný program pro děti. Navíc založením konta Dětský Genius pomáhají rodiče potřebným. Za každý otevřený účet GE Money Bank daruje 50 korun Českému výboru pro UNICEF. Takto sesbírané peníze budou použity především na program Nezávadná voda, jehož cílem je umožnit dětem z rozvojových zemí přístup k pitné vodě.

„Zavedením tohoto produktu, rozšířila GE Money Bank své portfolio služeb tak, že nyní je schopna pokrýt finanční potřeby svých klientů, tedy od narození až po důchodový věk,“ uvedl Václav Straka, manažer depozit a platebních karet GE Money Bank. „O dětská konta je v době baby boomu stále větší zájem. Rodiče je využívají nejen ke spoření dětem do jejich dospělosti, ale hlavně se snaží prostřednictvím účtu naučit své potomky hospodařit s penězi, “ doplnil Václav Straka.

Součástí konta Dětský Genius je běžný účet s atraktivní roční úrokovou sazbou 2,5 procenta, která patří v oblasti dětských účtů mezi nejvyšší na trhu. Kromě toho, po dovršení věku osmi let, může majitel účtu získat se souhlasem zákonného zástupce platební kartu, se kterou může vybírat z bankomatů, a to v limitu od 200 korun až do dvou tisíc korun za měsíc. Jako jediná banka na trhu nabízí GE Money Bank v rámci dětského účtu také unikátní pojistný program Dětské pojištění. „Chránit své dítě chtějí všichni rodiče. Proto jsme automaticky a zdarma zahrnuli do Dětského Genia pojistný program proti trvalým následkům úrazu. V případě zájmu si lze rovněž dokoupit připojištění, které zabezpečí dítěti rentu, pokud by jeho zákonný zástupce zemřel,“ uvedl Václav Straka.

Dětský pojistný program zahrnuje pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu dítěte s pojistnou částkou 200 tisíc korun a je poskytováno zdarma. Zákonný zástupce může za 49 korun měsíčně sjednat také pojistný program Dětské pojištění Plus, které pojistnou částku navyšuje o dalších 250 tisíc korun. Toto nadstandardní pojištění obsahuje i měsíční rentu pro dítě do 18 let v případě úmrtí zákonného zástupce dítěte následkem úrazu, a to ve výši až 2 700 korun za měsíc.

Vedení účtu Dětský Genius je zdarma a zahrnuje vyhotovení měsíčního výpisu a jeho zaslání poštou nebo elektronicky, jeden vklad a výběr hotovosti na obchodním místě GE Money Bank v měsíci, dva výběry z bankomatu GE Money Bank v měsíci, platební kartu a všechny příchozí transakce. Při založení účtu je potřeba složit minimální vklad ve výši 500 korun.

Kromě uvedení nového produktu pro děti do 15 let, výrazně vylepšila GE Money Bank od května podmínky na studentských účtech Genius Student.

Nově mohou studenti v rámci zmíněného konta bezplatně využívat až osm služeb k běžnému účtu. Mají zdarma měsíční výpisy zaslané poštou nebo elektronicky, Internet Banku, Mobil Banku, Telefon Banku, kontokorentní úvěr Flexikredit, Spořicí účet, platební kartu Maestro nebo MasterCard Standard, MasterCard Internet. Navíc za všechny platby uskutečněné platebními kartami vydanými ke kontu Genius Student získávají finanční odměnu, a to ve výši 0,5% z objemu těchto plateb. Odměna jim bude připsána na účet souhrnně na konci každého kalendářního měsíce.

„Konto Genius Student využívá přes 16 tisíc studentů. Rozhodli jsme se vyjít vstříc jejich požadavkům a výrazně jsme rozšířili nabídku bezplatných služeb. Jako jediná banka na trhu nyní nabízíme zdarma například neomezené výběry z našich bankomatů nebo unikátní odměnu za platby platební kartou,“ uvedl Václav Straka, manažer depozit a platebních karet GE Money Bank.

Konto Genius Student je běžný korunový účet určený pro studenty ve věku od 15 do 27 let s řádným denním studiem na základní škole, odborném učilišti, střední škole, vyšší odborné škole, jazykové škole nebo vysoké škole. Potvrzení o studiu však GE Money Bank vyžaduje až po dovršení 20 let a 24 let klienta. Klienti využívající konto Genius Student před 1. květnem letošního roku mohou vylepšenou nabídku služeb využívat automaticky ihned.

Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank