CSR strategii v MONETA Money Bank má nově na starosti Lucie Kirchner

Lucie Kirchner nově zodpovídá za společensky odpovědné aktivity (CSR) a trvale udržitelný rozvoj MONETA Money Bank. Vedle vytvoření dlouhodobé strategie v těchto oblastech se bude věnovat grantovému programu s důrazem na podporu místních komunit a také firemnímu dobrovolnictví, které má v bance dlouholetou tradici. Mezi její odpovědnosti patří i firemní iniciativy na prosazování diverzity a vybrané projekty interní komunikace.

Lucie přišla do MONETA Money Bank v březnu letošního roku z České spořitelny, kde více než pět let zodpovídala za aktivity interní a externí komunikace. Mimo jiné zde vedla vnitrofiremní časopis eTrendy, který získal čestné uznání za měření v interní komunikaci od Institutu interní komunikace. V České spořitelně se věnovala rovněž komunikaci sponzoringových aktivit. Předtím strávila tři roky na obdobné pozici ve společnosti NN, pracovala také jako redaktorka publicistiky v České televizi.

 

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob: +420 702 209 386, tel: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob: +420 731 613 622, tel: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.