Čistý zisk skupiny MONETA za první polovinu roku vzrostl meziročně o 100,7 procenta a dosáhl výše 2,9 miliardy korun

 • Čistý zisk ve výši 2,9 miliardy korun, meziroční nárůst o 100,7 procenta
 • Návratnost hmotného kapitálu dosáhla 22,6 procenta v porovnání s 11,2 procenta za srovnatelné období loňského roku
 • Provozní výnosy ve výši 6,1 miliardy korun, meziroční nárůst o 13,1 procenta
 • Provozní náklady na úrovni 2,8 miliardy korun, meziroční pokles o 1,9 procenta
 • U nákladů na riziko došlo k čistému rozpuštění opravných položek ve výši 250 milionů korun, což představuje kladných 0,19 procenta průměrného úvěrového portfolia
 • Kapitálová přiměřenost je 16,8 procenta, nadbytečný kapitál ve výši 5,2 miliardy korun
 • Další pokrok v digitalizaci nabídky produktů a služeb, průzkum společnosti Deloitte řadí skupinu MONETA mezi 10 procent digitálně nejvyspělejších bank na světě
 • Rozšíření bankomatové sítě díky smlouvě o sdílení bankomatů s Komerční bankou

MONETA Money Bank („MONETA“ nebo „skupina MONETA“) dnes oznámila neauditované výsledky za první polovinu roku 2022. Čistý zisk meziročně významně vzrostl o 100,7 procenta na 2,9 miliardy korun, což vedlo k návratnosti hmotného kapitálu ve výši 22,6 procenta. Dobré ziskovosti bylo v prvním pololetí dosaženo díky pozitivnímu vývoji úrokových sazeb, příznivým nákladům na riziko i stabilním provozním nákladům.

Čisté úrokové výnosy meziročně výrazně vzrostly o 18,2 procenta díky vyšším tržním úrokovým sazbám. Čisté výnosy z poplatků a provizí dosáhly výborných výsledků a vzrostly o 6,7 procenta díky vyšším výnosům z provizí z prodeje produktů třetích stran a vyššímu objemu transakcí. Celkové provozní výnosy dosáhly 6,1 miliardy korun, což je o 13,1 procenta více než ve stejném období loňského roku. Celkové provozní náklady byly stabilní, a dokonce se meziročně mírně snížily o 1,9 procenta na 2,8 miliardy korun. To svědčí o důsledném řízení nákladů ve všech společnostech skupiny MONETA navzdory inflačním tlakům. Nižších celkových provozních nákladů bylo dosaženo i díky jednorázové kompenzaci nákladů spojených s ukončenou akvizicí ve výši 113 milionů korun. Celkové provozní náklady, očištěné o tuto kompenzaci a o náklady související s akvizicí, by pak meziročně vzrostly o 2 procenta zejména kvůli tlaku na mzdové a administrativní náklady.

V porovnání s prvním pololetím loňského roku se výrazně zlepšily náklady na riziko skupiny MONETA, když došlo k čistému rozpuštění opravných položek ve výši 250 milionů korun, což představuje kladnou hodnotu 0,19 procenta průměrného úvěrového portfolia v čisté výši. K tomu přispělo zejména zlepšení klasifikace či splacení nevýkonných úvěrů (NPL) ve výši 1,6 miliardy korun, úspěšné prodeje NPL úvěrů, které přinesly zisk před zdaněním 160 milionů korun, i trvale dobrá platební morálka.

MONETA má silnou kapitálovou pozici s regulatorním kapitálem ve výši 29,3 miliardy korun. Kapitálová přiměřenost činila 16,8 procenta, což bylo 1,7 procenta nad cílem vedení ve výši 15,1 procenta. Nadbytečný kapitál skupiny MONETA činil 5,2 miliardy korun, včetně částky 2,3 miliardy korun na budoucí výplaty dividend. Silná kapitálová pozice tak poskytuje dobrý základ pro další růst podnikání i budoucí výplaty dividend.

MONETA získala rekordních 12 ocenění v rámci výročních cen Finanční akademie Zlatá koruna, z toho čtyři zlaté a šest stříbrných. Mobilní aplikace Smart Banka skupiny MONETA získala jednu zlatou a dvě stříbrné ceny a nabídka hypotéky online získala zlatou cenu za Novinku roku. Stavební spoření a „Konto PRO podnikání“ získaly každé jedno zlato.

MONETA a Komerční banka (KB) podepsaly dohodu o sdílení bankomatových sítí v České republice. To zvýší dostupnost hotovostních služeb pro klienty obou bank a přispěje k udržitelnosti, neboť tím dojde k optimalizaci umístění bankomatů a k úspoře zdrojů, týkajících se jejich provozu a obsluhy. MONETA a KB ve společném prohlášení vyzvaly další banky, aby se k této iniciativě připojily a zefektivnily tak síť bankomatů v rámci České republiky, a zvýšily její šetrnost k životnímu prostředí. Zájem o účast projevilo hned několik bank. Díky této iniciativě s KB dojde k výraznému rozšíření dostupných bankomatů přidáním 863 bankomatů KB do stávající sítě skupiny MONETA.

MONETA má v současné době 558 bankomatů, z nichž 186 má vkladové funkce. Pro skupinu MONETA a KB bude mít sdílení vybrané bankovní infrastruktury pozitivní dopad, neboť sníží spotřebu energie a další náklady spojené s provozem samostatných sítí bankomatů a sníží i jejich uhlíkovou stopu.

Politika skupiny MONETA v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a správy a řízení (ESG) byla oceněna získáním prvního ESG ratingu od společnosti FTSE Russell na úrovni třech bodů z maximálních pěti, a to v indexu FTSE4Good Emerging. Indexy FTSE4Good jsou určeny k měření výsledků společností, do nichž lze investovat, pro zařazení do tohoto indexu pak musí tyto instituce splňovat různá ESG kritéria a zároveň vykazovat silné a transparentní postupy v oblasti udržitelnosti.

MONETA také dosáhla dalšího pokroku při plnění svého cíle snížit v období let 2016 až 2026 svou uhlíkovou stopu o 90 procent. Nejnovější zpráva o uhlíkové stopě skupiny MONETA potvrzuje, že ta se v roce 2021 v porovnání s výchozím rokem 2016 snížila o 76,3 procenta.

Vývoj v poskytování úvěrů

Výkonné úvěrové portfolio v hrubé výši skupiny MONETA se meziročně zvýšilo o 11,7 procenta a dosáhlo 267,1 miliardy korun. Portfolio retailových úvěrů vzrostlo meziročně o 12,7 procenta na 184,2 miliardy korun a portfolio komerčních úvěrů se zvýšilo o 9,4 procenta na 83 miliardy korun.

V retailovém segmentu zůstal objem nových spotřebitelských úvěrů a úvěrů na nákup vozidel na stabilní úrovni 9,2 miliardy korun, respektive 0,7 miliardy korun. Naopak objemy nových hypotečních úvěrů meziročně poklesly o 44 procent v důsledku výrazného růstu tržních úrokových sazeb. Celkově činil objem nových retailových úvěrů 24,1 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 31,7 procenta.

Dobré výsledky zaznamenala MONETA během prvního pololetí v komerčním segmentu, když objem nových investičních úvěrů vzrostl o 26,5 procenta a objem úvěrů pro živnostníky a malé firmy o 25,7 procenta. Celkový objem nových komerčních úvěrů, které MONETA poskytla, činil 11,3 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 21,4 procenta.

Digitální distribuce

Podle společnosti Deloitte se MONETA Money Bank nyní řadí mezi 10 procent nejlepších digitálních bank na světě, kdy 98 procent svého portfolia již pokrývá digitálně. MONETA se výrazně posunula směrem k plné digitalizaci zavedením několika novinek, mezi které patří například možnost si sjednat hypotéku online nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu zakládat, rušit a jinak spravovat běžné účty, účty stavebního spoření nebo na českém trhu ojedinělý rodinný účet.

Mnohokrát oceněná mobilní aplikace Smart Banka v současné době zajišťuje 85 procent všech interakcí s klienty. Spořicí účty i účty v cizích měnách lze sjednat online a objem takto sjednaných nových smluv tvoří téměř 60 procent. Smart Banka a Internet Banka zpracovávají 68 procent všech úvěrů uzavřených v rámci skupiny MONETA. Roční objem peněz vyměněných v online směnárně Smart Banky činil ke konci května letošního roku 6,5 miliardy korun.

Naše online kanály se v prvním pololetí letošního roku podílely na sjednání 43,1 procenta nových spotřebitelských úvěrů1a 24,4 procenta nových úvěrů pro živnostníky a malé firmy. Klienti využívali online kanály také pro otevírání běžných a spořicích účtů. Podíl běžných účtů pro retailové klienty založených online tvořil 26,6 procenta a ve stejném období bylo založeno online také 8,1 procenta účtů stavebního spoření.

Distribuce investičních fondů

Celkový zůstatek prostředků v investičních fondech, jako jsou podílové fondy, dosáhl na konci prvního pololetí 25,3 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 12,2 procenta. MONETA zaznamenala v prvním pololetí výnosy z poplatků ve výši 140,2 milionů korun, tedy meziroční nárůst o 58,2 procenta.

Vývoj v oblasti vkladů

MONETA zvýšila objem klientských vkladů z 266,2 miliardy korun na konci prvního pololetí 2021 na 296,5 miliardy korun na konci stejného období letošního roku, což představuje nárůst o 11,4 procenta. Vklady retailových klientů zaznamenaly nárůst o 12,5 procenta na 223,9 miliardy korun. Vklady komerčních klientů se meziročně zvýšily o 8,2 procenta na 72,6 miliardy korun.

Kvalita úvěrového portfolia

Kvalita úvěrového portfolia skupiny MONETA se ve sledovaném období zlepšila. Portfolio NPL úvěrů činí 3,8 miliardy korun poté, co se během posledních dvanácti měsíců snížilo o 2,5 miliardy korun. Podíl NPL úvěrů na celkovém portfoliu se tak meziročně snížil z 2,5 procenta na 1,4 procenta. Ke snížení podílu NPL portfolia došlo zejména díky úspěšnému prodeji těchto úvěrů v nominální hodnotě 0,5 miliardy korun, přetrvávající dobré kvalitě portfolia, a i nadále dobré platební morálce u úvěrů, jejichž klasifikace byla dříve snížena. Celkové krytí úvěrového portfolia opravnými položkami se snížilo z 2,5 procenta na konci prvního pololetí 2021 na 1,9 procenta na konci prvního pololetí 2022.

ZISKOVOST A NÁVRATNOST KAPITÁLU

 • Celkové provozní výnosy dosáhly úrovně 6,1 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 13,1 procenta. Tento výsledek byl podpořen růstem čistých úrokových výnosů meziročně o 18,2 procenta a čistých výnosů z poplatků a provizí o 6,7 procenta v meziročním srovnání.
 • Vykázané celkové provozní náklady dosáhly 2,8 miliardy korun a meziročně se snížily o 1,9 procenta především díky jednorázové kompenzaci nákladů ve výši 113 milionů korun souvisejících s ukončenou akvizicí Skupiny Air Bank. Po očištění o náklady na akvizici a o jejich kompenzaci by celkové provozní náklady meziročně vzrostly o 2 procenta z důvodů inflačních tlaků především u mzdových a administrativních nákladů.
 • Zisk před započtením nákladů na riziko dosáhl 3,3 miliardy korun a zvýšil se tak o 29,9 procenta.
 • Celkové náklady na riziko významně klesly na pozitivní hodnotu 0,19 procenta, představující celkovou výši rozpuštění opravných položek ve výši 250 milionů korun. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky prodeji NPL úvěrů i zlepšení klasifikace u vybraných NPL úvěrů v důsledků pravidelného splácení.
 • Efektivní sazba daně z příjmů byla stabilní na úrovni 19 procent, což představuje daňový náklad 673 milionů korun.
 • Čistý zisk dosáhl výše 2,9 miliardy korun, tedy meziroční nárůst o 100,7 procenta díky výše uvedeným pozitivním faktorům.
 • Návratnost hmotného kapitálu se meziročně zdvojnásobila na 22,6 procenta.

ROZVAHA A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA

Celková bilanční suma ve výši 367,1 miliardy korun představuje meziroční nárůst o 16 procent především díky vyšším vkladům a nerozdělenému zisku. V porovnání s prvním pololetím roku 2021 byla velikost rozvahy pozitivně ovlivněna kampaní na spořicí účty, spuštěné v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2021. Bilanční sumu zároveň podpořila emise MREL dluhopisů v nominální hodnotě 100 milionů eur (ekvivalent 2,4 miliardy korun) v únoru 2022.

Portfolio investičních cenných papírů2 dosáhlo výše 52,6 miliardy korun, tedy meziročně o 2,7 procenta více. Portfolio zahrnuje převážně české státní dluhopisy.

Celkové portfolio úvěrů3 meziročně vzrostlo o 11,7 procenta na 267,1 miliardy korun:

 • Retailové úvěry3 meziročně vzrostly o 12,7 procenta a dosáhly úrovně 184,2 miliardy korun. Portfolio retailových úvěrů tvoří 69 procent celkového úvěrového portfolia skupiny MONETA.
  • Hypoteční úvěry zaznamenaly meziroční nárůst o 17,2 procenta na 130,7 miliardy korun.
  • Spotřebitelské úvěry meziročně vzrostly o 2,9 procenta a dosáhly úrovně 48,7 miliardy korun.
  • Úvěry na automobily se zvýšily meziročně o 9,6 procenta a dosáhly úrovně 2,4 miliardy korun.
  • Úvěry z kreditních karet a kontokorentů klesly meziročně o 1,3 procenta na 2,4 miliardy korun v souladu s trendem na trhu.
 • Komerční úvěry3 meziročně vzrostly o 9,4 procent a dosáhly úrovně 83 miliard korun, což představuje 31 procent celkového úvěrového portfolia skupiny MONETA (z toho úvěry živnostníkům a malým firmám tvoří 4 procenta).
  • Portfolio investičních úvěrů meziročně vzrostlo o 4,6 procenta na 46,7 miliardy korun.
  • Portfolio provozních úvěrů se meziročně zvýšilo o 26,3 procenta na 14,2 miliardy korun.
  • Úvěry pro živnostníky a malé firmy vzrostly meziročně o 32,7 procenta na 11,5 miliardy korun
  • Úvěry na automobily meziročně vzrostly o 3,8 procenta na 6,5 miliardy korun.
  • Leasingové portfolio kleslo o 18,8 procenta na 4,1 miliardy korun v souladu se strategií skupiny MONETA.

Zdroje financování a vklady meziročně vzrostly o 12,6 procenta na 311,1 miliardy korun:

 • Retailové klientské vklady se meziročně zvýšily o 12,5 procenta na 223,9 miliardy korun, což představuje 72 procent z celkových zdrojů financování.
 • Komerční klientské vklady meziročně vzrostly o 8,2 procenta na 72,6 miliardy korun, což představuje 23 procent z celkových zdrojů financování .
 • Ostatní zdroje financování zaznamenaly meziroční růst o 45,3 procenta na 14,6 miliardy korun, což představuje 5 procent z celkových zdrojů financování.

Online prodeje
Online platformy – výsledky za první pololetí:

 • podíl spotřebitelských úvěrů sjednaných online na celkových prodejích nových spotřebitelských úvěrů1 dosáhl 43,1 procenta.
 • podíl hypoték sjednaných prostřednictvím platformy Refinanso.cz a prostřednictvím nabídky online hypotečních úvěrů tvořil 14,7 procenta z celkové výše podepsaných nových hypoték.
 • podíl úvěrů pro živnostníky a malé firmy sjednaných online na celkových nových prodejích úvěrů pro živnostníky a malé firmy dosáhl výše 24,4 procenta.
 • podíl běžných účtů sjednaných online na celkovém počtu nových běžných účtů byl 26,6 procenta
 • 10,1 procenta z celkového objemu nových prodejů investičních fondů bylo distribuováno přes online kanály.
 • podíl smluv stavebního spoření sjednaných online na celkové výši nově podepsaných smluv dosáhl výše 8,1 procenta.

Klientská základna: mírně vzrostla na 1,5 milionu. Počet retailových klientů je přibližně 1,4 milionu a počet komerčních klientů představuje zhruba 118 tisíc, převážně z řad živnostníků a malých firem.

NÁKLADY NA RIZIKO A KVALITA PORTFOLIA

 • Náklady na riziko dosáhly kladné hodnoty 250 milionů korun neboli 0,19 procenta. Tento výsledek byl převážně ovlivněn rozpuštěním opravných položek vztahujících se k NPL úvěrům, které mohly být, díky dobré platební morálce, klasifikovány do Fáze 2 a také díky přetrvávající dobré kvalitě portfolia i prodejům NPL úvěrů.
 • MONETA prodala NPL pohledávky v nominální hodnotě (dle IFRS) 0,5 miliardy korun a tím vytvořila zisk před zdaněním ve výši 160 milionů korun.
 • Portfolio NPL úvěrů dosáhlo úrovně 3,8 miliardy korun. Zůstatek byl pozitivně ovlivněn výše zmíněným zlepšením klasifikace či splacením NPL úvěrů ve výši 1,6 miliardy korun.
 • Podíl NPL úvěrů klesl na 1,4 procenta ve srovnání s 2,5 procenta v prvním pololetí roku 2021.
 • Celkové krytí úvěrového portfolia opravnými položkami meziročně kleslo z 2,5 procenta na 1,9 procenta.

KAPITÁLOVÁ POZICE

 • MONETA nadále vykazuje silnou kapitálovou pozici s celkovou kapitálovou přiměřeností na úrovni 16,8 procenta, což je nad úrovní regulatorního kapitálového požadavku ve výši 14,1 procenta a kapitálového cíle vedení ve výši 15,1 procenta.
 • Kapitálový poměr Tier 1 je na úrovni 14,1 procenta, tedy 1,9 procenta nad Tier 1 kapitálovým požadavkem, včetně rezervy stanovené vedením.
 • Regulatorní kapitál je na úrovni 29,3 miliardy korun.
 • Nadbytečný kapitál nad úrovní kapitálového cíle managementu dosáhl 5,2 miliardy korun, což představuje 10,2 koruny na jednu akcii.
 • V únoru MONETA vydala nepodřízené preferenční dluhopisy ve výši 100 milionů eur v rámci plnění minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL) stanoveného Českou národní bankou. Dluhopisům byl agenturou Moody's přidělen rating A3.
 • V souladu s dřívější komunikací a dividendovou politikou skupiny MONETA je 80 procent čistého zisku za první polovinu roku 2022 plánováno pro budoucí výplaty dividend.

Tomáš Spurný, CEO a předseda představenstva MONETA, komentuje finanční výsledky Skupiny MONETA za první pololetí roku 2022:

„Jsem rád, že navzdory současné ekonomické nejistotě výsledky skupiny MONETA za první pololetí překonaly náš obchodní plán. Ve skupině MONETA nás všechny potěšilo rekordních 12 cen, které jsme získali v soutěži Zlatá koruna 2022. Je to významný úspěch, který je oceněním tvrdé práce a profesionality našich zaměstnanců a potvrzuje pozici skupiny MONETA jako digitálního lídra na českém bankovním trhu. Ekonomický výhled na zbytek roku je nejistý a bude se pravděpodobně zhoršovat v důsledku inflačních tlaků doma i v Evropě a pokračujících důsledků ruské agrese na Ukrajině. Nevylučujeme, že v druhé polovině letošního roku budeme muset vytvořit dodatečné opravné položky k úvěrům i zaúčtovat dodatečné daňové náklady. Z tohoto důvodu neplánujeme aktualizovat náš předchozí výhled čistého zisku za celý rok 2022 ve výši 4,4 miliardy korun. Během druhé poloviny roku plánujeme připravit skupinu MONETA na – jak se zdá – stále obtížnější ekonomické prostředí a pravděpodobný příchod hospodářské recese.“

TRŽNÍ VÝHLED

MONETA poskytla svůj výhled na minimální cíle dne 4. února 2022 a tento výhled zůstává nezměněn.

1S vyloučením prodejů produktů MONETA Stavební Spořitelny.
2S výjimkou podílů VISA, SWIFT a Bankovní identita.
3Výkonné úvěry v hrubé výši.

Konferenční hovor k výsledkům skupiny MONETA za první polovinu roku 2022 se bude konat dne 28. července 2022 ve 14 hodin středoevropského času. Informace o tom, jak se na konferenční hovor přihlásit, naleznete na stránkách pro investory https://investors.moneta.cz/financni-vysledky.

Dotazy:
MONETA Money Bank, a. s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

FINANČNÍ VÝKAZY SKUPINY MONETA K 30. ČERVNU 2022