Čistý zisk skupiny GE Money za tři čtvrtletí 2013 dosáhl 2,8 miliardy Kč

  • Konsolidovaný čistý zisk dosáhl 2,8 miliardy Kč
  • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost dosáhla úrovně 23,6 % a je i nadále jednou z nejvyšších na trhu
  • Vklady klientů činí 93,8 miliardy Kč
  • Úvěry klientům jsou na hodnotě 115 miliard Kč
  • Objem nových hypoték vzrostl o 31,1 % v porovnání se 3. čtvrtletím 2012

Konsolidovaný čistý zisk GE Money Group za prvních devět měsíců roku 2013 dosáhl výše 2,8 miliardy Kč. „Skupina GE Money zůstává silným, finančně stabilním subjektem s dobrou ziskovostí, nadstandardně vysokou kapitálovou přiměřeností (23,64 %) a vysokou likviditou (28 mld. Kč),“ říká Sean Morrissey, generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank. Meziroční pokles čistého zisku byl stejně jako v prvním pololetí způsobený zejména vnějšími ekonomickými podmínkami a odlišným časovým rozložením tvorby opravných položek v porovnání s loňským rokem.

Celková výše aktiv skupiny zůstává v porovnání s koncem roku 2012 stabilní na úrovni 134 miliardy Kč, vklady klientů dosáhly hodnoty 93,8 miliardy Kč (pokles o 3,1 mld. Kč). Úvěry klientům jsou aktuálně na úrovni 115 miliard Kč (pokles o 2,7 mld. Kč). Celkové příjmy konsolidovaného celku dosáhly 9,9 miliardy. Kč. Meziroční pokles o 5,28 % byl způsobený klesající úrokovou marží na depozitech a nižším zájmem o spotřebitelské úvěry. Do výsledku se promítlo také obchodní rozhodnutí Banky odstranit vybrané poplatky u některých klíčových produktů.

Nižší příjmy se skupině podařilo vyvážit snížením nákladů o 366 mil. Kč (8,1 %), což představuje pokles poměru nákladů vůči výnosům z úrovně 43,26 % ve třetím čtvrtletí roku 2012 na 41,98 % ve stejném období letošního roku. „Snížení provozních nákladů nám pomáhá udržet si vysokou konkurenceschopnost a dlouhodobě tak přinášet hodnotu našim klientům i akcionářům,” dodává Sean Morrissey.

Krytí nesplácených úvěrů opravnými položkami1 na úrovni 82 % znamenalo zvýšení opravných položek na potenciální budoucí ztráty z úvěrů o 613 mil. Kč. „Zdraví banky pro nás bude vždy představovat prioritu před krátkodobou snahou o zvyšování zisku,“ uvedl Sean Morrissey.

Objem poskytnutých firemních úvěrů zejména malým a středním podnikům se dále zvyšuje. „Skvělé výsledky v naší divizi firemního bankovnictví jsou zcela v souladu s naší snahou zvýšit podíl aktiv firemního bankovnictví na celkových aktivech banky. V segmentu malých a středních podniků jsme dokázali meziročně zvýšit úvěrovou aktivitu o 7 % a díky tomu objem portfolia firemních úvěrů vzrostl o 2,3 mld. Kč,“ říká Sean Morrissey.

Nové objemy úvěrů skupiny GE Money celkově vzrostly o 1,5 %.

  • V retailu dále rostly nové objemy Konsolidace úvěrů o 23 %. Nadále se projevuje velký zájem klientů o optimalizaci měsíčních výdajů.
  • Růst nových objemů je zřetelný také v případě hypoték, když ve 3. čtvrtletí 2013 dosáhl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 31,1 %, a to z relativně nízké základny, přestože banka poskytuje hypotéky nejvýše do 80 % LTV.

GE Money Bank se podařilo dále zvyšovat celkový počet běžných účtu zejména díky účtu bez poplatků Genius Gratis, který si na trhu stále drží svou jedinečnost. Účet Genius Gratis aktuálně využívá již více než 210 tisíc klientů GE Money Bank.

Podpora produktových inovací a inovací v platebních technologiích přinesla Bance po letošním vítězství ve Zlaté koruně další významné ocenění. „Naše odhodlání vycházet vstříc potřebám našich zákazníků se projevilo v hodnocení soutěže NejBanka HN, kde naše bezkontaktní platby mobilem obsadily druhou příčku v kategorii Bankovní inovátor,“ uzavřel Sean Morrissey.

Pavel Zúbek
tiskový mluvčí, GE Money Bank

Klíčové finanční ukazatele

(v tis. Kč) 30. září 2013 30. září 2012 Meziroční
změna (%)
Zisk před zdaněním 3 505 452 4 246 398 -17,45 %
Čistý zisk 2 798 432 3 406 614 -17,85 %
Celková aktiva 134 124 124 135 745 139 -1,19 %
Úvěry zákazníkům (v brutto vyjádření) 115 133 869 118 549 098 -2,88 %
Vlastní kapitál a nerozdělený zisk 37 031 112 33 677 039 9,96 %
Vklady klientů 93 778 211 98 149 674 -4,45 %

Klíčové nefinanční ukazatele

  30. září 2013 30. září 2012 Meziroční
změna (%)
Počet poboček 252 260 -3,08 %
Počet bankomatů 707 698 1,29 %
Celkový počet klientů 1 054 653 1 063 732 -0,85 %
Počet vkladových účtů 1 234 707 1 224 060 0,87 %
Počet vydaných debetních karet 792 620 740 107 7,10 %
Počet vydaných kreditních karet 238 093 250 517 -4,96%
Počet zaměstnanců 3 229 3 367 -4,10 %

1 Krytí je vypočteno jako poměr hodnoty opravných položek vytvořených k celkovému portfoliu vůči hodnotě nesplacených úvěrů. Nesplácenými úvěry se rozumí úvěry, které jsou více než 90 dní po splatnosti.

2 GE Money Group ČR uveřejňuje své výsledky jako regulovaný konsolidační celek, jehož součástí jsou GE Money Bank, a.s. a GE Money Auto, s.r.o.