Čistý zisk skupiny GE Money za první polovinu roku 2013 dosáhl 1,77 miliardy Kč

  • Konsolidovaný čistý zisk dosáhl 1,77 miliardy Kč.
  • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost vzrostla na 23,8 % a je i nadále jednou z nejvyšších na trhu.
  • Vklady klientů činí 96,5 miliardy Kč.
  • Úvěry klientům jsou na hodnotě 115 miliard Kč.
  • Meziročně vzrostl objem nových obchodů ve firemním bankovnictví o téměř 10 %.

Konsolidovaný čistý zisk GE Money Group za prvních šest měsíců roku 2013 dosáhl výše 1,77 miliardy Kč. Meziroční pokles o 23,8 % byl způsobený zejména vnějšími ekonomickými podmínkami, investicemi do zvýšení hodnoty vztahu se zákazníky a odlišným rozložením tvorby opravných položek v průběhu tohoto roku.

Krytí nesplácených úvěrů opravnými položkami1 přesahující úroveň 81 % znamenalo zvýšení opravných položek na potenciální budoucí ztráty z úvěrů ve výši 462 mil. Kč."Chránit bilanci naší banky před možnými dopady současného či budoucího ekonomického zpomalení považujeme za svůj silný závazek", říká Sean Morrissey, generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank. "Zdraví banky pro nás bude vždy představovat prioritu před krátkodobou snahou o zvyšování zisku," dodal.

Celková výše aktiv banky se v porovnání s koncem roku 2012 nezměnila a zůstala na úrovni 135 miliard Kč, vklady klientů dosáhly hodnoty 96,5 miliardy Kč (pokles o 0,4 mld. Kč). Úvěry klientům jsou aktuálně na úrovni 115 miliard Kč (pokles o 2,7 mld. Kč). Do tohoto výsledku se promítá dobíhající portfolio produktů, které již nejsou v nabídce, stále se nezlepšující situace na trhu s automobily, a také prodeje některých starších ztrátových úvěrů.

V souladu se strategií Skupiny se objem nově poskytnutých firemních úvěrů zejména malým a středním podnikům zvýšil o 4,9 mld. Kč. "Skvělé výsledky firemního bankovnictví jsou založené na naší trvalé snaze podporovat podniky v jejich rozvoji prostřednictvím inovativních produktů, přístupu k investičním zdrojům a provoznímu kapitálu. V segmentu malých a středních podniků jsme dokázali meziročně zvýšit úvěrovou aktivitu o 10 % a současně zvýšit objem portfolia firemních úvěrů o 3,1 mld. Kč," říká Sean Morrissey.

Celkové příjmy konsolidovaného celku dosáhly 6,7 mld. Kč. Meziroční pokles o 4,3 % byl způsobený klesající úrokovou marží na depozitech a nižším zájmem o spotřebitelské úvěry. Do výsledku se promítlo také obchodní rozhodnutí Banky odstranit vybrané poplatky u některých klíčových produktů.

GE Money Bank zkompletovala v první polovině roku nabídku produktů bez poplatků. K velmi úspěšnému účtu Genius Gratis přibyly spotřebitelské úvěry a hypotéky, které noví klienti získávají bez poplatků. "Uspět na současném retailovém trhu vyžaduje od bank velkou flexibilitu a schopnost od základu měnit zaběhaná schémata. Nám se to podařilo s účtem Genius Gratis, který představuje pro naše klienty silný motiv využívat GE Money Bank jako svou první banku," řekl Sean Morrissey. Účet Genius Gratis aktuálně využívá již téměř 200 tisíc klientů s měsíčními nárůsty okolo 6 tisíc nově otevřených účtů. "Atraktivita nové produktové řady bez poplatků se pozitivně projevuje nárůstem celkového počtu klientů, depozitních účtů i platebních karet v portfoliu Banky," doplnil Morrissey.

Podpora produktových inovací a inovací v platebních technologiích přinesla bance celkem pět ocenění v soutěži bankovních produktů Zlatá Koruna.

  • Novinkou roku se stala Bezkontaktní platební nálepka MasterCard od GE Money Bank.
  • V kategorii Karty zvítězila Platební karta MasterCard v mobilu (NFC).
  • Stříbrnou korunu ve stejné kategorii získala Bezkontaktní nálepka.
  • Bronzovou korunou mezi podnikatelskými úvěry byl oceněn produkt Rámec - finanční jistota při nákupu zemědělské půdy.
  • Cenu veřejnosti získal účet Genius Gratis.

"Úspěch v soutěži Zlatá koruna je důkazem toho, že naši klienti i celý trh finančních služeb dokážou ocenit naše odhodlání pokračovat v roli inovátora na českém bankovním trhu," dodal Sean Morrissey.

Banka se v uplynulém půlroce zároveň zaměřila na snižování provozních nákladů, aniž by zasáhla do šíře své sítě 259 poboček a 708 bankomatů. Poměr nákladů vůči výnosům poklesl z úrovně 42,9 % v pololetí roku 2012 na 41,5 % ve stejném období letošního roku, což představuje snížení nákladů o 221 mil. Kč.

"Kombinace těchto výsledků ukazuje, že skupina GE Money zůstává silným, finančně stabilním subjektem s dobrou ziskovostí a nadstandardně vysokou kapitálovou přiměřeností (23,82 %), vysokou likviditou (31 mld. Kč) a pevným odhodláním vycházet vstříc potřebám retailových i firemních zákazníků," uzavřel Sean Morrissey.

Pavel Zúbek,
tiskový mluvčí GE Money Bank

Konsolidovaný hospodářský výsledek GE Money Group2 k 30. červnu 2013

(Předběžné neauditované výsledky dle českých účetních standardů)

Klíčové finanční ukazatele (v tis. Kč)

  30. 6 2013 30. 6 2012 Meziroční změna (%)
Zisk před zdaněním 2 219 668 2 897 934 -23,41 %
Čistý zisk 1 769 007 2 321 419 -23,80 %
Celková aktiva 135 701 036 138 850 401 -2,27 %
Úvěry zákazníkům (v brutto vyjádření) 115 048 664 117 983 543 -2,49 %
Vlastní kapitál a nerozdělený zisk 35 988 716 32 526 313 10,64 %
Vklady klientů 96 464 330 101 651 807 -5,10 %

Klíčové nefinanční údaje (v tis. Kč)

  30. 6. 2013 30. 6. 2012 Meziroční změna (%)
Počet poboček 259 254 1,97 %
Počet bankomatů 708 693 2,16 %
Celkový počet klientů 1 054 908 1 050 648 0,41 %
Počet vkladových účtů 1 229 033 1 199 205 2,49 %
Počet vydaných debetních karet 785 278 720 965 8,92 %
Počet vydaných kreditních karet 246 410 262 160 -6,01 %
Počet zaměstnanců 3 271 3 381 -3,25 %

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Pavel Zúbek, mobil: +420 725 420 107, tel.: +420 224 442 120, e-mail: pavel.zubek@ge.com


1Krytí je vypočteno jako poměr hodnoty opravných položek vytvořených k celkovému portfoliu vůči hodnotě nesplacených úvěrů. Nesplácenými úvěry se rozumí úvěry, které jsou více než 90 dní po splatnosti.

2GE Money Group ČR uveřejňuje své výsledky jako regulovaný konsolidační celek, jehož součástí jsou GE Money Bank, a.s. a GE Money Auto, s.r.o..