Čistý zisk skupiny GE Money přesáhl v 1. čtvrtletí 1,16 mld. Kč

Skupina GE Money ČR zveřejňuje své výsledky za 1. čtvrtletí roku 2011 jako regulovaný konsolidační celek, jehož součástí je GE Money Bank, a.s. a GE Money Auto, s.r.o.:

 

  • Konsolidovaný čistý zisk přesáhl 1,16 mld. Kč
  • Vklady klientů dosáhly výše 113 mld. Kč
  • Úvěry klientům zůstaly stabilní ve výši 118 mld. Kč
  • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost přesáhla 14 %
  • Meziroční nárůst počtu poboček představoval téměř 6 % na celkový počet 241

(Předběžné neauditované finanční výsledky skupiny GE Money za období do 31. března 2011 podle českých účetních standardů.)

 

Skupina GE Money vykázala za 1. čtvrtletí roku 2011 konsolidovaný čistý zisk ve výši 1,16 miliard Kč. Vklady klientů dosáhly 113 miliard Kč a úvěry klientům se udržely na 118 miliardách Kč.

O finanční síle skupiny GE Money svědčí konsolidovaná kapitálová přiměřenost, která k 31. březnu 2011 přesáhla 14 %. Celková výše konsolidovaných aktiv dosáhla 145 miliard Kč, hotovost a vysoce likvidní investice přesáhly 23 miliard Kč.

Peter Herbert, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank, a.s., uvedl: „V tomto čtvrtletí jsme dosáhli vysokého čistého zisku při rostoucích vkladech klientů. Naše rozvaha je nadále velmi zdravá, s vysokou kapitálovou přiměřeností a silnou likviditou. Očekáváme, že neustále se lepšící ekonomické podmínky společně s návratem podnikatelské a spotřebitelské důvěry povedou ke zvýšení poptávky po úvěrových produktech.“

V prvním čtvrtletí roku 2011 skupina GE Money rozšířila produktovou nabídku soukromým i firemním klientům. Skupina úspěšně představila variabilní hypotéku, která klientům umožňuje předčasné splacení bez poplatku. Firemním klientům nabízíme nový typ podnikatelských účtu a velké pozornosti se nadále těší nízké poplatky za europlatby. „Nová nabídka inovativních produktů pro naše firemní klienty nám pomohla meziročně zvýšit objem nových úvěrů u těchto klientů o 31 %, což je na aktuálně slabším trhu skvělá zpráva,“ řekl Peter Herbert.

V uplynulých 12 měsících skupina GE Money pokračovala v plnění své strategie být blíže svým klientům a otevřela 13 nových poboček a navýšila tak celkový počet poboček na 241. „Naše skupina má čtvrtou nejhustší síť poboček v České republice, naši zákazníci oceňují blízkost a dostupnost poboček GE Money,“ řekl Peter Herbert. „Díky neustálému zvyšování pohodlí pro naše klienty, produktovým inovacím a výjimečnému klientskému servisu jsme získali titul Nejvstřícnější banka roku 2010,” dodal.

Celková výše konsolidovaného vlastního kapitálu dosáhla téměř 27 miliard Kč. Opravné položky k nespláceným úvěrům zůstaly na dobré úrovni, podíl celkových opravných položek k pohledávkám se selháním na konsolidované úrovni dosáhl na konci prvního čtvrtletí 70 %.

Pavel Zúbek
Tiskový mluvčí, GE Money Bank, a.s.