Čistý zisk GE Money Group za tři čtvrtletí roku 2012 dosáhl 3,4 miliardy Kč

  • Konsolidovaný čistý zisk dosáhl 3,4 miliardy Kč
  • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost zůstala na 19,77 % a je i nadále jednou z nejvyšších na trhu
  • Vklady klientů jsou ve výši 98,1 miliardy Kč
  • Úvěry klientům dosahují v čisté hodnotě výše 102,7 miliardy Kč
  • Meziroční nárůst nových obchodů ve firemním bankovnictví o 10 %
  • Počet poboček vzrostl na 260 (meziročně o 10 více)
  • Počet bankomatů - 698 (meziročně o 24 více)

Konsolidovaný čistý zisk GE Money Group ve třetím čtvrtletí roku 2012 dosáhl 3,4 miliardy Kč. Vklady klientů ke konci sledovaného období dosáhly hodnoty 98,1 miliardy Kč a úvěry klientům zůstávají v hrubé výši na úrovni 102,7 miliardy Kč. Krytí nesplácených úvěrů opravnými položkami 1 je ke konci června 2012 stále na vysoké úrovni přesahující 75 %. Celková výše regulatorního kapitálu vzrostla na 29,3 miliardy Kč. „Skupina si dokázala udržet vysokou ziskovost i přes masivní investice do rozvoje pobočkové i bankomatové sítě. Za poslední rok jsme otevřeli 10 nových poboček a do provozu jsme uvedli 24 nových bankomatů,“ uvedl Sean Morrissey, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank, a.s. Mobilní pobočka, kterou jsme představili na konci prvního pololetí, úspěšně operuje v Jižních Čechách a v praxi dokazuje naši schopnost dělat věci jinak, než je na trhu běžné. Letos jsme do zvýšení komfortu pro naše klienty vložili již více než 200 mil. Kč a investovat budeme i nadále tak, aby náš byznys dlouhodobě rostl,“ dodal.

Trend z prvního pololetí, kdy se velmi dařilo firemnímu bankovnictví, se v předposledním čtvrtletí tohoto roku potvrdil. Objem nově poskytnutých firemních úvěrů, které směřovaly zejména k malým a středním podnikům, se zvýšil o 2,2 mld. Kč. „Za meziročním nárůstem nových obchodů o 10 % vidím zejména odhodlání našeho týmu bankéřů nabídnout firmám řešení, které je adekvátní současným podmínkám na trhu úvěrů. Proto od začátku září nabízíme jako jediná banka na trhu investiční úvěr pro podnikatele s garancí Evropského investičního fondu,“ říká Sean Morrissey. Inovace se týká i oblasti retailových produktů. Banka klientům nově nabízí platební karty s bezkontaktní technologií, mobilní platby MOBITO a velkým úspěchem je nabídka účtu bez poplatků Genius Gratis. „Od konce února, kdy jsme tento účet představili, jej využívá 120 tisíc klientů. Více než polovina z nich (70 tisíc) jsou úplně noví klienti a dalších 21 tisíc předtím nemělo v GE Money Bank otevřený běžný účet,“ doplnil Sean Morrissey.

Vysoce likvidní aktiva podle regulatorních pravidel zůstávají velmi silná na úrovni 23,1 mld. Kč a kapitálová přiměřenost zůstala na úrovni 19,77 % a svědčí o tom, že GE Money Bank je jednou z nejsilnějších bank na trhu. Sean Morrissey k tomu dodává: „Na začátku příštího roku by měla nabýt účinnosti přísnější regulace kapitálových požadavků (CRD IV a CRR IV). Na její přijetí jsme již nyní připraveni a od počátku budeme v souladu s touto novou regulací tak, aby žádným způsobem neovlivnila naší úvěrovou aktivitu. Vzhledem k síle naší bilance vnímáme novou regulaci jako příležitost, nikoliv hrozbu.“

Dceřiná společnost GE Money Bank, a.s. GE Money Auto, s.r.o. zůstává zisková, a to i přesto, že podniká na trhu s klesajícími prodeji automobilů a nižší spotřebitelskou poptávkou po jejich financování úvěrovými produkty. Tento tržní trend se projevil zejména snížením objemu aktiv této společnosti.

Pavel Zúbek

tiskový mluvčí, GE Money Bank


Kontakt:

Pavel Zúbek, Mobil: +420 725 420107, Tel.: +420 224 442 120 E-mail: pavel.zubek@ge.com

Konsolidovaný hospodářský výsledek GE Money Group2 k 30. září 2012

(Předběžné neauditované výsledky dle českých účetních standardů)

Klíčové finanční ukazatele

(v tis. Kč) 30. září 2012 30. září 2011    Meziroční změna (%)
Zisk před zdaněním 4 246 398 4 506 004 -5,76 %
Čistý zisk 3 406 614 3 573 805 -4,68%
Celková aktiva 135 745 139 141 807 941 -4,27%
Úvěry zákazníkům (v brutto vyjádření) 118 549 098 119 142 280 -0,5%
Vlastní kapitál a nerozdělený zisk3 33 677 039 29 333 204 14,8%
Regulatorní kapitál 29 292 029 24 624 750 18,95%
Vklady klientů 98 149 674 107 775 932 -8,93%
Hospodářský výsledek GE Money Bank k 30. září 2012

(Předběžné neauditované výsledky dle českých účetních standardů)

Klíčové finanční ukazatele

(v tis. Kč) 30. září 2012 30. září 2011    Meziroční změna (%)
Zisk před zdaněním 3 824 787 3 935 264 -2,81%
Čistý zisk 3 066 885 3 128 911 -1,98%
Celková aktiva 136 187 407 141 524 920 -3,77%
Úvěry zákazníkům (v brutto vyjádření) 110 566 602 110 931 732 -0,33%
Vklady klientů 99 624 422 108 401 427 -8,1%

Klíčové nefinanční údaje

  30. září 2012 30. září 2011    Meziroční změna (%)
Počet poboček 260 250 4,0%
Počet bankomatů 698 674 3,56%
Celkový počet klientů (v tisících) 1 064 1 051 1,23%
Počet vkladových účtů (v tisících) 1 224 1 171 4,52%
Počet vydaných debetních karet (v tisících) 740 695 6,48%
Počet vydaných kreditních karet (v tisících) 250 262 -4,35%
Počet zaměstnanců 3 367 3 471 -2,99%

1 Krytí je vypočteno jako poměr hodnoty opravných položek vytvořených k celkovému portfoliu vůči hodnotě nesplacených úvěrů. Nesplácenými úvěry se rozumí úvěry, které jsou více než 90 dní po splatnosti.

2 GE Money Group ČR uveřejňuje své výsledky za první pololetí roku 2012 jako regulovaný konsolidační celek, jehož součástí jsou GE Money Bank, a.s. a GE Money Auto, s.r.o.

3 Včetně zisku před zdaněním k 30. 9. 2012.