Čistý zisk GE Money Group za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 3,6 mld. Kč


GE Money Group Czech Republic zveřejňuje své výsledky za tři čtvrtletí roku 2011 jako regulovaný konsolidační celek, jehož součástí jsou GE Money Bank, a.s., a GE Money Auto, s.r.o.:


 • Konsolidovaný čistý zisk dosáhl 3,6 mld. Kč;
 • Vklady klientů dosáhly výše 108 mld. Kč;
 • Úvěry klientům zůstaly stabilní na úrovni 119 mld. Kč;
 • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost vzrostla na 16,6 % a je i nadále jednou z nejvyšších na trhu;
 • Počet poboček vzrostl na 250.


 • (Předběžné neauditované konsolidované výsledky GE Money Group za období do 30. září 2011 dle českých účetních standardů.)


  Konsolidovaný čistý zisk skupiny GE Money Group dosáhl za prvních devět měsíců roku 2011 3,6 mld. Kč. Úvěry klientům zůstaly v hrubé hodnotě na 119 miliard Kč. Krytí nesplácených úvěrů opravnými položkami na konsolidované bázi zůstalo ke konci září 2011 na úrovni přesahující 73 %. Celková výše konsolidovaného kapitálu překročila 29 mld. Kč.

  Sean Morrissey, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank, uvedl: „Naše celkové výsledky za tři čtvrtletí roku jsou zcela v souladu s naším plánem, a to i přes zhoršující se makroekonomický výhled. Do budoucna chceme pokračovat v investicích do pobočkové sítě - v tomto čtvrtletí jsme přidali dalších 6 nových poboček - a přicházíme na trh s dalšími inovativními produkty a službami.“

  Dvěma nejrychleji rostoucími obchodními segmenty Skupiny jsou v současné době firemní úvěry a kreditní karty. Přírůstky pohledávek firemního bankovnictví jsou v porovnání se stejným čtvrtletím loňského roku o 6 % vyšší a udržely si tak rychlé tempo růstu z předcházejících čtvrtletí. Počet aktivních kreditních karet se ve třetím čtvrtletí oproti stejnému období loňského roku více než zdvojnásobil. „Za tyto výsledky vděčíme našemu vyváženému portfoliu kreditních karet s jedinečným věrnostním programem bene+ v kombinaci s neustálou snahou o inovace. Nedávno jsme se stali první bankou na trhu, která dokáže zákazníkům vydat plně funkční kreditní kartu na počkání,“ doplnil Sean Morrissey.

  Bilance GE Money Group je i nadále velmi silná, se zdravou likviditou a s vysokou kapitálovou přiměřeností, která dvojnásobně překračuje regulatorní limit stanovený ČNB. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost vzrostla k 30. září 2011 na 16,6 % a je i nadále jednou z nejvyšších na trhu. Celková konsolidovaná aktiva činí 142 miliardy Kč, přičemž hotovost a vysoce likvidní investice přesáhly hodnotu 20 miliard Kč. Je rovněž důležité poznamenat, že GE Money Bank, a. s., má nulovou expozici vůči veřejnému dluhu zemí, jejichž ekonomiky jsou trhy vnímány jako ohrožené (PIIGS).

  Pavel Zúbek

  tiskový mluvčí, GE Money Bank