Chraňte své bezpečnostní certifikáty

  • Obezřetně zacházejte také se svými osobními certifikáty. Pokud je máte uloženy na flashdisku nebo jiném nosiči, nikdy tento nosič nenechávejte v mechanice, pokud zrovna Internet Banku nepoužíváte a ukládejte ho na bezpečné místo.
  • Pokud máte certifikáty uloženy přímo ve svém počítači, umístěte je tak, aby k nim neměly přístup další osoby.
  • V případě ztráty nebo zničení podpisového certifikátu a zejména při podezření, že si někdo mohl pořídit kopii Vašeho certifikátu, ihned certifikát zneplatněte v aplikaci Registrační autorita a vygenerujte si certifikát nový.
  • Připojujete-li se do Internet Banky z počítače, který je využíván veřejně (knihovny, internetové kavárny, školy…), a užíváte-li k zabezpečení SSL a podpisový certifikát, nezapomeňte při odchodu odstranit tyto osobní certifikáty z počítače a ukončit všechna spojení s bankovním serverem. V těchto případech doporučujeme používat zabezpečení přes mobilní klíč.