Chraňte svá hesla

  • Věnujte zvýšenou pozornost zachování důvěrnosti svých hesel. Nesdělujte heslo jiným osobám, a to ani rodinným příslušníkům. Pokud máte obavy, že si jej nezapamatujete, poznamenejte si jej tak, abyste k záznamům měli přístup pouze Vy. Bezpečnostní obálku s heslem uchovávejte na bezpečném místě.
  • Své heslo pravidelně obměňujte, nejlépe každý měsíc. Neprodleně změňte heslo při sebemenším podezření, že jej zná neoprávněná osoba.
  • Nepoužívejte jednoduchá hesla, která obsahují jména rodinných příslušníků a data narození. Tato hesla se dají jednoduše odhadnout a zneužít.
  • V žádném nastavení počítače nepovolujte zapamatování hesel. Své přístupové heslo nikdy nezasílejte elektronickou poštou, a to ani v případě, že by to po Vás někdo vyžadoval. Banka z bezpečnostních důvodů zasílání hesel elektronickou poštou nesmí vyžadovat. Při zadávání hesla se vždy přesvědčte, že své heslo zadáváte do aplikace, která je provozována Vaší bankou.