České malé a střední podniky plánují letos investovat 14,1 miliard eur do nového vybavení

Malé a střední podniky v ČR plánují letos investovat do rozvoje svého podnikání 14,1 miliard eur. Nejvíce peněz chtějí dát – i přes mírně klesající tendenci – na modernizaci a rozšiřování výrobních kapacit (7,7 mld. eur). Růst by naopak měly investice do užitkových vozidel, IT hardwaru či softwaru a kancelářského vybavení. Ukázal to průzkum Barometr kapitálových investic evropských malých a středních podniků1 realizovaný GE Capital EMEA, mateřskou společností GE Money Bank. K financování svých záměrů plánuje třetina českých podniků využít služeb větších bank, pětina pak vládní granty.

„České firmy mají chuť investovat do nového vybavení. Dvouprocentní nárůst v porovnání s loňským rokem je dobrým signálem pomalu se zvyšující důvěry v ekonomické oživení. Zdali ale firmy opravdu budou zamýšlené investice realizovat, bude velmi záležet na ekonomickém vývoji v Evropě a vývoji poptávky po českých produktech," říká Petr Gapko, makroekonomický analytik GE Money Bank, a dodává: „Firmy chtějí být připravené na budoucí obchodní příležitosti a naše banka je připravena jim v tom pomoci. Firmám nabízíme komplexní služby, od široké škály podnikatelských úvěrů, přes balíčkové účty nebo například férové poplatky za europlatby, které jsou cenově srovnatelné s tuzemskými platbami.“

Rozhodnutí investovat je u českých podniků nejčastěji motivováno zhoršováním stávajícího vybavení (61 % respondentů) a potřebou modernizace s cílem zvýšit efektivitu a produktivitu (54 %). Třetina podniků chce vynakládat prostředky na rozšíření výrobních kapacit. Naopak nejsilnější překážkou investic je podle čtyř z deseti firem nejisté ekonomické prostředí a v závěsu nedostatek dostupných finančních prostředků (32 % dotazovaných). Tato bariéra svazuje hlavně mikropodniky s 2 až 9 zaměstnanci, z nichž si stěžuje na nedostatek dostupných peněz každý druhý.

Plánované investice v ČR a dalších evropských státech
Podle průzkumu zamýšlejí malé a střední podniky v České republice, Polsku a Maďarsku investovat do konce letošního roku celkově zhruba 54,5 miliard eur. Na rozdíl od odhadovaných výdajů v roce 2011 vzrostou předpokládané investice letos především v Polsku (o 34 %). Maďaři vidí situaci o poznání hůře a své výdaje sníží o 4 %. České malé a střední podniky vynaloží na investice o 2 % více než loni. V porovnání s dalšími evropskými zeměmi jsme tak na tom podobně jako Francouzi (+ 3 %). Italské investice se oproti prostředkům vynaloženým v roce 2011 letos sníží o 3 % a ještě výraznější pokles deklarují britské malé a střední podniky (– 12 %). Německé firmy slibují během roku 2012 masivní investice, které zhruba o 17 % převýší odhady vynaložených nákladů v minulém roce.

České podniky preferují k financování investic bankovní služby
Pro financování nákupu nového vybavení chce nejvíce českých malých a středních firem (32 %) využít nabídky bank. Další možné zdroje prostředků vidí více než pětina našich podniků ve vládních či evropských grantech. Výrazně více se na dotace spoléhají maďarské firmy – více než polovina z nich (54 %), v Polsku je situace podobná jako v ČR. Oproti tuzemským firmám však mezi Poláky vede financování u specializovaných poskytovatelů půjček nebo leasingu (32 % firem), zatímco z českých podniků spoléhá na tyto zdroje méně než pětina.

Rozdělení investic českých malých a středních podniků v roce 2011 a plánů na rok 2012 (v mld. eur):

Graf rozdělení investic českých malých a středních podniků v roce 2011 a plánů na rok 2012

Pavel Zúbek,
tiskový mluvčí GE Money Bank

1 /documents/20143/4506177/MMB-tz-barometr-kapitalovych-investic-sme-20120521.pdf/1b86e7b1-10a8-d977-39f3-3408489c4f6c