České malé a střední firmy chtějí investovat 16,9 miliard eur, finance dají hlavně do výroby

Do rozvoje svého podnikání chtějí české malé a střední podniky v následujících 12 měsících vložit průměrně 75 tisíc eur. Celkem plánují investice za 16,9 miliard eur. Výrazně, a to o 20 %, vzrostl objem plánovaných investic na rozšiřování a modernizaci výrobních kapacit. Celkově zůstává objem zamýšlených investic v porovnání se situací před šesti měsíci stabilní. Ukázal to pravidelný mezinárodní průzkum Barometr kapitálových investic evropských malých a středních podniků realizovaný GE Capital EMEA.

„Ani déle trvající pokles ekonomiky nebere českým firmám chuť plánovat investice a podnikatelé věří v pozitivní vývoj. Jestli plánované investice skutečně realizují, bude nicméně záležet také na tom, zda se jim podaří udržet stávající zakázky nebo dokonce získají zcela nové objednávky, čili i na budoucím ekonomickém vývoji,“ říká Petr Gapko, hlavní ekonom GE Money Bank. „Průzkum také ukázal, že firmy důvěřují zejména velkým bankám. Více než třetina podniků chce pro své investice využít nabídky některé z tradičních finančních institucí. GE Money Bank se podnikatelům snaží přístup k financím maximálně usnadnit. Ve spolupráci s Evropským investičním fondem proto nabízíme úvěr EU Investice, který je pro firmy méně administrativně náročný a navíc se sníženými požadavky na zajištění,“ dodává.

Podnikatelé hledí do budoucnosti s optimismem a chtějí své firmy připravit na budoucí rozvoj. Proto plánují v příštím roce investovat hlavně do modernizace či rozšíření výrobních kapacit částku ve výši 9,8 mld. eur, což je o 20 % více, než plánovali před půl rokem. V centru pozornosti malých a středních firem je také jejich vozový park (plánované investice v objemu 3,8 mld. eur), stranou není ani IT hardware, na který firmy plánují vydat o 200 mil. eur více než při posledním průzkumu - tedy přibližně 1,4 mld. eur.

Srovnání investičních záměrů malých a středních firem ČR (2013)

Důvody k investicím? Obnova vybavení i nové zakázky

Malé a střední firmy uvádějí dva hlavní důvody pro plánování investic. Na prvním místě (55 %) je to modernizace současného vybavení pro zvýšení efektivity a produktivity. Druhým nejčastějším důvodem (52 %) je obnova zastarávajícího zařízení, které by ve srovnání s konkurencí nemuselo obstát, a třetím je potřeba rozšířit stávající kapacity, aby firmy mohly realizovat nové zakázky. Překážky k plánování nových investic souvisejí s celkovou ekonomickou situací v Evropě - na prvním místě podnikatelé uvádí nejisté ekonomické prostředí (36 %), nedostatek dostupných financí (26 %) a klesající objem zakázek (19 %).

Dobré zprávy ze západní Evropy, investice porostou

Průzkum, který proběhl v 7 státech Evropské unie (Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Česko, Polsko, Maďarsko) ukázal značné rozdíly mezi investičními plány podnikatelů ze starých a nových členských států EU. Malé a střední firmy ze západní Evropy (VB, FR, SRN, IT) chystají v příštích 12 měsících rapidní zvýšení investic na celkem 364 mld. eur. (o 79 mld. eur více v porovnání s jejich plány při posledním průzkumu). Nejvíce chtějí investovat podnikatelé v Německu, v následujících 12 měsících až 164 mld. eur.

Malé a střední podniky v České republice, Polsku a Maďarsku jsou zatím výrazně opatrnější a dohromady neplánují vynaložit více než 48 mld. eur. Zatímco čeští podnikatelé chystají obdobně vysoké investice jako v minulosti, Poláci plánované investice dokonce omezí na 24 mld. eur. (pokles o 12 mld. eur). Stejný trend je v současnosti patrný i v Maďarsku, kde průzkum zaznamenal pokles z loňských 9 na 7 mld. eur.

České podniky důvěřují bankám

Pro financování investic chce nejvíce českých malých a středních firem (34 %) využít nabídky bank. Další možné zdroje investičních prostředků vidí každý pátý podnik ve vládních či evropských grantech. Výrazně více se na dotace spoléhají maďarské firmy (42 % z nich), naopak v Polsku se situace přibližuje České republice, granty plánuje využít jen zhruba každý čtvrtý polský podnikatel.

Pavel Zúbek,
tiskový mluvčí GE Money Bank