České děti mají nejvíce kroužků a mimoškolních aktivit v Evropě

D:\Documents and Settings\123031701\Desktop\temporary\2009_10_12_TZ_GEMB_Naklady na mimoskolni_aktivity.rtf Sport či umělecké kroužky jsou ve vyspělých zámořských státech několikrát dražší

Čeští školáci jsou evropskými premianty v mimoškolních organizovaných aktivitách. Na sportovištích a v různých kroužcích tráví týdně 5 - 8 hodin, tedy zhruba dvakrát více než mladí Němci, Francouzi, Slováci nebo Chorvati. Srovnatelný čas jako Češi věnují mimoškolním aktivitám z Evropanů pouze mladí Britové. Na světové špičce jsou pak školáci z USA a Austrálie, kteří týdně v zájmových kroužcích tráví 9 - 12 hodin. Vyplývá to z mezinárodní ankety, ve které GE Money Bank zjišťovala, jak se mezinárodně liší náklady na dětské kroužky a mimoškolní aktivity pro žáky základních škol, proběhla letos v srpnu v 10 zemích světa.


Česká republika patří mezi země, kde jsou mimoškolní aktivity jedny z nejlevnějších, ale blíží se úrovni některých států Západní Evropy. Měsíční poplatek za mimoškolní aktivity pro děti v ČR se pohybuje od 750 do 1500 korun, což je až 3 krát méně než ve Spojených státech a Austrálii. Náklady od 750 do 1500 korun měsíčně jsou srovnatelné se Slovenskem, Chorvatskem, Velkou Británií a Francií. Dráže vyjde sport, umění, či školní družina například v Německu a Turecku, tam se tyto výdaje měsíčně pohybují od 1500 do 2500 korun. V cenách za mimoškolní aktivity dětí jednoznačně vede Austrálie a Spojené státy, kde se náklady ve velkých městských aglomeracích mohou vyšplhat až na 5000 korun za měsíc. „Vyplnění volného času dětí smysluplnými aktivitami je důležité pro jejich další směřování a bezproblémové dospívání, proto někteří rodiče neváhají investovat relativně vysoké částky do kvalitních volnočasových aktivit svých potomků,“ říká Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí GE Money Bank.

Univerzálně platí, že nejčastější aktivita, kterou děti tráví svůj volný čas po výuce, je sport. Česká republika je specifická v tom, že vedle sportovních klubů jsou velmi populární také umělecké kroužky jako například dramatické, výtvarné a hudební kroužky. Děti ovšem také hodně času stráví v dětských družinách, ale i doma zábavou se svými vrstevníky. „Rozdíly v trávení volného času tak panují nejen mezi různými zeměmi, ale také mezi pohlavími. Chlapci a dívky se jen málokdy sejdou na stejných aktivitách po skončení školní výuky,“ doplňuje Markéta Dvořáčková.

Kluci nejčastěji tráví volný čas sportem, na prvním místě jsou fotbalové kluby, pouze v Kazachstánu a Vietnamu vítězí jiné aktivity. Ve Francii, v USA, na Slovensku a v Austrálii je další velmi populární aktivitou hochů tenis, plavání vede v Kazachstánu, USA, Austrálii a ve Francii. Méně tradiční sportovní disciplíny a zájmy mají chlapci v Kazachstánu (aikido), Austrálii (kriket), Francii (judo) a Velké Británii (PC klub). Zajímavý koníček se objevuje ve Vietnamu, a tím je hra na varhany. V České republice také převládá fotbal, populární je hokej a tenis, ale i nejrozličnější umělecké kroužky.

Naproti tomu u děvčat jsou kreativní kroužky stejně oblíbené jako sportovní disciplíny. Mezi nejoblíbenější patří tanec, hra na hudební nástroj a zpěv či různé výtvarné kroužky od keramiky po kreslení. Mezi populární sportovní aktivity patří u děvčat aerobik, gymnastika a plavání. Tyto sporty jsou univerzální vesměs mezi všemi zeměmi zahrnutými do ankety. „Každá země má ovšem svá specifika, ve Francii například dívky podobně jako chlapci chodí na judo, ve Spojených státech hrají dívky často fotbal, v Austrálii je velmi populární netbal, v Kazachstánu a Velké Británii balet. Dívky v Turecku po skončení školní výuky nejčastěji pomáhají v domácnosti,“ připomíná Markéta Dvořáčková

Zmiňované země se také velmi různí v tom, kolik času děti stráví aktivní mimoškolní činností. Nejaktivnější jsou děti ve Spojených státech, které se po škole věnují 9 - 12 hodin sportovním či kreativním kroužkům. Děti v České republice patří do nadprůměru, když po boku svých vrstevníků z Anglie a Austrálie po škole aktivně tráví 5 - 8 hodin týdně. V ostatních zemích se doba strávená mimoškolními aktivitami pohybuje od 2 do 4 hodin týdně.

Anketa GE Money Bank proběhla v srpnu 2009 ve Francii, Velké Británii, Kazachstánu, Austrálii, USA, Slovensku, Vietnamu, Chorvatsku, Turecku a Německu.


Markéta Dvořáčková,

tisková mluvčí GE Money Bank


*přepočteno podle platného kurzu České národní banky ze dne 4. června 2009 a zaokrouhleno


Anketa GE Money Bank proběhla v srpnu 2009 ve Francii, Velké Británii, Kazachstánu, Austrálii, USA, Slovensku, Vietnamu, Chorvatsku, Turecku a Německu.