Češi za svatby utrácí víc než dřív, mladí lidé si na ni neváhají půjčit i více než 50 tisíc korun

Nejvíce je stojí hostina, dort a prsteny

 

Češi za svatbu utrácí stále více peněz a mezi mladými lidmi bez úspor jsou půjčky jednou z možností financování. Nešetří se na hostinách a dortech, naopak drahé diamantové šperky nebo doprovodný program v rozpočtech snoubenců obvykle nejsou. Běžná česká svatba stojí od 10 000 Kč do 50 000 Kč. Starší novomanželé preferují radnicí, mladí se berou na hradě nebo zámku.

Svatba patří mezi nejdůležitější životní okamžiky, které sdílíme s rodinou a přáteli. V posledních letech se nebojíme bořit tradice a tak svatby více odrážejí životní styl snoubenců, kteří věnují svatebním přípravám jak hodně času, tak financí. Podle průzkumu, který uskutečnila GE Money Bank mezi lidmi, kteří měli svatbu v posledních dvou letech, nebo ji v nejbližší době plánují, malá část respondentů (11 %) utratí za svatbu do 10 000 Kč. Největší procento (48 %) stojí svatba od 10 000 Kč do 50 000 Kč. Téměř třetina z dotázaných, utratila nebo utratí za svatbu od 50 000 Kč do 100 000 Kč, dalších dvanáct procent odpovědělo, že jejich svatba stála nebo bude stát více než 100 000 Kč.

„Nejdražší svatby se konají v Praze, kde cena každé třetí svatby převyšuje 100 000 Kč,“ říká Milada Franek, tisková mluvčí GE Money Bank.

Fakt, že se za posledních několik let ceny svateb téměř zdvojnásobily, potvrzuje také svatební agentura PragueWeddings.com. Ta běžně pořádá svatby za 200 000 Kč i více. A to částka nezahrnuje svatební cestu, která se čím dál častěji stává obvyklou součástí svatby.

Češi za svatby utrácí víc než dřív.

Půjčky se mladí nebojí

Mladí lidé do 26 let se při pořádání svatby nemohou spolehnout na úspory, a tak volí možnost financování pomocí půjčky. Na veselku podle svých představ by si neváhala půjčit více než třetina mladých novomanželů a téměř polovina z nich by byla ochotna si půjčit částku převyšující 50 000 Kč. „Lidé dnes neváhají svoji svatbu dofinancovat pomocí bankovních produktů. Tento model je v zahraničí naprosto běžný a v současné době ho již můžeme pozorovat i u nás,“ doplňuje Josef Libertin, manažer Expres půjčky GE Money Bank.

Na jídle se nešetří

Češi si na svatbách neodpustí veliké hostiny. Jako nejdražší položku ve svatebním rozpočtu ji vidí téměř tři ze čtyř dotázaných. Také dort nemůže být nijak obyčejný. Na jeho nákupu by šetřilo pouze necelých 14 % respondentů. Nedílnou součástí svatebního obřady jsou prsteny, které necelých 15 % dotázaných hodnotí jako druhou nejdražší část celého sňatku právě po hostině. Další položky svatebního rozpočtu, které hodnotí respondenti, jako nejdražší jsou: šaty (7,6 %), zábava (3,3 %), ubytování (1,5 %) a po půl procentu obdržel pronájem prostor a fotograf.

Muži si svatební šaty ve většině kupují, u žen je to půl na půl

V Čechách je běžné půjčování svatebních šatů pro nevěstu, a to pro více než polovinu z nich. Přesto se v současné době objevuje trend, že si nevěsty šaty kupují nebo nechávají ušít na míru, aby jim zůstaly na památku nebo aby je mohly využít v budoucnu při jiných příležitostech. Tuto variantu volí přes 40 % dotázaných, nejvíce ženy ve věku 45 a výše (63 %). U ženichů je tomu jinak. Ti si téměř ve třech čtvrtinách případů šaty kupují, protože je mohou využít i pro další příležitosti.

Svatby na zámku jsou stále populární

Pro klasické uzavření sňatku na úřadě je téměř 60 % respondentů starších 36 let, celkem by pak svatbu na úřadě preferovalo 38 % dotazovaných. Pro mladší ročníky, a to pro téměř 40 %, je jasnou volbou atmosféra českých hradů a zámků. Každá pátá moravská svatba se koná v kostele, to je oproti Čechám dvojnásobný počet. Více než 10 % dotázaných uvedlo jako místo svatby zahradu. Zájem je ale i o netradiční místa konání svatby. Například obřad na pláži by preferovalo až 5 % Čechů.

Podle PragueWeddings.com je trendem posledních let právě svatba v zahraničí, kterou novomanželé spojují se svatební cestou. Pro páry je tato varianta svatby méně stresující než ta klasická. Také mají pocit, že peníze neinvestují do jediného dne a do rodiny a přátel, ale utratí je za sebe. Na cestu kolem světa si půjčí spíše než na klasickou svatbu doma.

 

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank


 

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro media na www.gemoney.cz.