Češi za školní výbavu pro děti vydají průměrně 2500 korun, rodiče prvňáčků ušetří

Podle mezinárodní ankety GE Money Bank v Čechách rodiče za školní pomůcky pro své děti utratí obvykle 2500 korun a na rozdíl od většiny ostatních zemí nakupují dětem výbavu „jen“ jednou za dva roky. V cizině převažují každoroční nákupy. Za základní vybavení pro školáky bez učebnic nejvíce zaplatí rodiče v Austrálii - jednorázově v přepočtu vydají 6500* korun i více. Češi se vyznačují dále tím, že se při nákupu školních pomůcek více orientují na funkčnost a nepodléhají tolik módním trendům. Anketa, ve které GE Money Bank zjišťovala, jak se mezinárodně liší náklady na školní potřeby pro žáky základních škol, proběhla letos v srpnu v 11 zemích světa.**

„Čím dál častěji se můžeme setkat s tím, že vedle knih a sešitů se součástí školní výbavy stává osobní počítač nebo laptop. Cena vybavení pro školáka se tak může vyšplhat i na několik desítek tisíc. Rodiče proto často před začátkem školního roku využívají Expres půjčku právě za účelem pořízení těchto finančně náročnějších školních pomůcek,“ řekla Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí GE Money Bank. „Zvláště pokud mají rodiče třeba dva potomky školou povinné, mohou se náklady na školní výbavu vyšplhat hodně vysoko. Přesto je u nás vybavení pro školáky levnější než v ostatních zemích, ve srovnání s Austrálií dokonce až třikrát,“ dodala Markéta Dvořáčková.

Nejméně peněz na školní pomůcky svých dětí vynaloží rodiče ve Vietnamu, nejvíce nový školní rok finančně zasáhne Australany. Zatímco Vietnamci investují do školní výbavy, vyjma učebnic, přibližně 1500 korun, Australané musí do kapsy sáhnout hlouběji a věnovat na vybavení školáka v přepočtu 6,5 tisíce korun. Tato částka ovšem zahrnuje i školní uniformu a předepsanou obuv. Také Francouzi, Němci a Turci utratí na začátku školního roku obvykle mnohem více peněz než Češi. Výbava se u nich pohybuje kolem 5000 korun, v Čechách podobně jako na Slovensku a v Kazachstánu rodiče zaplatí 2500 korun.

Rodiče v zahraničí nejčastěji vybírají školní pomůcky podle trendů, které jsou v dané době mezi dětmi populární. Nejčastěji se dnes tedy na školních taškách a penálech objevují protagonisté High School Musical, postavičky z Disney filmů, Harry Potter či Transformers. V Čechách a například na Slovensku se rodiče nejprve orientují dle funkčnosti školní výbavy, teprve poté vybírají dle motivů školních pomůcek.

Od školy počítač nebo také nic
A jaké pomůcky mohou naopak rodiče v jednotlivých zemích a v Česku získat od školy či státu zdarma? V chudších zemích jako je Vietnam nebo Libanon děti ve škole často nedostávají zdarma žádné pomůcky ani učebnice. Ale například ve Velké Británii děti mohou od školy dostat například i notebook ke studijním účelům. Ve Spojených státech amerických výše dotace závisí na typu školy. Soukromé vzdělávací instituce v rámci ročního poplatku hradí většinu nezbytných školních potřeb. Nejčastěji školy v zahraničí, stejně tak jako v Čechách, školákům poskytují základní studijní učebnice. Ve Francii školáci k učebnicím dostávají i sešity, v Turecku navíc i psací potřeby. V Chorvatsku jsou například zvýhodněny děti válečných veteránů.

Rodiče, kteří na první cestu do školy vypravují prvňáčka, by se měli připravit na zvýšené výdaje ve srovnání s dětmi, které již do školy nějaký rok chodí. Například na Slovensku nebo ve Vietnamu je výbava prvňáků až o 1000 korun dražší než u starších ročníků. Ovšem v Chorvatsku, Turecku či Kazachstánu rodiče zaplatí stejné částky a ve Francii je dokonce výbava pro prvňáka levnější než u vyšších ročníků. V Česku by letos rodiče prvňáčků měli také ušetřit, a to díky rozvojovému programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To všem základním školám bez rozdílu poskytlo dotaci ve výši 800 korun na žáka, která by měla sloužit právě k pokrytí výdajů na písanky, desky na sešity, písmena a desky na písmena, psací a rýsovací potřeby, výtvarné potřeby, pracovní sešity k učebnicím apod.

Květen je veselejší než září
Jak vyplývá z mezinárodní ankety, zahájení školního roku nebývá tak pestré, jako jeho ukončení. Závěr výuky je například ve Španělsku či v Bulharsku oslavován společnými besídkami, v Thajsku podepisováním školních uniforem a v Holandsku divadelním představením pro rodiče a učitele. Začátek roku je veselý v Turecku a Kazachstánu, kde děti učitelům přinášejí květiny a navzájem se obdarovávají drobnými dárky.

Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank

* Přepočteno a zaokrouhleno podle platného kurzu České národní banky ze dne 4. června 2009
** Anketa GE Money Bank proběhla v srpnu 2009 ve Francii, Velké Británii, Kazachstánu, Austrálii, USA, Slovensku, Vietnamu, Libanonu, Chorvatsku, Turecku a Německu.