Češi si na dopravu ve městech stěžují více než Němci

Devět z deseti českých řidičů má ve městě problémy s parkováním

Sedm z deseti českých řidičů považuje dopravu ve městech za vážný problém. Nejvíce si přitom stěžují na možnosti parkování. Potíže se zaparkováním má téměř devadesát procent motoristů z měst nad 100 tisíc obyvatel. To je mnohem více než například v sousedním Německu, kde přitom připadá na jednu domácnost dvakrát více aut. Vyplynulo to z nedávného průzkumu společnosti GE Money Auto, který proběhl současně v pěti evropských zemích.


„Výsledky průzkumu jsou alarmující. Ze všech zemí, kde průzkum probíhal, si na dopravní situací ve městech nejvíce stěžují právě Češi,“
řekl Jan Hrubý, marketingový ředitel GE Money Auto. „Sedm z deseti Čechů dokonce souhlasí s omezením dopravy v centrech měst,“ dodává Jan Hrubý.

Právě v otázkách omezení dopravy ve městech jsou Češi opět názorově nejradikálnější. Zatímco například ve větších městech v Německu by dopravu omezila jen necelá třetina řidičů (28 procent), v ČR je to více než dvojnásobek (71 procent).

Češi jsou také národem, který považuje dopravu na českých silnicích a dálnicích za mnohem méně bezpečnou než v jiných zemích. Bezpečná připadá česká silniční síť jen pěti Čechům ze sta. Na svoji dopravní infrastrukturu jsou naopak nejvíce hrdí Němci, bezpečná připadá téměř každému druhému řidiči. V Rumunsku je se silnicemi spokojena čtvrtina řidičů.

Závěry z výzkumu také ukazují, že 45 % Čechů a Poláků považuje auta za největší hrozbu pro životní prostředí. Maďaři, Němci a Rumuni se k negativním dopadům automobilové dopravy na životní prostředí staví lhostejněji.

Exkluzivní průzkum GE Money
proběhl letos v lednu a únoru mezi respondenty v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Německu, na representativním vzorku dospělé populace jednotlivých zemí. Průzkum pro GE Money provedla společnost TNS AISA.

Češi si na dopravu ve městech stěžují více než Němci
Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Auto