Cenu GE Money Bank – Výjimečná podnikatelka v rámci soutěže Ocenění Českých Podnikatelek získala Jaroslava Rosová


V rámci soutěže Ocenění Českých Podnikatelek se letos již potřetí udělovaly ceny nejúspěšnějším podnikatelkám v České republice. Cena „GE Money Bank - Výjimečná podnikatelka“ byla udělena Jaroslavě Rosové, zakladatelce stavební společnosti Sabbia. GE Money Bank je generálním partnerem soutěže Ocenění Českých Podnikatelek a také jako zakladatel projektu Život nápadům se angažuje v podpoře a pomoci ženám se začátky jejich podnikání.
GE Money Bank oslovily výborné hospodářské výsledky firmy Sabbia Jaroslavy Rosové, kterých dosahovala i v nesnadné době ekonomického útlumu v letech 2008 a 2009. Banka ocenila také její odvahu podnikat v oboru, kterému dominují tradičně hlavně muži.

Cílem soutěže Ocenění Českých Podnikatelek je odměnit, podpořit a zviditelnit malé, střední a velké podniky v České republice, které byly založeny ženami. Ocenění Českých Podnikatelek vyzdvihuje české ženy, podnikatelky, a jejich významný přínos k rozvoji podnikatelského prostředí v České republice nebo i v rámci Evropské unie. Pro více informací o soutěži navštivte http://www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.

„Ženám, podnikatelkám rozhodně situaci stěžuje jejich poslání matky spojené s výchovou dětí a jejich druhá směna - domácnost. Při podnikání je potřeba investovat hodně času na rozvoj firmy a s rolí matky to není jednoduché,“
říká k těžší situaci žen podnikatelek úspěšná Jaroslava Rosová a dodává: „Doporučuji začínajícím podnikatelkám, aby si věřily, že to dokážou, řídily se zákony a pravidly podnikatelské hry. Když se jim zadaří, tak nesmí úspěchu podlehnout. Nikdy neví, co se může objevit a případně je stáhnout ke dnu.“

Vlastní firmu Jaroslava Rosová vybudovala od úplných základů. V roce 2005 získala titul „Stavební firma roku 2005“ do 25-ti zaměstnanců udělený Ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Svoji firmu založila po neúspěšném pokusu svého manžela o podnikání. A dařilo se jí mnohem lépe. Svého manžela i syna dnes zaměstnává, ale pracuje s nimi jako s partnery. V její firmě vládne přátelská atmosféra a všichni se dobře znají a spolupracují.

„Jako generální partner soutěže Ocenění Českých Podnikatelek jsme iniciovali vznik nové kategorie GE Money Bank - Výjimečná podnikatelka, kde nezáleží na velikosti firmy, a tudíž mají šanci všechny podnikatelky. GE Money Bank se vedle soutěže Ocenění Českých Podnikatelek angažuje také v projektu Život nápadům. Tyto aktivity souvisí s našimi cíli, mezi které patří podpora podnikatelského ducha žen,“
vysvětluje Radka Pekelská, ředitelka lidských zdrojů GE Money Bank.

Projekt Život nápadům, za kterým stojí GE Money Bank, vznikl proto, aby pomohl ženám překonat bariéry, které na ně působí, a podpořil je na cestě za vlastním podnikáním. Cílem iniciativy je nejen podpořit ženy, které se rozhodly uskutečnit svůj sen - začít podnikat, ale také představit ženské podnikatelské vzory a dát ženám prostor pro diskuzi a sdílení rad a názorů. GE Money Bank navíc organizuje, pro ženy zapojené do projektu Život nápadům, semináře, kterých se budou účastnit jak úspěšné podnikatelky, tak i odborníci z banky a zástupci neziskových organizací. Více o projektu se dozvíte na www.zivotnapadum.cz.

Milan Kříž,

tiskový mluvčí GE Money Bank